1. Des de la posada en marxa del servei, al mes de març, ja ha atès 3 pacients
  2. Amb el nou servei es redueix el temps d’accés a la prestació assistencial amb una prescripció directa des de l’hospital i en coordinació amb l’equip d’atenció primària i els serveis socials de l’Ajuntament
Comença a funcionar el Servei d’ajuda al domicili integrat social i sanitari a Montcada i Reixac{"name":"2024/06/27/11/25/cf5712d1-ca2f-41fc-a8b0-374f80029886.jpg","author":"Departament de Salut","type":"0","location":"0","weight":2804594}

Montcada i Reixac ha posat en marxa un nou projecte de prescripció del servei d’ajuda al domicili integrat (SAD) al municipi de Montcada i Reixac, amb l’objectiu de millorar la coordinació entre l’atenció social i sanitària, l’atenció primària i l’atenció hospitalària.

Aquesta actuació, plantejada en el Pacte de ciutat 2023-2031, es dirigeix a les persones majors de 18 anys adscrites a l’àrea bàsica de salut de Montcada i Reixac que estan ingressades a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron amb diagnòstic d’ictus i que tenen previsió d’alta a domicili amb necessitat de suport social i sanitari. L’objectiu és afavorir la recuperació de les persones i evitar la fragmentació de l’atenció rebuda.

El SAD integrat s’activa en un període màxim de 48 hores després de l’alta hospitalària i té una temporalitat de 8 setmanes. En cas que es requereixi rehabilitació domiciliària, la Unitat d’Ictus de la Vall d’Hebron activarà el servei, i aquest s’efectuarà entre 48 i 72 hores des de l’alta, reduint el temps de resposta actual que era d'entre 2 i 3 setmanes.

Amb la implementació d’aquest projecte innovador, es vol afavorir el contínuum assistencial més enllà de l’hospitalització, implementant un procés d’atenció integrada horitzontal. Des de la posada en marxa d’aquest servei, al març, ja s’han atès 3 pacients diagnosticats d’ictus i tractats a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron; el primer dels quals es va derivar el 17 d’abril.

El projecte espera aconseguir una reducció del temps d’estada del pacient a l’hospital i reduir el nombre de reingressos hospitalaris després de l’alta. L’estratègia d’afavorir la transició de l’alta al domicili millora les perspectives de salut i incrementa la possibilitat de ser independents a llarg termini, facilitant la seva reintegració a l’entorn familiar, social i laboral.

El desenvolupament d’aquesta estratègia compta amb la implicació del Consorci Sanitari de Barcelona, l’Ajuntament de Montcada i Reixac, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’Equip d’Atenció Primària de Montcada i Reixac, l’Institut Català de la Salut, el Centre de Medicina Correctiva SL i el Consorci de Salut i Social de Catalunya. El programa està finançat majoritàriament per l’Ajuntament amb una despesa anual de 35.000 euros.


NORA, l’eina per millorar la comunicació entre pacients i professionals

Una de les claus del projecte és la possibilitat de fer el seguiment del pacient a través de les noves eines telemàtiques. És per això que just abans que es produeixi l’alta hospitalària, el pacient haurà d’acceptar el consentiment per a poder utilitzar l’aplicació NORA.

La plataforma NORA és una aplicació dirigida als pacients que hagin patit un ictus i que hagin retornat a casa seva. A través del mòbil, els pacients reben una supervisió continuada i personalitzada en relació al compliment de la pauta mèdica i al control dels factors de risc vascular.

L’ús d’aquesta aplicació millora la comunicació dels pacients amb els professionals i permet analitzar tots els factor relacionats amb la patologia, el pacient i el seu entorn amb l’objectiu de personalitzar al màxim el possible tractament.


Un any del Pacte de ciutat per a la salut

El 31 de març de 2023 el Departament de Salut i l’Ajuntament de Montcada i Reixac van signar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per tal de millorar l’atenció sanitària a Montcada i Reixac.

Entre els compromisos, la majoria dels quals s’estan implementant, hi destaca la recuperació de l’atenció ginecològica, la incorporació de nous rols professionals, el seguiment de la incidència ambiental en les principals malalties que pateix la població o la millora de l’atenció domiciliària, amb l’objectiu de reduir les desigualtats en salut per raons socials, econòmiques o de gènere.