Un dels boscos subhastats del Ripollès
Un dels boscos del Ripollès subhastats avui
{"name":"2024/06/25/14/59/636126ff-5f97-4ad5-a422-fe7d54c250bc.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":652085}

S’ha adjudicat 23 lots per un import de 285.291,76 euros, amb un model que facilita la compra de la fusta amb lots més grans, bianuals i per tipologia de la fusta

Avui s’ha fet al Ripollès la subhasta anual de fusta per dinamitzar la gestió forestal, especialment a l’àmbit de les forests de propietat pública

Com a novetat, s’han incorporat per primera vegada els boscos del Ripollès, amb 4.500 tones de fusta de sis municipis, i s’ha fet abans de l’estiu per facilitar a les empreses del sector l’execució dels aprofitaments durant la segona meitat de l’any

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha subhastat 18.171tones de fusta dels boscos públics de Catalunya. D’aquest total, s’han adjudicat 23 lots de fusta per un import total de 285.291,76 euros.

Aquesta subhasta és una de les mesures que el Departament té en marxa per dinamitzar la gestió forestal, especialment a l’àmbit de les forests de propietat pública, ja siguin d’entitats locals o de la Generalitat. Els boscos públics ocupen una superfície aproximada de 505.000 hectàrees, cosa que en el seu conjunt representa un 24% de la superfície forestal a Catalunya. Aquest any, per primera vegada s’incorpora a la subhasta la comarca del Ripollès, amb 6 lots de fusta adjudicats i 4.518 tones de fusta. S’ha fet a través del Consorci d’Espais d’Interès Naturals del Ripollès (CEINR) i a 6 boscos dels municipis de Campelles, Gombrèn (amb dos lots), Planoles, Vallfogona del Ripollès i Vilallonga de Ter.

La subhasta s’ha fet abans de l’estiu per facilitar a les 23 empreses del sector que hi han participat poder realitzar els treballs d’aprofitament durant la segona meitat de l’any. Els lots subhastats provenen principalment de les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Ripollès.

Facilitar la compra a les empreses locals que fixen la gent al territori

Moment de la subhasta dels boscos aquest matí
Moment de la subhasta dels boscos aquest matí
{"name":"2024/06/25/15/06/857ff3d2-3cff-4a24-bbb0-3978670a213f.jpeg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":280162}

La subhasta de fusta pública forma part d’una aposta més global centrada en l’àmbit de la gestió forestal. L’objectiu del Departament és impulsar la bioeconomia i el desenvolupament de les zones rurals a través d’una estratègia que se centra en la gestió forestal sostenible, el foment de l’ús de la fusta en la construcció, l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola o l’impuls del sector surer de Catalunya, entre d’altres. Un model de gestió que permet la generació estable de llocs de treball directes i indirectes de caire local a les zones rurals.

En aquest sentit, avui s’han subhastat dos lots amb la condició de permetre l’aprofitament pluriennal, de forma que, a més d’oferir més fusta assegura la feina de dos anys a la mateixa zona. Així es contribueix a l’estabilització dels llocs de treball a la comarca, en aquest cas a l’Alt Urgell.

La gestió forestal i l’aprofitament de la fusta d’aquests boscos públics permet millorar-ne la vitalitat, reduir-hi el risc d’incendis i fer-los més resistents enfront de sequeres, plagues forestals i altres fenòmens extrems causats pel canvi climàtic.

Gran part de la fusta que avui s’ha subhastat prové de boscos ordenats, que en el cas dels espais naturals de protecció especial s’han sotmès a l’informe dels òrgans de gestió corresponents, a fi d’incorporar les condicions que permetin fer compatible l’aprofitament d’aquests boscos amb la conservació de la biodiversitat.


Quantitat venuda

Lots

Import

Alt Urgell

8.200

8

116.888

Alta Ribagorça

250

1

3.375,00          

Cerdanya

4.003

6

59.975,56        

Pallars Sobirà

1200

2

23.850,00        

Ripollès

4518

6

81.203,20        

TOTAL

18171

23

285.291,76


2  

Imatges

Foto d'un dels boscos subhastats

Foto d'un dels boscos subhastats 652085

Moment de la subhasta aquest matí a Ripoll

Moment de la subhasta aquest matí a Ripoll 280162