. Enguany s’incrementa la capacitat operativa de les comissaries d’arreu del territori amb un creixement de 882 efectius policials respecte l’estiu del 2023

. Diferents indicadors preveuen un rècord de turisme a Catalunya amb més visitants, més pernoctacions i més arribades de passatgers als diferents aeroports catalans

. Les Unitats d’Ordre Públic arriben a la seva xifra més alta. 1.500 efectius per assegurar una resposta adequada davant d’incidents crítics

. La nova promoció de 800 agents permetrà reforçar la presència policial especialment a una Barcelona preparada per a la celebració de la Copa Amèrica que preveu atreure més de dos milions i mig de visitants

. S’han dissenyat dispositius més robustos per minimitzar incidents que es produeixen en l’àmbit de la nit i el lleure; per mantenir la seguretat i la convivència en zones amb més concentració de persones i reforçar la prevenció en l’àmbit de l’amenaça terrorista

. La lluita contra les violències sexuals, la multireincidència que opera a tot el territori i el manteniment de l’ordre públic i la seguretat durant les nits es mantenen com a eixos principals del pla d’estiu

. Amb l’objectiu d’augmentar la seguretat viària i reduir la sinistralitat, s’intensifica la presència de patrulles de trànsit en vies amb un major nombre de desplaçaments com l’AP7. Es reforcen les àrees de servei per prevenir furts i robatoris amb força

. Aquest estiu s’implementen els nous Dispositius Personals de Gravació (DPG) que els utilitzen les patrulles de seguretat ciutadana i les Àrees Regionals de Recursos Operatius i que suposen un pas endavant en la transformació tecnològica del Cos

La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra implementa a tot Catalunya un Pla Integral de Seguretat per garantir el control i fer front als principals reptes de seguretat d’aquest període estival. Aquest pla neix amb la voluntat de donar una enfoc qualitatiu a les necessitats de seguretat, no només en les zones costaneres tradicionals sinó també en l'interior i zones de muntanya, que han vist un creixement del turisme d’ençà la pandèmia.

Amb un enfocament estratègic, aquest Pla representa la unificació de dos plans complementaris, el Pla Hèlios i el Pla Ònix 2024, que amb una doble dimensió es despleguen per afrontar els diferents nivells de seguretat d’aquest estiu que es preveu d’alta complexitat. D’una banda, els desafiaments que suposen l’arribada massiva de turistes per terra, mar i aire al nostre territori, i, de l’altre, per donar resposta als incidents que es registren en l’àmbit de la nit i el lleure i en zones amb més concentració de persones i una major incidència delictiva. En aquest àmbit també es contempla la prevenció de les violències sexuals, la lluita contra la multireincidència que opera a tot el territori i la detecció d’armes blanques i de foc. Els Mossos d’Esquadra treballen coordinadament i amb col·laboració amb les diferents Policies Locals i Guàrdies Urbanes del territori.

El Pla Integral de Seguretat també enfoca la seva mirada cap a la prevenció de l’amenaça global gihagista i, per això, es destina un volum important d’hores extraordinàries per tal de desplegar els recursos necessaris en aquest àmbit. Les aglomeracions de persones es configuren com a objectius potencials genèrics d’un atac, ja siguin esdeveniments multitudinaris, mitjans de transport, o enclavaments turístics habituals, per posar alguns exemples.

Finalment, aquest estiu Barcelona acollirà la celebració de la 37a edició de la Copa Amèrica, un esdeveniment esportiu de ressò internacional que ha suposat la confecció d’un Pla Director de Seguretat, liderat pels Mossos d’Esquadra, que contempla diferents àmbits de la seguretat i que parteix d’un enfoc transversal de la seguretat amb la participació de diferents operadors de la seguretat i l’organització.

Més capacitat operativa que l’estiu passat

El nou Pla activa recursos extraordinaris a través d’una bossa d’hores extra per incrementar la capacitat operativa de les comissaries d’arreu del territori. Enguany hi ha un creixement de 882 efectius policials respecte l’estiu del 2023. A més, un total de 81 efectius es destinen a comissaries de Barcelona, Badalona, Mataró, Blanes i Salou-Vila-Seca des del passat 17 de juny. Aquest estiu, les Unitats d’Ordre Públic arriben als 1.500 efectius per assegurar una resposta adequada davant d’incidents crítics.

Enguany hi ha més efectius policials amb capacitat de comandament: els 96 sotsinspectors/es nous/ves que ja han finalitzat les pràctiques i han sortit ja nomenats; els 170 sergents/es i els 369 caporals/es que es troben fent la fase de pràctiques desenvolupant funcions de seguretat ciutadana arreu de Catalunya.

