1. L’import es destinarà fonamentalment a ajudar els ens locals a finançar infraestructures de tractament dels residus, però també a fomentar la recollida selectiva, als projectes de prevenció i a la preparació per a la reutilització

El Govern ha acordat aprovar dues transferències de crèdit a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per garantir diverses infraestructures de gestió de residus municipals, fomentar projectes de recollida selectiva dels residus municipals, i incentivar projectes de prevenció i preparació per a la reutilització.

Els primers 7 milions d’euros serviran per garantir el finançament i l’operativa actual de diferents instal·lacions de gestió de residus, com són:

 1. La planta de tractament de fracció resta i residus voluminosos del Consorci d’Osona per a la Construcció.
 2. El centre de tractament de residus del Consorci del Vallès Occidental.
 3. L’ampliació i millora de la planta de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) del Consorci del Vallès Oriental.

La resta de l’import, de 500.000 euros, servirà per finançar dues convocatòries d’ajuts. La primera es dedicarà a fomentar projectes de recollida selectiva dels residus municipals, mentre que la segona incentivarà projectes de prevenció i preparació per a la reutilització.

Pel que fa als projectes de foment de la recollida selectiva hi haurà dues línies de subvenció diferenciades. L’una, adreçada als ens locals, i l’altra, destinada a comerços, serveis, indústries o altres entitats o organismes productors de matèria orgànica d'origen comercial o assimilable a domèstica. Entre les dels ens locals, destaca el finançament d’implantacions de sistemes eficients i de taxa justa. Per a altres entitats, se subvencionaran projectes relacionats amb:

 1. La recollida separada de la matèria orgànica.
 2. El compostatge.
 3. La implantació o millora de la recollida separada de l'oli de cuina usat generat.
 4. La recollida separada de la fracció de residus tèxtils.

Els ajuts per incentivar la prevenció i preparació per a la reutilització seran per a projectes d’ens locals, entitats sense ànim de lucre i universitats. En el cas dels ens locals són subvencionables, entre d’altres, els que es dediquen a:

 1. L’elaboració i actualització de plans de prevenció de residus.
 2. La prevenció del malbaratament alimentari.
 3. La creació de nous centres de reutilització i la seva posada en funcionament.
 4. El foment de la reutilització i reparació d'objectes.

Pel que fa a les universitats i entitats sense ànim de lucre, els ajuts s’atorgaran fonamentalment per:

 1. Fomentar la prevenció del malbaratament alimentari.
 2. Crear i posar en funcionament nous centres de reutilització.
 3. Afavorir la reutilització i la reparació d'objectes.