Direcció General de Comunicació

Nomenaments del Govern

query_builder   11 gener 2011 18:18

event_note Nota de premsa

Nomenaments del Govern

 
El Govern ha acordat avui nomenar Josep Antoni Duran Lleida president de la part catalana de les quatre comissions Estat-Generalitat:
 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat
És el marc general i permanent de relació entre els governs de la Generalitat i de l'Estat als efectes de la participació i la col·laboració de la Generalitat en l'exercici de les competències que afecten l'autonomia de Catalunya, com també de l'intercanvi d'informació i l'establiment de mecanismes de col·laboració en les respectives polítiques públiques i els assumptes d'interès comú. Està formada per sis representants de l’Estat i sis de la Generalitat. Cadascuna de les parts té quatre representants de caràcter permanent i dos més en funció dels temes a tractar.
 
Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat
Fa efectius els traspassos dels serveis inherents a les competències que, segons l’Estatut d’Autonomia, corresponen a la Generalitat. La Comissió Mixta està integrada paritàriament per vocals designats pel Govern de l’Estat i pel Govern de la Generalitat.
 
Comissió Bilateral d’Infraestructures
Té com a finalitat donar compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que estableix que la inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de compensació interterritorial, s'ha d'equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya en relació amb el producte interior brut de l'Estat per un període de set anys.
 
Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat:
És l'òrgan bilateral de relació entre ambdues administracions en l'àmbit del finançament autonòmic. Li corresponen la concreció, l'aplicació, l'actualització i el seguiment del sistema de finançament, i també la canalització del conjunt de relacions fiscals i financeres de la Generalitat i l'Estat. Aquesta Comissió s'integra per un nombre igual de representants de l'Estat i de la Generalitat, i la presidència és exercida de forma rotatòria entre les dues parts en torns d'un any.
 
 
El Govern també ha nomenat els nous delegats territorials del Govern de la Generalitat de Catalunya, que prendran possessió al llarg dels propers dies.
 
Així, el nou delegat territorial del Govern a Girona serà Eudald Casadesús, el delegat territorial del Govern a Barcelona serà Salvador Jorba, el nou delegat territorial del Govern a Tarragona serà Joaquim Nin, el nou delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre serà Xavier Pallarès, el delegat territorial a la Catalunya Central serà Jordi Moltó,el delegat territorial del Govern a Lleida serà Ramon Farré, el delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran serà Albert Alins, i el delegat territorial del Govern a Madrid serà Jordi Casas.
 
Aquests són tots els nomenaments que ha aprovat avui el Consell Executiu:
 
Departament de la Presidència:
 
 • Salvador Jorba i Nadal, delegat territorial del Govern a Barcelona
 • Eudald Casadesús i Barceló, delegat territorial del Govern a Girona
 • Joaquim Nin i Borreda, delegat territorial del Govern a Tarragona
 • Xavier Pallarès i Povill, delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre
 • Jordi Moltó i Biarnés, delegat territorial a la Catalunya Central
 • Ramon Farré i Roure, delegat territorial del Govern a Lleida
 • Albert Alins i Abad, delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran
 • Jordi Casas i Bedós, delegat territorial del Govern a Madrid
 • Jordi Miró i Meix, director general de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya
 • Margarida Gil Domènech, directora del Gabinet Jurídic
 • M. Dolors Feliu i Torrent, directora dels Serveis Consultius
 • Assumpta Palau i Marginet, directora general d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic
 
Departament d’Ensenyament
 
 • Miquel Garcia Casaponsa, director general de Centres Concertats i Centres Privats
 • Jordi Roig i Vinyals, director general de Centres Públics
 • Meritxell Ruiz Isern, directora general d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa
 
Departament de Salut
 
 • Joaquim Esperalba Iglesias, director general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
 
Departament d’Interior
 
 • Manel Pardo Sabartés, director general de Protecció Civil
 • Manel Prat Peláez, director general de la Policia
 • Jordi Gassió i Borràs, director general de Prevenció
 • Meritxell Masó Carbó, directora de Serveis del Departament d’Interior.
 