A partir de l’agost una nova promoció de 800 mossos i mosses permetrà reforçar la presència policial al territori, especialment a Barcelona. Aquests efectius policials formaran part del Pla Director de Seguretat que es desplegarà amb motiu de l’inici de la Copa Amèrica i que preveu atreure més de dos milions i mig de visitants.

Xifres rècord de turistes a Catalunya

Diferents indicadors assenyalen que enguany s’arribarà a xifres rècord de turistes a Catalunya superant les dades de l’any passat de més de vint milions de persones, un 66% de les quals es van concentrar durant els mesos d’estiu. Només a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona- el Prat, la segona infraestructura aèria més important de l’Estat quan a volum de passatgers, ha arribat durant els primers cinc mesos d’enguany amoure 21 milions de persones, el que suposa un increment del 12,8% respecte el mateix període de l’any passat.

Amb l’objectiu de garantir la prevenció de fets delictius, el Pla Hèlios 2024 desplega accions i dispositius específics amb agents uniformats i de paisà destinats a fer front a les diferents tipologies delictives vinculades als espais públics i el turisme. Enguany s’incrementarà l’activitat policial en punts concrets de la via pública considerats estratègics amb l’objectiu de reduir la incidència delictiva en aquelles zones amb més concurrència de persones.

El Pla Hèlios 2024 redimensiona i incrementa amb efectius policials la forta càrrega de treball que suposa l’arribada massiva de turisme al nostre territori. A partir d’hores extra s’incrementa la capacitat operativa dels següents serveis policials:

- Les Unitats de Seguretat Ciutadana i d’Ordre Públic (Brigada Mòbil i Àrees Regional de Recursos Operatius) amb la finalitat d’incrementar la prevenció policial i arribar de la manera més ràpida possible a qualsevol incident. La Brigada Mòbil i les Àrees Regionals de Recursos Operatius es desplegaran durant les 24 hores / set dies a la setmana, especialment a les nits amb presència permanent d’equips distribuïts arreu del país per poder donar una resposta àgil a qualsevol incident crític. També estaran presents en dispositius planificats de control en zones turístiques i en l’àmbit de l’oci nocturn. La xifra actual de 1.500 efectius entre la BRIMO i l’ARRO és la més alta mai assolida dins de la Policia de La Generalitat- Mossos d’Esquadra.

- Les Sales de Comandament, on arriben els incidents i es gestionen les dotacions policials, augmenten els operadors per fer front a l’increment de trucades que hi ha durant l’estiu. Des del passat 26 de juny, ha entrat en funcionament la SCT Nord (amb seu a la Regió Policial Girona) que permet mantenir la capacitat operativa d’arreu i guanyar eficiència en la gestió dels incidents d’aquesta regió.

- Les Àrees Regionals de Trànsit incrementen els seus efectius policials durant tot l’estiu amb la incorporació de nous agents després de la finalització del concurs-oposició que s’ha fet aquest any. Especialment en les operacions de sortida i retorn i en la prevenció i investigació de delictes a les grans vies de comunicació i àrees de descans d'autopistes i autovies.

Mes mobilitat de trànsit, més desplegament policial a les carreteres

Catalunya per la seva situació geogràfica és un lloc de pas i comunicació entre Europa i la resta de l’Estat espanyol. El desplaçament massiu i diari de vehicles de viatgers i mercaderies a través de les seves autopistes, autovies i altres carreteres nacionals comporta un increment de l’activitat i presència de persones a les seves àrees de servei, descans i establiments de subministrament de carburant.

La intensa mobilitat de viatgers i mercaderies per les principals vies també suposa l’aparició d’una activitat delictiva centrada especialment en furts, robatoris amb força interior de vehicle, robatoris amb violència i/o intimidació i robatori i/o furt d’ús de vehicle.

El Pla Hèlios 2024 serveix per unificar les diferents mesures, plans i criteris d’actuació que les unitats de trànsit duen a terme per prevenir accident viaris, així com per millorar la seguretat ciutadana dels usuaris de les vies. Té, per tant, els objectius següents:

  1. Prevenir i reduir els accidents greus i mortals, en especial atenció als accidents amb víctimes vulnerables (motoristes, ciclistes i vianants), mitjançant la presència policial als principals eixos viaris en les franges i hores de màxima mobilitat (caps de setmana).
  2. Reduir els comportaments de risc: distraccions, excessos de velocitat, correcte ús del casc i el cinturó de seguretat i consum d’alcohol i drogues
  3. Vetllar per un transport de viatgers i mercaderies més segurs de furgonetes, vehicles pesants de mercaderies i transports de viatgers

Una de les vies de trànsit que reuneix les característiques de via amb més mobilitatés l’AP-7. Es tracta d’un dels punts on la comissió de fets delictius, ja sigui mitjançant la distracció o el punxa roda a conductors en circulació o mitjançant furts a les àrees de servei/descans, és molt freqüent i la més denunciada pels usuaris que s’hi desplacen en horari diürn.

