1. El POUM aposta per consolidar el nucli urbà, crear aparcaments estratègics i donar suport a les activitats basades en els recursos naturals i paisatgístics del poble

La Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, ha aprovat avui el nou planejament municipal de Vallcebre (Berguedà), que substituirà un de caràcter molt bàsic, del 1997.

Es tracta d’un municipi que no arriba als 250 habitants situat a l’entorn muntanyós del Prepirineu, amb un petit nucli central i nombroses masies disperses pel seu terme. Es troba molt a prop del jaciment paleontològic de Fumanya Nord —situat al terme municipal de Fígols—, un dels més importants d’Europa. En aquest indret, i en d’altres de propers, s’hi troben milers de petjades de dinosaures i altres registres fòssils.

Vallcebre és també la seu de l'Espai Geologia Vallcebre, el Centre de Geologia del Parc Natural del Cadí Moixeró, una exposició a l'aire lliure en diversos espais dins del nucli urbà de Vallcebre. Aquesta mostra es complementa amb diversos punts d'interès geològic, miner i paleontològic del municipi. És per tant, un poble on els espais naturals que l’envolten i el turisme de natura hi tenen un gran pes.

En aquest context, el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) pretén dotar el nucli urbà d’un paper potenciador de l’espai rural, donant suport a les activitats basades en els recursos naturals i paisatgístics del poble. En aquesta línia, l’Ajuntament ha descartat delimitar noves àrees de creixement urbà, així com la creació de zones industrials o d’activitats terciàries, més pròpies d’entorns urbans més grans.

El POUM proposa consolidar les àrees ja urbanitzades, creant bosses d’aparcament estratègiques per evitar una excessiva pressió al centre del nucli i donar prioritat als vianants. Així, aposta per habilitar recorreguts amables que relacionin els centres d’interès, interconnectant els espais d’equipaments mitjançant les xarxes de vianants i espais verds.

Per tal de contenir el creixement, el POUM desclassifica els àmbits que fins ara es consideraven de sòl apte per urbanitzar i limita els tipus de sòl només a urbà i no urbanitzable.

Pel que fa al sòl urbà, s’ajusten els límits de la trama urbana més consolidada i es preveu completar la urbanització de les parts sud-oest i nord-est del municipi, on encara es detecten dèficits urbanístics importants.

Quant al sòl no urbanitzable, el POUM defineix una sèrie de subzones per regular els diferents usos i construccions admeses. Destaca la creació dels sòls anomenats d’espais lliures paisatgístics, que inclouen els espais singulars estratègics per a la conservació del territori i per a la potenciació de les activitats d’oci a l’aire lliure.1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 283805