Departament de Territori i Sostenibilitat
 
 • Damià Calvet i Valera, secretari de Territori i Mobilitat
 • Carles Sala i Roca, secretari d’Habitatge i Millora Urbana
 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 
 • Maria Jesús Cabrero i Oliván, directora de Serveis
 
Departament de Benestar Social i Família
 
 • Ramon Terrassa i Cusí, secretari de Família
 • Anna Solés Franch, directora general d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència
 • Violant Cervera Godia, directora general d’Acció Cívica i Comunitària
 
Departament d’Empresa i Ocupació:
 
 • Xavier López García, director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom
 • Marian Muro Ollé, directora general de Turisme
 
Departament de Justícia
 • Ramon Parés i Gallés, director general de Règim Penitenciari i Recursos

CURRÍCULUMS
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
 
Salvador Jorba Nadal, delegat territorial del Govern a Barcelona
 
Nascut a Barcelona l’any 1961
 
Administrador de Finques; participant del programa de Direcció d’Empreses Cooperatives d’ESADE, graduat en estudis tributaris del Col·legi Abad Oliva. Ha cursat estudis de Dret a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Gerent de diferents empreses del sector privat des de l’any 2002. Regidor de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en l’àmbit d’Obres i Serveis, Ecologia i Medi Ambient (1991-1994); regidor portaveu de CiU (1995-1999) i de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (2003-2006). També ha estat conseller comarcal del Baix Llobregat (1991-1994).
 
Militant d’Unió Democràtica de Catalunya i de la Unió de Joves des de 1980. Ha ocupat els càrrecs de secretari general de la Unió de Joves i conseller nacional d’UDC. Actualment és conseller nacional d’UDC i president del consell nacional de la Unió de Treballadors Democratacristians de Catalunya.
 
Eudald Casadesús i Barceló, delegat territorial del Govern a Girona
 
Nascut a Ripoll l’any 1953.
 
Llicenciat en Ciències Químiques, en l’especialitat de Química Orgànica, per la UAB.
 
És professor en excedència de l’IES Abat Oliba de Ripoll, del qual va ser cap d’Estudis i vicesecretari.
 
President del Consell Comarcal del Ripollès, des del 1988 fins al 1995, i alcalde de Ripoll des del 1995 fins al 2003. Regidor des del 1983.
 
Ha estat diputat al Parlament de Catalunya des del 1992, president de la comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya del 2006 al 2010, i portaveu d’Indústria de la comissió d’Indústria, Comerç i Turisme i Treball del Parlament de Catalunya del 2006 al 2010. Ha estat cap de llista de CiU a les eleccions del Parlament de Catalunya per a la circumscripció de Girona el 2006.
 
President de CDC de les comarques gironines des de l’any 2004.
 
Joaquim Nin i Borreda, delegat territorial del Govern a Tarragona
 
Nascut a Tortosa l’any 1964.
 
Diplomat en Relacions Laborals per la Universitat Rovira i Virgili. Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals per Universitat Politècnica de Catalunya, i Diploma de Postgrau en Política i Govern de la Universitat Pompeu Fabra, ESADE i la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Ha estat alcalde d’Albinyana des de l’any 1999 fins a l’actualitat. També ha estat vicepresident de la Diputació de Tarragona i president del Servei d’Assistència Municipal i portaveu del grup de CiU.
 
Ha treballat com a periodista en diversos mitjans. Ha estat cap d’informatius a Ràdio El Vendrell i corresponsal de Ràdio Nacional d’Espanya, de La Fura, de Diari de Tarragona, i del Diari del Baix Penedès. Va ser membre del primer consell editorial de l’edició d’El Punt a les comarques de Tarragona. Ha estat tècnic de consum i ensenyament al Consell Comarcal del Baix Penedès en el període 1991-2003. L’any 1990 va ser responsable de l’Oficina comarcal de Serveis a la Joventut del Baix Penedès. També va ser membre de la Junta directiva dels castellers “Nens del Vendrell”. És soci de l’Institut d’Estudis Penedesencs i de diverses entitats culturals.
 
Xavier Pallarès i Povill, delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre
 
Nascut a Tortosa l’any 1964.
 
Diplomat en Magisteri, especialitat en Educació Primària, per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
 
Des de 1995 és alcalde d’Arnes (Terra Alta). Entre 1999 i 2006 va ser president del Consell Comarcal de la Terra Alta; president del Centre d’Iniciatives Terra Alta (LEADER); membre del Consell d’Administració del grup SAGESSA, del Consorci de Delimitació Territorial de Catalunya; i membre de l’Institut de Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. També va treballar com a professor del Col·legi Sant Lluc i Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat.
 
Des de 2006 fins a l’actualitat ha estat diputat al Parlament de Catalunya, on ha desenvolupat les funcions de portaveu a la Comissió d’Agricultura. Des de l’any 2003 és president de la federació de CDC a les Terres de l’Ebre.
 
Jordi Moltó Biarnés, delegat territorial del Govern a la Catalunya Central
 
Nascut a Barcelona l’any 1959.
 
