1. El Servei Català de la Salut publica l’anunci previ indicatiu per a la redacció del projecte arquitectònic i d'enginyeria, i la posterior direcció d’obra, valorat en 25,3 milions d’euros
  2. El nou hospital tindrà una superfície de 175.000 metres quadrats

El Departament de Salut ha iniciat avui els tràmits previs per a la contractació del projecte hospitalari del futur Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona. A través del Servei Català de la Salut s’ha publicat l’anunci previ indicatiu a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat i al Diari Oficial de la Unió Europea, per un valor estimat de 25,37 milions d’euros (IVA inclòs), que inclou la redacció dels projectes bàsic i executiu de la proposta arquitectònica i d'enginyeria que resulti guanyadora del concurs d’idees i la posterior direcció d’obra. Es tracta d’un tràmit previ i indispensable per a la posterior publicació de la licitació del contracte, que es preveu per a finals de juliol i que tira endavant després que el Govern de Catalunya aprovés el passat 24 d’abril que el Servei Català de la Salut pogués iniciar el procés de contractació.

La licitació s’articularà en dues fases. En la primera, de la que avui es fa l’anunci previ indicatiu, el Servei Català de la Salut s’encarregarà de promoure el concurs d’idees, d’on en sortiran cinc propostes guanyadores que optaran a l’adjudicació del contracte. Un cop s’obri la licitació, es disposarà d’un període de dos mesos per a presentar les propostes (sense incloure el mes d’agost). Per la qual cosa, entre octubre i novembre ja es podria disposar dels projectes finalistes.

En una segona fase, licitada per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, s’adjudicaran el contracte de redacció del projecte arquitectònic i d’enginyeria, i direcció d’obres mitjançant procediment negociat amb les propostes guanyadores de la primera fase. Un cop adjudicat, es disposarà d’un termini de 24 mesos per a la redacció el projecte bàsic i executiu. Pel que fa al termini de la direcció d’obra, serà el que en resulti del projecte un cop s’hagi aprovat.

El concurs d’idees que es licitarà properament prendrà com a base el Pla funcional assistencial elaborat per la Regió Sanitària de Girona en un procés que ha comptat amb la participació de ciutadania i de professionals dels hospitals Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt i que ha durat un any i mig. El document inclou tot el que fa referència a l’estructura que ha de tenir l’àrea assistencial del futur Campus de Salut com ara els criteris d’ordenació funcional i el disseny dels espais (accessos, circuits, especificacions d’àrees...).

Quan el futur Campus sigui una realitat, permetrà augmentar un 95% l’espai assistencial en comparació amb la superfície que ocupen actualment els hospitals Trueta i Santa Caterina. El metratge final és notablement superior al previst inicialment, de tal manera que la superfície del nou hospital serà de 175.000 mde nova construcció, a més dels 50.000 m2 totals ja existents al Parc Hospitalari Martí i Julià.

Un espai per assistència, recerca i docència

Al futur Campus de Salut hi confluiran assistència, recerca i coneixement, ja que preveu la convivència de les facultats de les ciències de la salut a l’entorn sanitari. També està previst que s’impulsi la creació de teixit empresarial sanitari i d’innovació a l’entorn del Campus per tal de dinamitzar la zona i impulsar la demarcació a nivell econòmic. 

El Campus de Salut comprendrà els terrenys cedits pels ajuntaments de Girona i Salt, amb una capacitat aproximada de 300.000 m2 de sostre,i englobarà els equipaments existents de l’Escola universitària de la Salut i de l’Esport – EUSES- i per altra el Parc Hospitalari Martí i Julià. Tots dos, formaran part del Campus i per tant caldrà que estiguin integrats.

Tot i que l’objecte principal del contracte és la redacció i direcció d’obra del nou hospital, l’anunci previ indicatiu recull la voluntat de desenvolupar un Campus més enllà de l’activitat estrictament assistencial, sinó que esdevingui un espai on s’integrin la docència, la recerca i la innovació per aprofitar les sinergies a mesura que aquests es vagin desplegant. Per aquest motiu, l’anunci previ exposa la necessitat que les propostes presentades al concurs d’idees tinguin una visió global i integrada de com es pot organitzar el conjunt i les futures interrelacions.

Podeu consultar més informació relacionada amb l’anunci previ en el següent enllaç: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300182151

1  

Imatges

Mapa de les diferents àrees que integraran el Campus de Salut.

Mapa de les diferents àrees que integraran el Campus de Salut. 689471