Educació

Decret de mobilitat del professorat de formació professional

query_builder   13 juny 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Decret de mobilitat del professorat de formació professional

La plena implantació del sistema educatiu definit en la Llei orgànica 1/1990 d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), en l’àmbit de la formació professional comporta haver d’adequar qualitativament i quantitativa les plantilles docents dels instituts que imparteixen ensenyaments professionals, atesa la nova ordenació curricular.Conseqüentment, cal dur a terme una readscripció del professorat de formació professional als nous llocs de treball de les plantilles dels centres i facilitar la mobilitat del personal docent, objectiu principal d’aquest Decret.Així mateix, es regulen els requisits que hauran de reunir els professors que vulguin adquirir una habilitació especial per impartir determinats ensenyaments. Això facilitarà la flexibilitat en l’ocupació de llocs de treball, en funció de la formació específica, la titulació, l’experiència professional i la idoneïtat per impartir els continguts curriculars. Inclou un pla de formació per acreditar l’especialització exigida pel nou sistema, per tal de donar resposta formativa als nous requeriments de qualificació docent del professorat de formació professional i permetre la millor col·locació del professorat.