Estudis de Dret, a la Universitat Oberta de Catalunya.
 
Alcalde de Sallent des de 1987 fins al juny de 2003, i del 2007 fins a l’actualitat. Conseller Comarcal del Bages des de 1987 fins 1995. Diputat provincial pel partit Judicial de Manresa, des de 1995 fins ara. Vicepresident de l’Associació Catalana de Municipis entre 1987 i 1991, i entre 1999 i 2003.
 
Membre de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntaments en matèria d’Ensenyament. Membre del Consell Rector de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Membre de la Comissió d’Hisendes Locals de la FEMP. Vicepresident del Fons Català de Cooperació.
 
Ramon Farré i Roure, delegat territorial del Govern a Lleida
 
Nascut a Lleida l’any 1954.
 
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Saragossa. Realitzats quatre cursos de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. Certificat d’Aptitud Pedagògica de la Universitat de Saragossa.
 
Catedràtic d’Institut d’Ensenyament Secundari, en l’especialitat de Física i Química i professor d’ensenyament secundari des de l’any 1976. Ha estat director de l’Institut de Graus (1978) i director de l’Institut Caparella de Lleida (1984). Becat pel Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) per una estada de formació en Informàtica Educativa al Centre Nacional de Documentació Pedagògica del Ministeri d’Educació de França (1984).
 
Va ser secretari general del Departament d’Ensenyament entre 1999 i 2003, del qual també va ser delegat territorial al Vallès Occidental (1993-1999); subdirector general de Planificació Escolar (1989-1992), i cap del Servei de Professorat d’Ensenyaments Secundaris (1985-1989).
 
Va ser nomenat pel Govern com a expert per a l’elaboració del Pacte Nacional per a l’Educació de Catalunya; i va ser membre del Consell Escolar de Catalunya entre 1989 i 1999, i 2004 i 2010. És autor, entre altres publicacions, de Quadern Lilat. Digressions de matinada (2010); i Crònica de la Llei d’educació de Catalunya (2009).
 
Albert Alins i Abad, delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran
 
Nascut al Pont de Suert l’any 1967.
 
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona. Postgrau d’Intermediació Financera a l’Institut d’Estudis Financers de la Universitat Politècnica de Catalunya i postgrau en Tributació i Fiscalitat Empresarial a la Universitat de Barcelona.
 
És alcalde del Pont de Suert des de 1999 i diputat provincial de la Diputació de Lleida fins al 2007, ens del qual va ser vicepresident econòmic i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica. Prèviament havia estat gerent del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.
 
És president de la Federació de l’Alt Pirineu de Convergència Democràtica de Catalunya des de 2008, i membre del comitè executiu de l’Associació Catalana de Municipis.
 
Jordi Casas i Bedós, delegat territorial del Govern a Madrid
 
Nascut a Sabadell el 1954.
 
És advocat. Va ser assessor jurídic del Gremi de Fabricants de Sabadell i de la Federació Nacional de la Indústria Tèxtil Llanera i dels Consejo Intertextil Español fins al 1986.
 
Diputat al Congrés dels Diputats (1986–1995). Portaveu adjunt del Grup Parlamentari Minoria Catalana (1989–1995). Portaveu de Minoria Catalana a la Comissió d’Afers Exteriors del Congrés dels Diputats. President de la Ponència de la Família al Congrés dels Diputats (1993–1995). Vicepresident de la Comissió d’investigació “Mariano Rubio”.
 
Regidor i portaveu del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Sabadell (1995–1999).
 
Diputat al Parlament de Catalunya (1995-2006). Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
 
Senador designat pel Parlament de Catalunya des de 2004.
 
Secretari segon de la Mesa del Senat.
 
Conseller Nacional d’UDC. Membre del Comitè de Govern d’UDC. Membre de la Comissió Executiva Nacional de la Federació de CiU.
 
Margarida Gil Domènech, directora del Gabinet Jurídic
 
Nascuda a Vandellòs l’any 1963.
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster en Funció Directiva a les Organitzacions Públiques i Privades (ESADE). Seminari sobre Desenvolupament d’Habilitats Directives (ESADE).
 
És advocada i ha desenvolupat la seva tasca professional en l’àmbit de la gestió i assessorament a les Administracions Públiques.
 
Vocal del Tribunal Català de Defensa de la Competència en el període entre 2003 i 2009, on va assumir la Direcció de la Secció d’Enjudiciament. Va ser membre de la Junta Consultiva en matèria de conflictes sobre competència en representació de la Generalitat de Catalunya.
 
