El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena Garcia, i la presidenta de l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera (OACT), Imma Tor Faus, han signat un conveni de cooperació transfronterera entre els serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments del Govern d’Andorra i la Generalitat de Catalunya, que va més enllà del suport puntual en intervencions en zones frontereres.

Aquesta col·laboració es concreta en l’ajuda directa i mútua en la cobertura territorial necessària en casos de grans sinistres, de llarga durada o simultanis, en el desenvolupament d’un protocol d’actuació conjunta en les zones frontereres, en un d’específic per a la Vall d’Os de Civís i per a l’aeroport d’Andorra/la Seu d’Urgell.

La cooperació contempla també intercanvis de personal per impartir formació que integra el Cos de Bombers del Principat d’Andorra i el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i la programació i realització d’entrenaments i de formacions conjuntes.

A més, està previst un protocol de comunicacions i radiocomunicacions, l’intercanvi d’informacions cartogràfiques i la col·laboració tècnica en l’estudi de materials d’intervenció, equips, vehicles i infraestructures.

Es contempla també en l’àmbit de recursos humans, la col·laboració en els períodes d’aprenentatge amb l’assistència a guàrdies tutelades en parcs de bombers d’ambdós signataris, sobretot en terreny coincident de la Regió d’Emergències de Lleida i la Regió d’Emergències Centre en el cas de Catalunya i el Principat d’Andorra. També, i particularment en sinistres en els límits de les demarcacions territorials corresponents, en incendis forestals, en sinistres de característiques especials per la seva magnitud, en l’elaboració de protocols i en la realització de simulacres relacionats amb els rescats de muntanya i la cobertura temporal dels parcs.

En les situacions en què es requereixi el suport logístic o tècnic, el Cos de Bombers del Principat d’Andorra i el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya posen a disposició conjunta la utilització de recursos específics propis.

Una comissió de seguiment, amb dos representants de cada signatari, n’avaluarà les necessitats concretes i vetllarà per aconseguir la màxima eficàcia i eficiència en els serveis de prevenció, d’extinció d’incendis i de salvaments.

Aquest conveni tindrà una durada de quatre anys, i és prorrogable per un període de fins a quatre anys addicionals.