Cultura {"name":"2024/07/03/17/18/0c846120-c3d1-481c-8161-5f71de758df7.jpeg","author":"Departament de Cultura ","type":"0","location":"0","weight":226663}

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha rebut avui l’Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts corresponent a l’any 2023 de mans de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), Vinyet Panyella. L’informe recull i revisa les fites principals que s’han assolit en el darrer any en l’àmbit de la cultura i de les arts i en matèria de polítiques culturals i fa propostes de millora i recomanacions per a enfortir, ampliar i millorar l’ecosistema cultural català. També han participat membres del Plenari del CoNCA i el secretari general de Cultura, Jordi Foz.

Amb l’objectiu de copsar la percepció que els professionals de la cultura tenen sobre l’estat de la cultura i de les polítiques culturals catalanes, enguany l’informe inclou una enquesta al sector i que el CoNCA no realitzava des de l’any 2016. Els resultats d’aquest estudi revelen un percepció positiva sobre l’increment pressupostari que ha realitzat el Departament de Cultura en aquesta legislatura fins a arribar a l’1,5 % del pressupost de la Generalitat, un creixement que s’ha vist estroncat per la no aprovació dels comptes per a 2024 al Parlament de Catalunya. A més, els enquestats consideren que el nombre d’equipaments culturals públics, així com la seva oferta, és de bona qualitat i reclamen l’aprovació de la Llei de drets culturals de Catalunya que impulsa el Govern i que hauria de ser la base d’un disseny estratègic i un gran acord per poder formular un sistema cultural de referència. Els agents culturals també advoquen per unes polítiques culturals vinculades a l’educació, que potenciïn la creativitat i millorin l’equilibri territorial.

D’altra banda, l’informe advoca per impulsar els acords emmarcats en el Pacte Nacional per la Llengua, amb la finalitat d’incrementar els nivells de coneixement del català i promoure’n l’ús social a tots els àmbits, així com fer valdre l’ampli acord parlamentari sobre la llengua a l’escola.

L’informe també destaca, entre moltes altres dades, que el cinema en català va millorar substancialment els seus resultats i que les empreses desenvolupadores de videojocs catalanes segueixen mostrant bones xifres. En aquest sentit, el treball aposta de manera decidida pel projecte Catalunya Media City i la creació d’un Hub Audiovisual, Digital i del Videojoc, de referència a escala mundial en formació, recerca, creació i innovació.

Finalment, l’informe apunta que la despesa pública de les administracions catalanes en cultura segueix augmentant gràcies a la millora de la dotació en l’àmbit cultural que en els darrers anys està realitzant el Govern. El pressupost destinat a cultura del conjunt de les administracions catalanes el 2023 ha arribat fins a 1.388 milions d’euros, un 9,6 % més que l’any anterior. Aquesta quantitat situaria la despesa pública en cultura en 176 euros per habitant i any, tretze euros més per habitant i any que l’exercici anterior.