Secretària general del Departament de Treball (2000 – 2002) i consellera del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, des de la seva creació fins al 2003.
 
Vicepresidenta de la Comissió Permanent del Consell Català de la Formació Professional. Membre del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del Consell d’Organitzacions representatives de l’Economia Social.
 
Lletrada del Servei Català de la Salut entre 1991 i 2000. Secretària i Assessora Jurídica del Consell d’Administració de l’empresa pública “Institut d’Assistència Sanitària” (IAS). 
 
Assessora jurídica de l’Ajuntament de Calafell entre 1989 i 1991.
 
Cap dels Serveis Jurídics de l’Associació Catalana de Municipis (1987 – 1989) i vocal del Consell de Direcció de l’Institut Català del Consum.
 
Des del març de 2009, ha estat la responsable d’assumptes contenciosos en matèria patrimonial a l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances.
 
M. Dolors Feliu i Torrent, directora dels Serveis Consultius
 
Nascuda a Roda de Ter el 1964.
 
Llicenciada en Dret. Postgrau en Hisenda Autonòmica i Local a la Universitat de Barcelona. Mestratge en Dret Autonòmic a la UAB.
 
Des del 1994 fins ara ha estat advocada de la Generalitat davant del Tribunal Constitucional. Va participar en la defensa de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006. Ha estat la responsable de coordinació d’assumptes constitucionals.
 
Va ser Tècnic superior de l’Administració de la Generalitat l’any 1989. Cap de secció de recursos de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Indústria de 1990 a 1994.
 
Des de 1999 és professora associada de Dret Constitucional a la Universitat Pompeu Fabra.
 
Feliu és militant de CDC des del 2008. Membre del Consell Nacional i del Consell de Barcelona. Membre dels Secretariats de la Sectorial de Justícia i de la Sectorial d’Igualtat.
 
Jordi Miró i Meix, director general de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP)
 
Nascut a Barcelona l’any 1959.
 
Llicenciat en dret i màster per la UOC i ‘Institut de Seguretat Pública de Catalunya en polítiques públiques de seguretat.
 
Fins a l’actualitat ha ocupat el càrrec de Cap de l’Àrea de Relacions Laborals de la Direcció General de la Policia. És funcionari de la Generalitat des del 1985. Al llarg d’aquests anys ha prestat serveis en diferents departaments, entre els quals Presidència, Justícia, Governació i també a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
 
En l’àmbit polític, ha estat president de la sectorial d’Administracions Públiques de CDC, i membre del Comitè Executiu del partit de 2003 a 2007. Actualment és conseller nacional de CDC.
 
 
Maria Assumpta Palau i Maginet, directora general d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic
 
Nascuda el 1953.
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1976); cursos de doctorat en Dret (1998-1999) i màster en Dret de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona (1988-1989) i màster en funció gerencial a les administracions públiques per ESADE.
 
Ha treballat per a l’Administració a diversos departaments, ocupant diferents càrrecs de la Secció Jurídica del Departament de Governació (1979-1998); advocada del Departament d’Interior (1999-2000); directora general de Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de Justícia (2000-2004) i advocada en cap del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, càrrec que ocupa actualment, des de l’any 2004. A més, va ocupar el càrrec de tècnic d’Administració General de les Corporacions Locals a l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
 
Pel que fa a la seva activitat docent, també ha estat professora de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral; ha impartit cursos de postgrau de Dret Local i ha impartit classes a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Centre de Formació i Estudis Agrorurals, a l’Escola de Policia de Catalunya i a l’Escola de Bombers.
 
 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
 
Miquel Garcia Casaponsa, director general de Centres Concertats i Centres Privats
 
Nascut a Barcelona l’any 1953.
 
Mestre i llicenciat en Geografia i Història, secció Geografia física, per la Universitat de Barcelona. Certificat de suficiència investigadora (programa Geografia física i Anàlisi geogràfica regional).
 
També ha estat professor de la Universitat Ramon Llull i de la Universitat Oberta de Catalunya. En aquest darrer centre va impartir l’assignatura “Política educativa i legislació escolar”.
 
En l’àmbit de la gestió, Garcia Casaponsa ha estat director gerent de diversos centres de l’Escola Pia, entre els quals el de Vilanova i la Geltrú (2010); el centre Luz Casanova de Barcelona (2008-2010); l’Escola Pia de Sarrià-Calassanç de Barcelona (1996-2010); la de Barcelona- Ciutat Vella (1993-1996) i l’Escola Pia de Sant Antoni de Barcelona). També ha estat director gerent del Centre de formació de tècnics esportius de Barcelona i el Pont de Suert (2002-2010)
 
És membre del Consell Escolar Municipal i del districte de Ciutat Vella. Membre de la permanent i president de la comissió “Transició escola-treball” d’aquest consell. També forma part del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació.
 
