1. El percentatge augmenta fins al 90% si es comptabilitzen els fons europeus Next Generation, que el darrer any han accelerat la seva execució.
  2. La inversió real del sector públic de la Generalitat arriba, en conjunt, als 2.162M€, un 30%més que l’any anterior.
  3. En el quinquenni 2018-2022 la Generalitat ha executat de mitjana el 86,8% de les inversions, enfront el 50,8% materialitzat per l’Estat a Catalunya.
  4. Natàlia Mas Guix: “L’aposta d’aquest Govern per la inversió pública ha fet que, l’any 2023, la Generalitat recuperi els nivells més elevats de la darrera dècada”.


La consellera Mas Guix durant la roda de premsa
La consellera Mas Guix durant la roda de premsa
{"name":"2024/06/26/11/32/62614951-74d8-4381-8ec9-2abd6bb6150c.JPG","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":2402538}

El sector públic de la Generalitat va executar el 87,2% de les inversions reals previstes en els pressupostos del 2023, un percentatge que augmenta fins al 89,9% si es tenen en compte els projectes finançats amb fons Next Generation, que l’any 2023 van accelerar el seu desplegament. En conjunt, la inversió real (capítol 6) executada per la Generalitat va arribar als 2.162,4 M€, el que representa un 29,9% més que l’any 2022. Sense els fons Next Generation, la inversió ascendeix a 1.672 M€, un 6,8% més.

La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha posat en valor “l’aposta clara d’aquest Govern per la inversió pública”, que ha fet que, l’any 2023, la Generalitat recuperi “els nivells més elevats de la darrera dècada”. A més de l’increment de la inversió, la consellera ha posat en valor l’elevat grau de compliment dels projectes: “la Generalitat ha materialitzat un 90% de la inversió pressupostada, això vol dir que hem executat 9 de cada 10 euros previstos”, ha remarcat durant la roda de premsa de presentació del resultat de l’execució de les inversions del conjunt del sector públic de la Generalitat corresponent a l’exercici 2023.

Inversió executada per la Generalitat de Catalunya (M€)

Gràfic de la inversió executada per la Generalitat de Catalunya (M€){"name":"2024/06/26/11/37/e1f94aaf-b706-43cf-8f77-8c2bd70f57b8.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":"61248"}Segons ha explicat la consellera, el compliment de les inversions pressupostades l’any passat per part de la Generalitat és similar en percentatge a l’observat el quinquenni anterior (2018-2022), en què l’execució se situa, de mitjana, en el 86,8%. Aquest bon registre contrasta amb el de l’Estat, que durant el mateix període ha materialitzat només la meitat de la inversió prevista (50,8%). “Això es tradueix en més de 4.000 milions d’euros d’oportunitats perdudes per millorar les infraestructures i l’economia de Catalunya”, ha lamentat.

Mas Guix també ha recordat que el Govern de l’Estat encara no ha fet públiques les dades de la seva execució per a tot el 2023, però, en el cas del primer semestre, el compliment de les inversions previstes a Catalunya només arribava al 16,3%. “Al final, qui pateix les conseqüències d’aquesta desídia és indubtablement la ciutadania i el teixit empresarial”, ha afegit.

La taula següent compara els percentatges d’execució registrats pel sector públic de la Generalitat i el sector públic estatal en els darrers anys.


Grau d'execució de la inversió pressupostada per la Generalitat (sense NGEU) i l'Estat

Grau d'execució de la inversió pressupostada a Catalunya per la Generalitat (sense NGEU) i l’Estat{"name":"2024/06/26/11/40/1cd24539-84e7-45a2-b5bd-867e765d90a4.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":118911}
Recuperació de l’esforç inversor

L’any 2023 continua la recuperació progressiva del capítol d’inversions reals de la Generalitat després del sotrac que va suposar la crisi financera, que va comportar la reducció de la inversió fins a un mínim de 810 M€ (any 2018). Des d’aleshores, l’esforç inversor de la Generalitat gairebé s’ha triplicat, fins arribar als 2.162,4 M€ del 2023, un 167% més.

La inversió també ha experimentat un gran augment pel que fa al còmput per habitant. Concretament, l’execució del 2023 arriba als 274euros per habitant, davant els 107 de l’any 2018.

Gràfic de la inversió per càpita executada per la Generalitat (euros/habitant){"name":"2024/06/26/11/49/95c53ec4-a1ae-498f-96c7-7e2d57301996.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":107103}
Pel que fa a la inversió en relació amb el PIB, el pes des del 2018 gairebé s’ha duplicat i passa de representar el 0,35% del total al 0,79%.

Inversió executada com a % sobre el PIB

Gràfic de la inversió executada com a % sobre el PIB{"name":"2024/06/26/11/51/4196dd19-9845-40e2-bd95-60ed19f4007f.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":54001}
Malgrat tot, la consellera ha advertit que continuar augmentant la inversió pública de la Generalitat requereix disposar d’un finançament just i adequat que corregeixi el dèficit fiscal que pateix l’economia catalana. “Només amb un finançament singular podrem garantir una inversió pública adequada a les necessitats de la ciutadania i de l’economia de Catalunya”, ha advertit Mas Guix.

Actuacions més destacadesLes polítiques que han concentrat un major volum d’inversió el 2023 són:

  1. Salut: 646 M€ (el 29,9% del total)
  2. Transport: 571,4 M€ (26,4%)
  3. Educació: 200,2 M€ (9,3%)
  4. Societat de la informació i coneixement i telecomunicacions (majoritàriament actuacions per al desplegament de la fibra òptica arreu de Catalunya): 138,9 M€ (6,4%)
  5. Habitatge i actuacions urbanes: 116,9 M€ (5,4%)
  6. Recerca, desenvolupament i innovació: 79,6 M€ (3,7%)

Entre les actuacions concretes, destaquen les obres del tram central de la L-9 (83,5 M€); les inversions associades al nou Pavelló per a l’ampliació del recinte firal Gran Via (68,3 M€); l’ampliació de l’Hospital del Mar (61,2 M€); la compra d’habitatges per part de l’Agència de l'Habitatge de Catalunya per a usos socials (40,7 M€), la rehabilitació de l’Hospital Clínic de Barcelona (36,6 M€), les obres a la línia de ferrocarril de Lleida a la Pobla (13,4 M€) o les obres de la variant de Piera i Vallbona d’Anoia (6,0 M€).

En l’àmbit educatiu, destaca la construcció i ampliació de centres a Dosrius (5,3 M€), Salt (2,6 M€), Olesa de Montserrat (0,9 M€), Albesa (3,1 M€), Gurb (2,6 M€) o Sant Fruitós de Bages (0,7 M€), entre altres localitats; i també s’han efectuat obres de millora en diferents centres d’arreu de Catalunya (43,4 M€).

2  

Imatges

La consellera Mas Guix durant la roda de premsa

La consellera Mas Guix durant la roda de premsa 2402538

La consellera Mas Guix durant la roda de premsa

La consellera Mas Guix durant la roda de premsa 2953327

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 166045

Dossier de presentació

Dossier de presentació
PDF | 77135