• Se n’han beneficiat 10 empreses que creen i consoliden 1.109 llocs de treball

• La línia d’ajuts industrials, amb una dotació total de 30 milions d’euros beneficiarà 175 empreses i 19.150 llocs de treball al conjunt del país


La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Treball, ha destinat 1,84 milions d’euros en ajuts per a projectes d’inversions productives que millorin la competitivitat, l’impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials a la vegueria de Lleida. Aquests ajuts permetran mobilitzar una inversió total de 9,2 milions d’euros a la vegueria. En total se n’han beneficiat 10 empreses de la vegueria, majoritàriament petites i mitjanes, que consolidaran 1.070 llocs de treball i en crearan 39 de nous.

Pel que fa al global de Catalunya, Empresa i Treball ha destinat un total de 29.802.296,97 milions d’euros en ajuts per a projectes d’inversions productives que millorin la competitivitat, l’impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials. D’aquesta manera, l’executiu ha incrementat un 30% la dotació inicial d’aquesta convocatòria, que partia amb 23 milions d’euros. Aquest reforç pressupostari permetrà mobilitzar una inversió total de 163,49 milions d’euros. Els ajuts consolidaran 18.000 llocs de treball ja existents i permetran crear-ne 1.150 de nous.

La línia d’ajuts de noves inversions industrials, gestionada a través de la Direcció General d’Indústria (DGI), s’emmarca en el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025. El Govern ha treballat per aconseguir que la indústria segueixi actuant com un motor pel conjunt de l’economia del país, per millorar la seva competitivitat, resiliència i valor afegit, i per reforçar encara més la seva internacionalització.

Reindustrialitzar Catalunya ha estat la prioritat absoluta d’aquest Govern”, ha assegurat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió. I ha afegit que “l’esforç pressupostari i de gestió per fer possible la resolució d’aquests ajuts en temps rècord en són la mostra més palpable”. El conseller ha explicat que l’objectiu dels ajuts és “enfortir el teixit industrial a Catalunya fent-lo més sostenible i digitalitzat” i, a la vegada, “generant ocupació de qualitat”.En definitiva, aquests ajuts generen més prosperitat compartida amb empreses arrelades al territori”, ha conclòs.

La principal derivada d’aquesta línia d’ajuts, més enllà dels projectes concrets, és un augment de la mida de les empreses beneficiàries, una prioritat també de l’executiu per dotar de major robustesa el teixit productiu. Cal destacar que en la convocatòria d’aquest 2024, i en context de sequera provocada per l’emergència climàtica, s’ha introduït com a criteri de valoració que les inversions acreditin una reducció del consum d’aigua del procés productiu.

El Govern va obrir el passat mes d’abril la línia d’ajuts de projectes d’inversions productives i ha resolt en només dos mesos, en un temps rècord, la convocatòria. L’objectiu ha estat poder incloure els ajuts en el marc temporal establert per la Unió Europea per pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna, que finalitzava aquest 30 de juny, i assolir així un major efecte incentivador per projecte. D’aquesta manera, les empreses catalanes beneficiàries podran continuar optant a altres convocatòries d’ajut que es regeixen pel reglament general de mínims.

Més de 1.000 llocs de treball mantinguts i 10 empreses beneficiàries

En total s’han beneficiat dels ajuts 10 empreses de la vegueria, majoritàriament petites i mitjanes, que consolidaran 1.070 llocs de treball i en crearan 39 de nous. Al conjunt del país, les empreses beneficiàries han estat 175, que consolidaran 18.000 llocs de treball i en crearan 1.150 de nous.

Els sectors que en la present convocatòria han rebut més ajudes han estat el de fabricació de productes metàl·lics ( 17,71%); laindústria de productes alimentaris (13,14%)i la indústria química (11,43%).

Distribució de beneficiari per CCAE{"name":"2024/07/08/10/32/92338dfa-82ca-4468-9dc6-6079d1283811.png","author":"EMT","type":"0","location":"0","weight":182700}


Per vegueries, Barcelona és qui concentra un volum més alt d’ajuts amb 11,11 milions d’euros atorgats, seguida de Catalunya Central (5,01M€), Girona (4,74 M€), Tarragona (3,15 M€), el Penedès (2,96 M€), Lleida (1,84 M€), l’Alt Pirineu (607.983 euros) i Terres de l’Ebre (376.176 euros). Pel que fa a les comarques, les que han concentrat més volum d’ajudes són el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Bages, el Baix Llobregat i la Selva.

Distribució subvenció atorgada per comarca
{"name":"2024/07/08/10/33/86f16192-a421-4a47-8bbc-e771a998bdb1.jpg","author":"EMT","type":"0","location":"0","weight":117909}


Pel que fa a l’impacte en el grau de sostenibilitat ambiental, un 29,71% de les empreses han presentat actuacions d’inversió amb incidència en la reducció del consum d’aigua, un 41,14% han apostat per projectes vinculats a la descarbonització del procés productiu, i un 32,57% d’elles han presentat projectes d’inversió de foment de l’economia circular

Fer possible nous projectes d’inversió

L’objecte d’aquesta línia són els projectes d’inversió per a noves plantes de producció o per la millora dels processos productius de plantes existents que comportin un volum d’inversió mínim de 100.000 euros per a petites i mitjanes empreses i d’un mínim d’un milió d’euros per a grans empreses.

Aquestes inversions han de ser tractores en la cadena de valor de l’activitat, d’acord amb els objectius del Pacte Nacional per a la Indústria i especialment en els àmbits de la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la digitalització dels processos productius.

Entre els requisits indispensables per accedir als ajuts destaca el manteniment dels llocs de treball existents, disposar del 50% del finançament del projecte iconservar el centre productiu allà on es dugui a terme el projecte. Pel que fa als criteris de valoració, per primer cop s’introdueix que les inversions acreditin una reducció d’almenys el 15% del consum d’aigua del procés productiu per un mateix volum de producció, o que millorin les ràtios de consum del seu sector industrial. També es té en compte la dimensió de l’empresa, prioritzant les empreses petites i microempreses; la generació d’ocupació més enllà del manteniment exigit per l’ordre; l’impacte de la inversió en proveïdors establerts a Catalunya; projectes que contribueixin a la descarbonització del procés productiu i que apliquin criteris d’economia circular i sostenibilitat, la presència de dones en el conjunt de treballadors de l’empresa, així com l’impacte territorial del projecte.

S’han pogut beneficiar d’aquests ajuts empreses industrials i de serveis relacionats amb la producció amb seu operativa a Catalunya i la quantitat dels ajuts és de fins a un 20% de la inversió amb un màxim de 500.000 euros per projecte. Aquests ajuts s’han acollit en el marc temporal establert per la UE per pal·liar els efectes que el conflicte bèl·lic d’Ucraïna ha tingut en el teixit empresarial, com a conseqüència dels increments de costos, ruptures de cadenes de subministrament o dificultats amb el transport internacional.

La convocatòria d’ajuts s’ha resolt per concurrència competitiva.

-----------------


Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________

@empresacat | @treballcat

►►► més xarxes socials