És coautor, entre altres obres, de Geografia de Batxillerat (Editorial ECIR. València 1999) i de La Tutoria: de la reflexión a la práctica (Editorial EUB. Barcelona 1999)
 
Jordi Roig i Vinyals, director general de Centres Públics
 
Nascut a Tarragona l’any 1960.
 
És catedràtic d’Ensenyament secundari. Ha exercit la docència activa des de 1982 a 1993 i des de 2004 fins l’actualitat. Ha estat coordinador territorial de programes Escola—Empresa de la Direcció General de Promoció Educativa del Departament d'Ensenyament a Tarragona (1993-1999); secretari general de l’Institut Català de Noves Professions de la Generalitat de Catalunya (1999-2000); secretari Executiu del Consell Català de Formació Professional (2000-2004) i subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional (2001-2004).
 
També ha estat membre del consell Escolar de Catalunya des de l’any 2000, membre del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya des de 2003 i assessor de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques des de 2004. A més, ha estat membre del Consell Català de Formació d’Adults, Secretari Territorial de PIMEC Tarragona (2004-2006) i responsable de la Comissió de Formació Professional i Ocupació de la Secretaria d’Educació de Convergència Democràtica de Catalunya. També és professor associat de la Universitat Rovira i Virgili.
 
Actualment és membre del Consell Escolar de Catalunya, del Consell Català de Formació Professional, del Consell de Direcció del SOC i membre del Consell Rector de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana. També és president de la sectorial d’Educació de CDC des de 2008.
 
Meritxell Ruiz Isern, directora general d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa
 
Nascuda a Reus l’any 1978.
 
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses a la Universitat Rovira i Virgili. Ha fet el primer cicle del Programa de Doctorat en Economia i Empresa: Diploma d’Estudis Avançats a la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili. Ha realitzat el Programa Vicens Vives. Lideratge i Compromís cívic d’ESADE, i el tercer curs d’Administració i Direcció d’Empreses a Caledonian University of Glasgow.
 
Ha estat diputada al Parlament de Catalunya. També ha estat assessora de Serveis Financers especialitzada en el segment d’empreses de La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
 
 
DEPARTAMENT DE SALUT
 
Joaquim Esperalba Iglesias, director general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
 
Nascut a Mataró l’any 1950.
 
Doctor en Medicina “cum laude” per la Universitat Autònoma de Barcelona (2003); especialista en Medicina Interna (Oncologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona; llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona; diplomat en Direcció General per la Universitat de Navarra i diplomat en Gestió de Serveis Sanitaris per ESADE.
 
Joaquim Esperalba té una àmplia experiència en la gestió hospitalària. Ha ocupat el càrrec de director general de l’Institut Català d’Oncologia (2005 – 2010); gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1995– 2004) i de l’Hospital Mútua Aliança Mataronina (1987-1991) i a més ha estat director mèdic de l’Hospital de Sant Jaume i Sta. Magdalena de Mataró (1981-1983), de l’Hospital Mútua Aliança Mataronina (1985-1987) i de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1991-1995).
 
Ha estat cap del Grup Municipal de CiU (1999-2007) i primer tinent d’alcalde a l’Ajuntament de Mataró (1983-1987).
 
Pel que fa a la seva activitat docent, ha estat professor de Patologia General a la Universitat Autònoma de Barcelona (1977-1980); professor del Màster en Direcció de Institucions Sanitaris (2001-2002) de la Fundació Dr. Robert a la Universitat Autònoma de Barcelona i codirector i professor d’un curs de Gestió Assistencial a la Unió Catalana d’Hospitals (1987-1991).
 
 
DEPARTAMENT D’INTERIOR
 
Manel Pardo i Sabartés, director general de Protecció Civil
 
Nascut a Barcelona l’any 1967
 
Llicenciat en Ciències Físiques, especialitat en Física de l’Aire i Geofísica (UB). Màster en Enginyeria i Gestió ambiental (Universitat Politècnica de Catalunya i Institut Català de Tecnologia). Estudis d’Administració i Direcció d’Empreses (Universitat Oberta de Catalunya). Curs superior de riscos laborals: Seguretat i higiene (Col·legi de Mines de Catalunya). Curs d’eines i mètodes d’anàlisi estadístic de riscos climàtics.
 