Durant els mesos d’estiu, i en especial en les operacions de sortida i de retorn de vacances, s’incrementa la presència de patrulles de trànsit en vies amb un major nombre de desplaçaments com l’AP7 amb l’objectiu d’augmentar la seguretat viària i reduir la sinistralitat. Els efectius policials reforcen la xarxa viària catalana i realitzen controls de velocitat, d’alcohol i drogues per garantir una conducció segura i minimitzar els accidents de trànsit. Així mateix, es reforcen les àrees de servei per prevenir furts i robatoris amb força per part de persones multireincidents que aprofiten l’alta concentració de vehicles i persones per delinquir.

Dispositius en l’àmbit de l’oci nocturn i contra la multireincidència i les violències sexuals

A través del Pla Ònix 2024, els caps de les nou Regions Policials disposaran respectivament d’una bossa d’hores extres per incrementar i distribuir els efectius en aquells dies i hores que més els calgui reforçar el servei policial dins del territori de la seva regió. Es tracta de treballar amb visió territorial, amb autonomia suficient i intel·ligent dels recursos extra adaptats a les necessitats operatives, tenint present sobretot les zones d’oci nocturn, les Festes Majors, els Festivals de música i concerts, sense oblidar els espais públics amb major aglomeració de persones.

Aquestes hores es focalitzaran en executar accions policials vinculades i incloses al Pla Daga, al Pla Tremall, POE Oci Nocturn, el Pla Faixa, el Pla contra les Violències Sexuals, així com en garantir la seguretat ciutadana arreu.

La lluita contra la multireincidència que opera a tot el territori i, en especial, en celebracions amb gran concentració de persones és un dels eixos principals d’aquest Pla. L’objectiu és garantir la seguretat en aquests entorns que durant els mesos d’estiu prenen un fort protagonisme.

Les festes majors i populars d’arreu de Catalunya que apleguen gran quantitat de persones es reforçaran amb dispositius més robustos, amb filtres i controls, per tal de garantir que es desenvolupin sense incidències i per evitar que persones alienes a la festa realitzin actes violents i desordres públics. En aquests casos, es desplegaran dispositius amplis amb presència de diferents unitats però sobretot amb equips d’ordre públic.

Un altre dels eixos vertebradors del pla és la lluita contra les violències sexuals . La prevenció de conductes sexuals a través d’itineraris segurs en les zones d’oci nocturn s’intensifica i es treballa amb la col·laboració dels responsables dels locals d’oci i les policies locals per poder detectar conductes sospitoses i actuar sobre les persones que aprofiten aquests entorns per actuar. El Pla Hèlios preveu garantir la seguretat dels itineraris de les zones d’oci al transport públic; amb el doble objectiu de protegir les persones que puguin estar en situació de vulnerabilitat i identificar persones potencialment autores d’il·lícits contra la llibertat i la indemnitat sexual.

Millorar la capacitat reactiva però sobretot la prevenció

El Pla Ònix potenciarà la proximitat i els controls policials en zones que es considerin de risc per millorar la capacitat reactiva però sobretot la prevenció. En aquest sentit, es reforçarà la presència de les unitats d'ordre públic, de la BRIMO i l'ARRO durant les nits i es faran més controls estàtics i filtres per evitar la presència d'armes blanques i de foc. El desplegament de Pla Daga es continuarà desenvolupant en aquests espais per a prevenir, detectar i investigar incidents. Enguany, durant el juliol, agost i setembre, les Unitats d’Ordre Públic es desplegaran en aquells indrets més sensibles i amb més incidència delinqüencial o per assegurar una resposta adequada davant d’incidents crítics.

La Policia Aèria desplegarà les naus no tripulades d’acord amb les necessitats operatives de les diferents regions policials i sempre amb l’objectiu de mantenir la seguretat des de l’aire i complementar les accions policials que s’estan duent a terme des de terra.

