Direcció General de Comunicació

El Govern acorda la creació del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement

query_builder   11 gener 2011 18:19

event_note Nota de premsa

El Govern acorda la creació del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement

 
  • Aquest òrgan donarà consell al Govern de la Generalitat en polítiques orientades a impulsar el procés de reactivació econòmica de Catalunya
  • El Consell serà presidit per Salvador Alemany i estarà format per un màxim de 15 membres, que no percebran cap tipus de retribució
El Govern ha aprovat el Decret de creació del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, mitjançant el qual es crea aquest òrgan que assessorarà el Govern de la Generalitat en matèria de polítiques orientades a impulsar el procés de reactivació econòmica de Catalunya. El Govern també ha aprovat el decret mitjançant el qual es designa Salvador Alemany i Mas president del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement. 
La presidència d’aquest organisme, segons estableix el Decret, l’ocuparà una persona de reconegut prestigi en l’àmbit acadèmic, empresarial o professional, designada pel Govern, i que no percebrà cap retribució. El Consell estarà integrat, a més, per un màxim de 15 membres, nomenats pel president de la Generalitat, a proposta del president del Consell.
 
El Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement s’adscriurà al Departament de la Presidència, que li dóna suport administratiu i logístic. El Consell Assessor podrà reunir-se les vegades que consideri convenient; convidar a les reunions les persones que consideri rellevants; comunicar als mitjans de comunicació, mitjançant el seu president, les línies de treball i les conclusions dels seus informes; constituir grups específics de treball, i redactar un reglament de funcionament propi.
 
El Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement té les funcions següents:
  • Assessorar o informar sobre les qüestions que li siguin plantejades pel president o pels titulars dels departaments de la Generalitat competents en les polítiques orientades a impulsar el procés de reactivació econòmica de Catalunya.
  • Proposar les actuacions o plantejaments que consideri adients en funció de l’evolució econòmica, tot tractant d’anticipar els seus efectes en els sectors públic i privat.
  • Recolzar, a petició del president de la Generalitat, processos de negociació que impliquin la participació del Govern o del Parlament amb institucions de l’Estat o organitzacions internacionals.
  • Portar a terme, directament o amb el suport d’analistes externs, els treballs adients per fonamentar les seves propostes.
El Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha fixat, com una prioritat de primer ordre, la definició i concreció de les polítiques orientades a impulsar el procés de reactivació econòmica de Catalunya, per tal de recuperar les taxes d’ocupació i mantenir els nivells de benestar social i econòmic assolits pel nostre país.
 
Per tant, l’acció del Govern estarà marcada per l’objectiu de fer realitat unes perspectives de creixement sòlid i sostenible. Això passa per augmentar la competitivitat del nostre teixit empresarial; possibilitar el finançament dels projectes que afavoreixin el creixement, l’exportació i les noves iniciatives emprenedores; i aprofundir en els procés de les reformes necessàries que caldrà endegar i aplicar amb decisió.
`