Fins a l’actualitat, Pardo ha estat Cap de Servei de Protecció Civil de Tarragona. A més, ha treballat a l’Administració de la Generalitat des de l’any 1996, en llocs vinculats a l’àmbit de les Emergències i la Protecció Civil. Ha desenvolupat tasques d’Anàlisi meteorològica a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil; ha participat en l’elaboració dels plans NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT, INFOCAT, ALLAUCAT i PROCICAT, i ha dut a terme anàlisi de risc, de vulnerabilitat i perillositat, tant a la indústria química com a altres activitats industrials.
 
Manel Prat Pelàez, director general de la Policia
 
Nascut l’any 1972
 
Llicenciat en Geografia i Història a la Universitat de Barcelona. Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) a l’IESE – Universitat de Navarra. Postgrau “Direcció General d’Empreses a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i post-Grau “Política i Govern” a ESADE – Universitat Ramon Llull, Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 
Des de 2005 i fins a l’actualitat ha estat responsable i representant legal de la Fundació del President Pujol. També ha estat director adjunt de Comunicació del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona.
 
Prèviament va ser cap de Gabinet al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2002-2003), i cap de Relacions Institucionals al Departament de Sanitat i Seguretat Social (2000-2002). Del 1997 al 2000 va ser responsable de Relacions Institucionals de la Junta de Sanejament. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.
 
Jordi Gassió i Borràs, director general de Prevenció
 
Nascut a Sabadell l’any 1959.
 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (especialitat de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica) i Postgrau d’Autoavaluació en Traumatologia per la Universitat Internacional de Catalunya.
 
En l’actualitat és cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital de Puigcerdà i director mèdic a l’estació d’esquí de La Molina.
 
Des de l’any 1986 ha treballat com a metge traumatòleg en diversos hospitals, mútues i serveis mèdics d’estacions d’esquí arreu de Catalunya, i del 1996 al 2000 com a metge del Servei d’Emergències Mèdiques de la Generalitat.
 
L’any 2000 va entrar a la Direcció General d’Emergències del Departament d’Interior com a Metge del Grup d’Emergències Mèdiques dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, i alhora com a metge bomber voluntari del Parc de Bombers de Puigcerdà, activitats que encara exerceix.
 
Com a docent ha impartit cursos sobre cirurgia ortopèdica i traumatologia, urgències mèdiques, socorrisme i medicina de muntanya a Espanya, França i Andorra, així com de formació sanitària de bombers per a l’Escola de Bombers de la Generalitat.
 
En l’àmbit polític, és regidor de l’Ajuntament de Puigcerdà i president comarcal de Convergència Democràtica de Catalunya, partit en el qual milita des del 1994. També fou conseller comarcal de la Cerdanya.
 
Meritxell Masó i Carbó, directora de Serveis
 
Nascuda a Girona el 18 d’agost de 1965
 
Llicenciada en Dret i Màster en Direcció Pública- Executive Master in Public Administration-EMPA (ESADE). Màster Màster en Dret Públic i Organització Administrativa (UPF). Diplomada en Desenvolupament Directiu (ESADE); diploma universitari de Postgrau en Administració Pública (UPF) i diploma de comptabilitat, pressupostos i finances per a no financers (ICT)
 
Des del 1999 i fins a l’actualitat ha estat cap del Servei de Gestió Administrativa de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Prèviament va ser responsable de Coordinació Administrativa del Servei Català de Trànsit; secretària executiva de l’Institut Català de Seguretat Viària i responsable de Relacions Institucionals de la Secretaria General de Joventut.
 
En l’àmbit docent, és professora associada de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el Departament d’Organització d’Empreses, i coordinadora del “Màster en Gestión Pública” de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC, Perú). També imparteix classes en el postgrau d’Assistència Parlamentària (Parlament de Catalunya) i en el programa de “Dirección de Personas en las Instituciones de Educación Superior” de la Cátedra Unesco de Educación Superior.
 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 
Damià Calvet i Valera, secretari de Territori i Mobilitat
 
Nascut a Vilanova i la Geltrú l’any 1968.
 
Graduat en Enginyeria d’edificació per La Salle (2010). Postgrau en Direcció immobiliària per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Associació de promotors i constructors d’edificis (2000). Diplomat de Relacions institucionals i Màrqueting públic per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996). Diplomat en Arquitectura tècnica per la Universitat Politècnica de Catalunya (1994).
 
Va ser director general d’Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, des de l’any 2001 fins el 2004, cap del Gabinet de conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, entre 1997 i 2001.
 
