Segons el Baròmetre de la Innovació elaborat pel Govern a través d’ACCIÓ, els fons Next Generation han accelerat l’activitat innovadora de les empreses catalanes el 2023

Les empreses que innoven preveuen augmentar l’eficiència, facturar més, augmentar la productivitat i crear nous llocs de treball

El document revela que el 12,6% de les empreses catalanes va incorporar intel·ligència artificial el 2023

També creix el nombre d’empreses amb activitat d’R+D: el 26,5% de les empreses catalanes va adquirir o desenvolupar R+D el 2023, percentatge superior al del 2022 (18,3%)

El 59,8% de les empreses catalanes va innovar el 2023, un percentatge superior al del 2022 (56,4%), segons el Baròmetre de la Innovació elaborat pel Govern a través d’ACCIÓ. El document, fet públic aquest dimecres, és el resultat d’una enquesta a 1.200 empreses de més de nou treballadors amb representativitat per al conjunt de Catalunya.

Segons l’estudi, l’augment de l’activitat innovadora de les empreses catalanes es deu en bona part a l’impuls dels fons Next Generation de la Comissió Europea. Mentre que el 2022 un 5% de les empreses innovadores havia aconseguit finançament d’aquest instrument, el 2023 el percentatge ha crescut fins al 23,5%.

El secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’ACCIÓ, Albert Castellanos i Maduell, assegura que “s’evidencia que estructuralment les empreses catalanes cada cop són més innovadores i l’impacte que té la innovació per augmentar la facturació, incrementar la productivitat i crear llocs de treball qualificats”. Per Castellanos, “la innovació no només és un dels grans actius de transformació de país tant a nivell empresarial com social, sinó que és la llavor de la indústria que tindrem d’aquí 10 anys”. El secretari d’Empresa i Competitivitat considera que aquestes dades “refermen la tendència que ja va apuntar la Comissió Europea escalant Catalunya a la categoria d’strong innovator per primera vegada a l’European Innovation Scoreboard 2023”.

Radiografia de l’empresa innovadora

El Baròmetre de la Innovació apunta que el 69,7% de les empreses innovadores ha innovat en producte, un 53,7% en sistemes de la informació i la comunicació i un 41% en desenvolupament del procés de negoci. També destaquen les empreses que ho han fet en producció de béns o serveis (40,1%) i màrqueting i vendes (28%).

Fruit d’aquesta activitat, les empreses preveuen augmentar l’eficiència (el 62% de les empreses innovadores), incrementar la facturació (59,8%) i la productivitat (54,1%) aquest 2024. El 34,4% espera rebaixar el cost mig del seu producte o servei, mentre que un 18,4% crear nous llocs de treball. Igualment, el Baròmetre de la Innovació subratlla la clara vinculació que té amb la internacionalització: el 58,1% de les empreses innovadores ha exportat el 2023, mentre que només venen els seus productes a l’exterior un 28,4% de les empreses que no innoven.

Per trams d’edat es manté la tendència dels darrers anys: la innovació es concentra en les empreses més joves (el 73,4% de les empreses que tenen fins a 9 anys de vida han innovat el 2023) i les més madures (el 67,4% de les que tenen més de 50 anys han dut a terme alguna innovació).

Més R+D, més impacte

El Baròmetre de la Innovació també revela que el 26,5% de les empreses catalanes va adquirir o desenvolupar R+D el 2023, per sobre del 18,3% del 2022. La gran majoria de les empreses va fer-ho per introduir al mercat un nou producte o servei (el 82,9%) o per implementar un nou model de negoci (31%), mentre que també destaquen les que esperen sol·licitar una patent fruit d’aquesta R+D (13,5%) o registrar una nova marca (10,6%).

Creix l’ús de la IA

L’estudi, fet públic aquest dimecres, posa de manifest l’ús creixent de la intel·ligència artificial al teixit empresarial del país. Segons el document, el 12,6% de les empreses catalanes va incorporar tecnologia d’IA, per sobre del 8,4% del 2022. Bona part d’aquest creixement s’explica per l’ús de la IA generativa.

En global, el document fet públic aquest dimecres apunta que el percentatge d’empreses catalanes que han invertit en transformació digital ha passat del 35% el 2022 al 38,6% el 2023. Les tecnologies més incorporades han estat l’Internet de les Coses (13,6% d’empreses catalanes), big data (12,1%), intel·ligència artificial (12,6%), 5G (6,3%) i computació avançada (4,7%).

Finalment, el Baròmetre de la Innovació indica que el 41,4% de les empreses catalanes ha invertit en transformació verda el 2023, per sobre del 38,8% que van fer-ho el 2022. Destaquen les inversions en energies renovables (20,2% de les empreses catalanes), l’ús de materials reciclats (17,7%), l’aprovisionament de nous materials (17,5%), l’ecodisseny (17,1%) i les inversions en tot el cicle de producte o servei, model de negoci o procés de producció (13,3%).