1. La dotació màxima per a cada projecte passa enguany dels 9.000 als 12.000 euros, amb una inversió total de gairebé 180.000 euros
Ajuts INDOVIG{"name":"2024/06/19/13/07/26217c48-9e01-4649-a91b-276af55ff213.jpg","author":"DREU","type":"0","location":"0","weight":3348935}


El Departament de Recerca i Universitats ha resolt la convocatòria 2023 dels ajuts per a projectes de millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere amb capacitat transformadora (INDOVIG). Enguany, s'ha augmentat el pressupost total de la convocatòria fins als 176.296 euros, un 45% més que l’any passat, que es van atorgar 79.071 euros. Això s’ha traduït en un increment de l'import màxim que rebran els 16 projectes seleccionats, que passarà dels 9.000 als 12.000 euros.

Els ajuts van destinats a projectes d'universitats, institucions de recerca i infraestructures científiques i tècniques amb seu a Catalunya. La seva finalitat és promoure la innovació en estratègies i recursos didàctics sobre violència de gènere, per mitjà de metodologies docents actives, nous currículums en competències digitals i l'ús de pedagogies en línia per a l’activitat acadèmica, l'aprenentatge-servei o l'acció tutorial.

Entre les propostes seleccionades, hi ha projectes d'innovació docent per identificar violències de gènere durant els inicis d’una relació amorosa i dotar els estudiants d'estratègies per a erradicar-les. Un altre projecte té com a objectiu aprendre a identificar, prevenir i respondre davant de situacions de violència ginecològica-obstètrica en diferents contextos de l'àmbit formatiu, assistencial i comunitari. També s'ha atorgat finançament per a una proposta de transformació docent per a incentivar la igualtat entre dones i homes i la ruptura dels estereotips de gènere en l'activitat física, l'educació física i l'esport. Altres projectes abordaran l'expressió corporal i la performance com a mitjà de prevenció de la violència de gènere o la prevenció de la ciberviolència sexual, entre d'altres.

La convocatòria d'aquest any, promoguda pel Departament de Recerca i Universitats mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha prioritzat projectes multidisciplinaris i de col·laboració entre diversos grups i entitats del sistema català de coneixement o d’àmbit internacional, així com l'estratègia de difusió i transferència dels resultats. A més, les propostes seleccionades estan alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides i respecten el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

30 projectes finançats en 3 anys

En els tres anys que fa que es concedeixen ajuts INDOVIG, s’han finançat 30 projectes d’innovació docent sobre violència de gènere per valor de 292.367 euros. Concretament, el primer any es van atorgar 5 ajuts per un import de 37.000 euros; el segon any es van finançar 9 projectes amb un pressupost de 79.071 euros; i aquest any s’han seleccionat 16 projectes amb un pressupost de 176.296 euros.

En global, un 66,7% dels projectes finançats han estat de l’àmbit de les ciències socials i humanitats, en àrees de coneixement molt diverses; un 30% dels projectes de l’àmbit de les ciències mèdiques i de la salut; i un 3,3%, en el de física i enginyeries.

Podeu contactar amb l’Oficina de Comunicació del Departament de Recerca i Universitats (comunicacio.recercaiuniversitats@gencat.cat) per ampliar la informació respecte a la convocatòria o als diferents projectes.