Ha estat docent del Programa de Màster de Project Management en Edificació de la Universitat Politècnica de Catalunya, i va ser responsable de Relacions Institucionals de la Universitat de les Nacions Unides (United Nations University, UNU) a Barcelona, entre els anys 1992 i 1995.
 
Ha estat vocal de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, vicepresident de l’Associació de promotors immobiliaris de Balears (PROINBA), membre del Consell d’administració de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), empresa pública de promoció d’habitatges del Govern de les Illes Balears, i soci fundador de l’editorial “Dèria editors, SL”.
 
Fins a l’actualitat ha estat delegat a les Illes Balears del Grup Immobiliari Vertix i gestor urbanístic del Banc de Sabadell a les Illes Balears, des de l’abril de 2009
 
Carles Sala Roca, secretari d’Habitatge i Millora Urbana
 
Nascut a Tarragona l’any 1967.
 
Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de de Catalunya (2004) i diplomat en Graduat Social per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (1993). Màster en Gestió Local, Postgrau d’Urbanisme (2004-05) i Postgrau en Dret Local (2005-06). Doctorant en Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona (2008).
Actualment treballa com a advocat. Ha estat diputat al Parlament de Catalunya de la VIIIa i IX Legislatura, on ha estat membre de les comissions de Política Territorial i Obres Públiques, de Medi Ambient i Habitatge i de la Sindicatura de Comptes; i responsable i portaveu de les polítiques d’Habitatge del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
Va ser regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona (1991-2007), diputat provincial pel partit judicial de Tarragona (1991-1999), president del Consell Comarcal del Tarragonès (1999-2007). És militant d’Unió Democràtica de Catalunya des del 1984.
 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
 
Maria Jesús Cabrero Oliván, Directora de Serveis
 
Nascuda a Osca, l’any 1955.
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Saragossa, amb formació específica en Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals per IESE.
 
Experta en Recursos Humans, Organització, Relacions Laborals i Negociació Col•lectiva en l’Administració Pública.
 
Va ingressar a l’Administració de la Generalitat l’any 1981, on hi ha ocupat diversos càrrecs. Ha estat subdirectora general de Recursos Humans i Organització al Departament de Medi Ambient i Habitatge; subdirectora general de Relacions Sindicals a la Direcció General de Funció Pública del Departament de Governació i Administracions Públiques; subdirectora general de Coordinació Administrativa al Departament de Justícia i directora de Personal dels Hospitals Materno-Infantil i General dels Hospitals Vall d’Hebron.
 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
 
Ramon Terrassa i Cusí, secretari de Família
 
Nascut a Barcelona l’any 1971.
 
Diplomat en Educador Social per la Universitat Ramon Llull. Realitzat el primer cicle de la llicenciatura de Pedagogia a la Universitat de Barcelona. Diploma d’Animació Sociocultural, expedit pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Director i Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil, diplomes de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
 
Ha estat director de formació, cap d’estudis i professor del departament de pedagogia de la Fundació Pere Tarrés entre 1992 i 2001. Ha estat secretari de la Junta Directiva de l’Associació d’Empreses de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC ); expert Tecnològic de l’Instituto Nacional de las Cualificaciones, adscrit al Ministeri d’Educació i al de Treball (INCUAL).
 
També ha estat membre del Consell Assessor de la Formació d’Educadors en el Lleure, que depèn de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, membre electe del Consell del Voluntariat de Catalunya, depenent del Departament de Governació), i membre del Consell Català de l’Associacionisme i Voluntariat. També va ser administrador i vocal d’EUROJEUNES de 1994 a 1997, i responsable del projecte de creació del centre d’educació ambiental i d’activitats socioeducatives per a escoles, a Pineta (Bielsa-Huesca) de Colònies Jordi Turull-Escola Pia de Catalunya.
 
En l’àmbit docent ha estat col·laborador docent del Màster en Fundacions i Associacions de “Les Heures-Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona”; tutor de pràctiques d’estudiants de les Facultats de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya i Universitat Ramon Llull.
 
És coautor del llibre Perspectives de l’educació el lleure.
 
Anna Solés i Franch, directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
 
Nascuda a Girona l’any 1966.
 
Diplomada en Treball Social (1984-1987) a l’Escola Universitària de Treball Social de Barcelona.
 
Ha estat treballant com a assistent social a l’Associació Minusvàlids Físics Associats de Girona (1987-1988); tècnic assistent social al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat a Girona (1988); responsable de l’Àrea d’Atenció al Menor de la Secció d’Atenció a la Infància de Girona del Departament de Justícia (1988-2002/2004-2005); coordinadora de l’Equip d’Assessorament Tècnic i d’Atenció a la Víctima (2002-2004); subdirectora del Centre Educatiu Montilivi de Girona. Actualment és Cap del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència dels Serveis Territorials de Girona, càrrec que ocupa des de 2007.
 
