1. El principal objectiu del PASS és garantir que les innovacions més valuoses arribin al sistema de salut de Catalunya de manera eficient i ràpida
  2. El programa ajudarà les empreses innovadores a ser més eficients i estar millor preparades per integrar-se en el sistema de salut
Salut i Biocat llancen el Programa d’Accés de la Innovació al Sistema de Salut de Catalunya (PASS) per accelerar l’adopció de les noves tecnologies{"name":"2024/07/04/13/51/f9b36d0f-ccaf-4833-b1d6-c41fcffc4344.jpg","author":"Departament de Salut","type":"0","location":"0","weight":1027104}

El Departament de Salut i Biocat han posat en marxa el Programa d’Accés de la Innovació al Sistema de Salut de Catalunya (PASS), una iniciativa pionera que transformarà la manera en què les innovacions i tecnologies arriben al sistema de salut català. Biocat, juntament amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i el Servei Català de la Salut treballaran per identificar, prioritzar i acompanyar les innovacions que aporten més valor al Sistema de Salut.

El principal objectiu del PASS és garantir que les innovacions més valuoses arribin al sistema de salut de Catalunya de manera eficient i ràpida. El programa ajudarà les empreses innovadores a ser més eficients i estar millor preparades per integrar-se en el sistema de salut. En paraules de Robert Fabregat, director general de Biocat: "El PASS és un programa ambiciós mitjançant el qual volem agilitzar la implementació de solucions innovadores, beneficiant tant les empreses del sector salut com el sistema en el seu conjunt, amb una clara orientació cap a la millora de la qualitat de vida dels pacients.”

El PASS és una resposta directa als desafiaments històrics que afronta Catalunya, un territori amb un ecosistema d’innovació vibrant i una capacitat creixent per crear startups i spinoffs. No obstant això, la incorporació d’aquestes innovacions ha estat limitada per la manca de mecanismes i connexions eficients. Amb el programa es busca revertir aquesta situació i assegurar que les innovacions més prometedores arribin als pacients de manera més ràpida i eficient.

El PASS es basa en tres serveis essencials per donar suport a la comunitat innovadora de Catalunya i ajudar-la a estar el màxim de preparada per entrar al sistema:

1. Navegador d’Instruments i Programes: Una eina en línia, accessible públicament des del web de Biocat, ofereix un catàleg complet de recursos i oportunitats. La comunitat innovadora pot trobar programes d’incubació i acceleració, eines per validar projectes i suport per complir els requisits reguladors, facilitant així el camí cap a la integració en el sistema de salut.

2. Plataforma d’Innovació: Un directori que aglutina les innovacions més preparades per ser avaluades, que permet el contacte entre els proveïdors de solucions i els agents del sistema de salut. En aquest apartat, l’AQuAS oferirà recursos sobre l’avaluació de tecnologies sanitàries i una eina d’autoavaluació per ajudar en el procés de demostració de valor abans de la seva adopció i implementació al Sistema de Salut de Catalunya.

3. Unitat d’Acompanyament: Liderada per un equip de Biocat, aquesta unitat ofereix assessorament personalitzat a les innovacions prioritzades pel sistema. Tot i que la Unitat es troba encara en fase de desenvolupament, des del Servei Català de la Salut s’ha fet una primera identificació d’aquells àmbits on la incorporació d’innovació de valor esdevé especialment prioritària:

  1. Millorar la predictibilitat i treballar segons processos assistencials disposant d’elements de suport a la decisió clínica
  2. Obesitat i malalties cròniques associades (diabetis, malalties cardiometabòliques)
  3. Fragilitat, complexitat clínica, polimedicació i atenció domiciliaria
  4. Integració social i sanitària​
  5. Diagnòstic i tractament de les neurociències​
  6. Salut mental
  7. Teràpies avançades​

L’AQuAS, per la seva banda, també treballa en aquest apartat per identificar les fases de validació i avaluació de les tecnologies prioritàries abans de ser adoptades.

Paral·lelament, el Servei Català de la Salut està treballant en la definició i concreció dels processos d'entrada de la innovació al sistema sanitari català (SISCAT). Aquest procés es duu a terme de manera transparent i participativa, involucrant els principals actors del sistema sanitari. L'objectiu és establir què es considera una innovació de valor que genera impacte en el SISCAT, identificar els diferents camins d'entrada de la innovació al sistema, determinar les principals necessitats i demandes on la innovació assistencial pot aportar més valor, i definir una metodologia i criteris per analitzar i valorar les innovacions candidates a ser incorporades.

Per aconseguir aquests objectius, s'està desenvolupant el nou Programa per l’adopció harmonitzada de la innovació als serveis assistencials (PAHISA). Aquest programa pretén estructurar l'accés de la innovació assistencial dins el SISCAT mitjançant un procediment harmonitzat que faciliti l'adopció i escalabilitat de la innovació. Això permetrà impulsar una transformació continuada dels serveis assistencials, optimitzant la qualitat i eficiència de la prestació sanitària i millorant la salut dels pacients.

Quatre empreses de l’ecosistema amb experiència en altres models d’accés al sistema han estat seleccionades per començar a testejar la Unitat d’Acompanyament. Les empreses son ABLE Human Motion, empresa de dispositius mèdics que dissenya, fabrica i comercialitza exoesquelets que milloren la mobilitat de les persones amb discapacitat; Doctomatic, empresa digital health que utilitza eines d'IA per captar i digitalitzar dades de dispositius mèdics, permetent que els pacients crònics puguin mesurar els seus paràmetres i compartir-los amb els seus professionals de la salut sense necessitat de desplaçar-se; Goodgut, empresa de biotec que treballa per proporcionar teràpies per millorar la qualitat de vida dels pacients amb una salut digestiva compromesa i Rob Surgical, empresa de tecnologia mèdica que desenvolupa robots quirúrgics.

El Programa d’Accés de la Innovació al Sistema de Salut de Catalunya (PASS) es presenta en un moment crucial per a l’ecosistema d’innovació de Catalunya. Amb aquest programa, es busca no només incrementar l’eficiència i la integració de les innovacions al sistema de salut, sinó també consolidar Catalunya com un líder en la implementació de tecnologies de salut avançades.


Per a més informació, contacteu amb Laura Diéguez Rodríguez, cap de Premsa i Continguts Biocat, ldieguez@biocat.cat

1  

Imatges

Presentació del PASS amb representants de Biocat, el Departament de Salut i l'AQuAS.

Presentació del PASS amb representants de Biocat, el Departament de Salut i l'AQuAS. 1027104