1. Els treballs compten amb un pressupost d’1,4 MEUR i un termini d’execució de sis mesos

El Departament de Territori ha iniciat les obres per a rehabilitar i millorar diverses estructures de la C-31 entre els municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona amb l’objectiu de garantir-ne un bon estat de conservació i afavorir la seguretat viària. Els treballs, que compten amb un pressupost d’1,4 MEUR, tenen un termini d’execució desis mesos.


En concret, les obres abasten el viaducte del tronc de la C-31 al quilòmetre 209,7 que travessa l’entramat urbà de Sant Adrià de Besòs i Badalona, i dos viaductes secundaris que conformen els ramals de sortida i entrada a la C-31. Es tracta d’estructures que es van construir a finals dels anys 60 i s’hi ha produït algunes afectacions com a conseqüència del pas del temps, que cal reparar.


El viaducte principal té una longitud de més de 1.000 metres i està format per 18 trams amb llosa de formigó armat i 82 de bigues prefabricades, recolzat per fins a un centenar de piles de diverses tipologies. Els altres dos viaductes estan formats per 15 trams de 14 piles cada un.


Les obres que es duran a terme corresponen principalment a la reparació de les afectacions detectades, sobretot a les piles:


·Neteja i reparació dels paraments de formigó que presentin alguna patologia

  1. Pintat de protecció en alguns paraments de formigó
  2. Reposició parcial de lluminàries
  3. Millora de diversos elements de drenatge


Els treballs s’executaran de dilluns a divendres no festius, de 8 a 19 hores, tret dels que s’hagin de desenvolupar en l’àmbit de pas del tramvia, que es duran a terme en horari nocturn. La major part de les tasques no comportarà afectacions al trànsit; sí caldrà ocupar algunes zones d’aparcament. La primera zona de treball d’aquesta obra se situa a l’extrem del viaducte costat Badalona i, aproximadament cada setmana, s'anirà desplaçant per tal d’anar alliberant zones i minimitzant, així, les afectacions a aquests aparcaments.

1  

Imatges

Mapa

Mapa 712292

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 590844