1. L’executiu ha destinat enguany un total de 50 milions d’euros al sector cooperatiu, el que suposa un increment del 150% respecte l’inici de legislatura

El Govern ha obert les convocatòries de concessió de subvencions a la Xarxa d’ateneus cooperatius i de projectes singulars d’intercooperació del cooperativisme, creació de cooperatives i projectes de suport a les cooperatives i entitats de l’economia social i solidària (ESS). El Departament Empresa i Treball destina a la concessió d’aquestes subvencions un total de 38.485.100 euros, als quals cal afegir els 3.100.000 M€ que sumen les subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives o societats laborals i les de projectes transversals de suport al cooperativisme i l'ESS d’enguany.

Es tracta de més de 41’5 milions d’euros que, sumats a la resta de partides previstes pel Govern el 2024, sumaran enguany un total de 50 milions d’euros destinats al cooperativisme. L’increment durant la legislatura és del 150%, passant dels 20 milions l’any 2021 als actuals, una clara mostra de l’aposta de l’executiu per aquest sector.

Convocatòries obertes

Per a la Xarxa d’ateneus cooperatius, s’han pressupostat 17.375.100 euros per executar les accions de foment, extensió i consolidació del cooperativisme i l’economia social i solidària entre novembre de 2024 i novembre de 2027, un cop s’acosta la finalització de les accions del període 2021-2024. El termini per sol·licitar les subvencions finalitzarà el dia 22 de juliol.

Per als projectes singulars d’intercooperació del cooperativisme, creació de cooperatives i projectes de suport a les cooperatives i entitats de l’economia social i solidària enguany s’han destinat 21.110.000 euros. El termini per sol·licitar les subvencions acabarà el dia 11 de juliol.

La Xarxa d’ateneus cooperatius

Promoguda pel Departament l’any 2016, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius disposa de 14 ateneus arreu de Catalunya que tenen com a objectius específics fomentar, estendre i consolidar l'economia social i el cooperativisme.

Els eixos de treball dels Ateneus Cooperatius són l'acompanyament a la generació d'ocupació; l'extensió del cooperativisme i l'economia social i solidària; la resposta a les necessitats o especificitats del territori i la coordinació amb programes d'economia social i programes públics.

Aquests eixos de treball es tradueixen en serveis i actuacions que responen a uns objectius específics, com ara la generació d'ocupació de qualitat; la dinamització i activació de sectors estratègics del territori; la dinamització del mercat social i d'espais propicis per a la innovació socioeconòmica; el relleu empresarial i la transformació d'empreses existents en empreses de l'economia social, així com en l'extensió dels valors i les pràctiques de l'ESS.

Les entitats, tant públiques com privades, que formen part d’aquests ateneus són ens locals, empreses cooperatives, associacions i fundacions amb experiència en l’àmbit del projecte i amb capacitat per portar-lo a terme.

En aquesta última edició del Programa Ateneus Cooperatius (2021-2024) ha quedat constatat que facilitant l'enxarxament a nivell territorial, es promou la generació d'emprenedoria col·lectiva, i de nous projectes socioeconòmics i de transformació social.

En les dues darreres anualitats 2022 i 2023 (encara manquen les dades de l’any en curs, el 2024) s’han comptabilitzat 47.592 persones participants de les actuacions i serveis que han desenvolupat els Ateneus arreu del territori català, de les quals més del 58% ha anat destinades a dones; 1.446 actuacions han estat destinades a l’assessorament a mida per a la creació de cooperatives i 721 actuacions a la consolidació i creixement de cooperatives.

Segons el Registre Central de Cooperatives de Catalunya, de totes les cooperatives que es creen a Catalunya més de la meitat ho fan gràcies a la feina dels ateneus cooperatius. Cal destacar que en molts territoris (Catalunya Central, Terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre), més d’un 70% de les cooperatives que es creen segons el Registre de Cooperatives de Catalunya són fruit dels Ateneus Cooperatius d’aquests territoris.

Els Projectes Singulars

El programa Projectes Singulars té per objectiu el manteniment i la generació d’ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials en el marc de l’economia social i cooperativa mitjançant les oportunitats estratègiques generades pels propis sectors d’activitat o dels territoris.

La subvenció de Projectes singulars s’estructura en cinc eixos en funció del nombre de participants del projecte i la seva facturació. En concret, projectes singulars d’intercooperació del cooperativisme i reactivació econòmica; projectes singulars per a la reactivació econòmica integrals; projectes singulars d’intercooperació del cooperativisme d’alt impacte estratègic; grans projectes singulars estratègics per al cooperativisme; i projectes de suport a la transformació i millora de la sostenibilitat per a entitats de l’economia social i solidària.

Els Projectes singulars fomenten la creació de línies de negoci i nous mercats; la consolidació i creixement de línies de negoci i llocs de treball; la intercooperació i les aliances estratègiques; la sostenibilitat ambiental; la innovació tecnològica; el reforç de l’àmbit cultural i de les cures a persones i la generació de mercat social.

Fins ara, els 544 Projectes Singulars subvencionats pel Departament d’Empresa i Treball han aconseguit la creació de 125 cooperatives, 2.209 llocs de treball estables en el marc de l’economia social i solidària en 22 sectors d’activitat.

Altres subvencions de suport al cooperativisme

El Departament d’Empresa i Treball també ha publicat enguany la convocatòria de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives o societats laborals amb un pressupost d’1.500.000 euros.

D’altra banda, pròximament es publicarà la subvenció a projectes transversals de suport al cooperativisme i l'economia social i solidària per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d'economia social i solidària, amb un pressupost d’1.600.000 euros.