Per la seva banda, la Policia Marítima vetllarà per la seguretat al llarg de la costa catalana amb deu embarcacions i una vuitantena d’efectius. A més, de les tres bases als ports de Palamós, Vilanova i la Geltrú i l’Ametlla de Mar, s’hi afegeix una més a Barcelona. Totes donaran seguretat a tot el litoral català protegint els espais naturals i les infraestructures portuàries, vigilant la navegació de tot tipus d’embarcacions amb l’objectiu de que es compleixin els requisits de seguretat, impedint aquelles actituds incíviques que posen en risc el medi ambient i la seguretat de les persones. També es coordina amb la resta de serveis d’emergències que actuen en el mar en accidents o salvament de persones en risc.

A banda de totes aquestes funcions, durant els mesos d’agost, setembre i octubre la Policia Marítima formarà part del dispositiu de la 37ena edició de la Copa Amèrica de Vela que es durà a terme a Barcelona.

Nous Dispositius Personals de Gravació: imatges en directe a les Sales de Comandament

Aquest estiu, s’implementen els nous Dispositius Personals de Gravació (DPG) que incorporen les patrulles de les Unitats de Seguretat Ciutadana i les Àrees Regionals de Recursos Operatius. Aquests dispositius, més moderns i amb una tecnologia més avançada, aniran substituint els actuals. La seva implementació ha comportat l'establiment d'un pla formatiu específic i suposarà que es podran gravar actuacions policials i alhora retransmetre les imatges directament a les Sales de Comandament i als Centres de Coordinació existents. La inversió feta d’1 M d’euros ha representat poder disposar de 800 dispositius de gravació que s’han distribuït arreu del territori, i en poc temps se’n disposaran de 300 més d’acord amb la darrera licitació publicada.

Els efectius policials en podran fer ús davant actuacions relacionades amb agressions sexuals, atemptat als agents de l’autoritat, lesions, homicidis, persecucions, baralles, robatoris amb força, robatoris amb violència, danys i furts, entre d’altres fets delictius.

Els DGP suposen un pas més en la transformació digital del Cos de Mossos d’Esquadra i com a eina policial serviran per aportar elements per a la seguretat jurídica dels policies i les actuacions policials. A més permetran l’emissió d’imatges de qualitat, la traçabilitat per geolocalització i l’allotjament de les dades al núvol.

L’amenaça terrorista continua a nivell 4 reforçat

El nivell d’amenaça terrorista es valora durant l’estiu en nivell quatre reforçat. El Pla Integral de Seguretat enfoca la seva mirada cap a la prevenció d’aquesta amenaça global i, per això, es destina un volum important d’hores extraordinàries per tal de desplegar els recursos necessaris en aquest àmbit. Les aglomeracions de persones es configuren com a objectius potencials genèrics d’un atemptat de naturalesa gihadista, ja siguin esdeveniments multitudinaris, mitjans de transport, o enclavaments turístics habituals, per posar alguns exemples.

L’arribada massiva de turistes, la celebració de gran quantitat de festes majors i populars que atrauen un gran volum de persones a tots els indrets de Catalunya, festivals i concerts, entre d’altres celebracions multitudinàries, comporten una intensificació del patrullatge encaminat a protegir i prevenir qualsevol actuació en aquest àmbit. Des de la Comissaria General d’Informació es fa un seguiment permanent de l’amenaça a nivell mundial i s’emeten informes periòdics de valoració de l’amenaça, la qual cosa permet diàriament enfocar i dissenyar dispositius de seguretat. Els comandaments d’aquesta comissaria participen de diferents òrgans de coordinació en què també hi són presents les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

La 37a edició de la Copa Amèrica, un repte més de seguretat

Barcelona acollirà a partir del 22 d’agost i fins el 27 d’octubre d’enguany la celebració de la 37a edició de la Copa Amèrica, un esdeveniment esportiu d’impacte mundial que preveu atreure més de 2 milions i mig d’espectadors i visitants a la ciutat. Per garantir la seguretat de tothom i el desenvolupament sense incidències, el cos de Mossos d’Esquadra ha dissenyat i liderarà el Pla Director de Seguretat que contempla un enfoc transversal i de qualitat de la seguretat en tots els àmbits.

Aquest dispositiu comptarà també amb el reforç de 400 nous efectius que començaran la fase de pràctiques una vegada hauran finalitzat el curs de formació bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Els 400 efectius restants de la nova promoció de mossos i mosses es destinaran a augmentar les plantilles de seguretat ciutadana a la resta de les regions policials.


Oficina de Comunicació

Sabadell, 5 de juliol de 2024