D’altra banda, Anna Solés ha participat i assistit a diverses jornades i cursos de formació en l’àmbit dels serveis socials; ha desenvolupat tasques de moderadora i conferenciant a jornades i congressos del mateix àmbit i ha col·laborat en l’elaboració d’algunes publicacions sobre les necessitats socials de la infància.
 
Francesca Violant Cervera Godia, directora general d’Acció Cívica i Comunitària
 
Nascuda a Lleida l’any 1969
 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida. Postgraduada en Tecnologies de la informació per a no informàtics per la Universitat Oberta de Catalunya i postgraduada en Gestió de Recursos de la Informació per la Universitat Oberta de Catalunya. També està postgraduada en Tècnic en organització de sistemes d’informació per la Universitat Oberta de Catalunya.
           
Ha treball com a Tècnic Superior d’Estudis i Informació. Ha estat adscrita provisionalment com a Cap de secció d'Estudis i Informació. També ha treballat com a Tècnic Superior d'Estudis i Documentació al Departament de la Presidència.
 
Ha estat Consellera Nacional de la JNC i de CDC. També ha estat candidata al Parlament Europeu per la llista Coalició per Europa (CEU), en el lloc número 26 de l’any 2009.
 
 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
 
Xavier López García, director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom
 
Nascut a Vilanova i la Geltrú l’any 1961.
 
És Diplomat en el Programa de Direcció General d’Empreses (PDG) per IESE.
 
Ha desenvolupat pràcticament tota la seva trajectòria professional en el món del cooperativisme i l’economia social. El 1989 va fundar l’empresa cooperativa Grup Qualitat en el sector immobiliari. Des del 1993 al 1999 va ser director gerent de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya. Des del 1999 al 2005 va ser vicepresident de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i Secretari de la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado de España.
 
Des del 1999 al 2005 va exercir com a director de màrqueting i comunicació del Grup Qualitat. Des de 2005, impulsa i dirigeix el Grup Clade, primer grup empresarial cooperatiu de Catalunya. Des d’aquest lloc, ha participat activament en el programa PARTNERS d’ESADE de cooperació público-privada. Fins ara, també ha estat conseller de les cooperatives Abacus, Grup Qualitat i de CEPES (Confederació Empresarial Espanyola d’Economia Social) i membre del Consell General de CatalunyaCaixa.
 
Marian Muro Ollé, directora general de Turisme
 
Nascuda a Barcelona l’any 1969.
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1992. Ha realitzat diferents cursos d’especialització sobre Dret d’Associacions i Dret del Turisme.
 
Ha ocupat diversos càrrecs a l’Associació Catalana d’Agències de Viatges (ACAV). Des d’agost de 1996 n’és la gerent i també ha estat responsable de l’assessoria jurídica. També ha treballat com a advocada en exercici al bufet d’advocats Roig-Plans.
 
Així mateix ha estat membre de la Comissió de Turisme de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), membre de la Junta de l’Agrupació Europea d’Associacions d’Agències de Viatges (ECTAA), membre de l’APJC (Comissió mixta agències de viatges i les aerolínies IATA), membre del Comitè organitzador del Saló de Turisme de Catalunya (SITC), i àrbitre vocal de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, entre altres. També ha participant com a ponent en nombrosos fòrums, jornades i conferències tant a nivell nacional com internacional i ha publicat diferents articles específics del sector a diversos mitjans de comunicació.
 
 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
 
Ramon Parés i Gallés, director general de Règim Penitenciari i Recursos
 
Nascut a Barcelona l’any el 1955.
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Advocat penalista fins l’any 1982.
 
És funcionari del cos superior de la Generalitat. A l’Administració ha ocupat diversos càrrecs, entre els quals destaquen: cap del Servei de Justícia Juvenil (1981-1990); inspector de presons (1991-1992); gerent judicial de Barcelona (1992-1993); cap de Serveis Jurídics de l’Institut Català de la Salut (1993-1994); director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (1995-2000) i secretari de Serveis Penitenciaris (2001-2003).
 
En l’àmbit docent ha impartit classes de Dret penitenciari a la Universitat de Barcelona (1995-2010).
 
És autor de diverses publicacions i recerques sobre l’execució penal i el sistema penitenciari, publicades en premsa general i especialitzada. Ha estat conferenciant i ponent en diversos congressos i jornades sobre matèria penal i penitenciària.
 
`