L’estudi detecta una bretxa salarial anual del 19,9%, que arriba al 31% en sectors com la restauració

L'Institut Català de les Dones (ICD) ha presentat aquest dimecres la sisena edició del dossier estadístic ‘Les dones a Catalunya’, elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG). L’informe proporciona una visió detallada de les desigualtats que afecten les dones a Catalunya, analitzant àrees com el treball, la formació, la cultura, la salut, l’esport, les tecnologies de la informació, el poder i les cures i conciliació.

Amb la difusió d’aquest informe, que s’ha presentat al 12è plenari de l’OIG, es proporcionen dades fiables sobre les desigualtats de gènere a Catalunya que avaluen, de manera precisa, els progressos o retrocessos en totes les àrees socials.

En aquesta línia, la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí Altés, ha subratllat que “encara que la situació de les dones és millor en molts àmbits, les dades mostren que continuem vivint moltes desigualtats”. Ha destacat que les xifres es poden relacionar amb temes que s’han posat sobre la taula durant aquesta legislatura, com és la pressió estètica: “Malgrat que les dades ens diuen que els homes tenen més sobrepès, les dones som les que fem més dietes i ens sentim més insegures amb el nostre cos, el que està relacionat amb la violència simbòlica que vivim les dones”.

Bretxa salarial i àmbit laboral

Les dades més recents disponibles indiquen que la bretxa salarial anual entre dones i homes a Catalunya és del 19,9%. Per tipus d’ocupació, les bretxes més des­tacades són la de les ocupacions elementals (31,2%), d’una banda, i la de la restauració i venedors (31,4%), de l’altra.

A Catalunya es troben ocupades el 51,3% de les dones, un 9,2% menys que els homes. Pel que fa a les categories professionals, representen només el 33,3% dels càrrecs de direcció i gerència. Les dones suposen el 74,6% del personal sanitari i dels serveis socials, el 71,6% del sector de l’educació i el 70,1% del personal d’activitats culturals. El salari brut anual que més evidencia la diferència entre dones i homes és el corresponent al tram d’edat de 45 anys a 54 anys, amb una diferència de 8.264,47 euros anuals.

Formació

En l’àmbit universitari, les dones titulades són majoria en qualsevol dels tipus d’estudis, però la diferència s’escurça en els estudis de doctorat. Tot i això, es troben desigualtats per tipus de matèria. En les titulacions de ciències -matemàtiques, física i biologia- les dones representen només un 5,9% del total de les persones titulades.

També a la formació professional s’observa una im­portant segregació horitzontal en àrees de coneixement. De manera molt majoritària, trobem dones en estudis d’imatge personal (90,4%) i serveis socioculturals i a la comunitat (84,2%). En canvi, trobem elevades proporcions d’homes en informàtica (100%) i en transport i manteniment de vehicles (97%).

Salut

Preguntades per la seva salut, el 41,1% de les dones afirmen que pateixen alguna malaltia crònica, un percentatge més gran que el dels homes, que se situa en el 34,6%.

Les catalanes pateixen incontinència de mitjana en un 10,1% dels casos i els homes, en un 4,7%. En pateixen un 32% de les dones més grans de 74 anys, i un 24% dels homes de la mateixa franja d’edat. La probabilitat de patir endometriosi entre les dones de 15 a 49 anys és del 18%. Un 17% de les dones de 25 a 64 anys s’han fet la prova de detecció del virus del papil·loma humà, un 73% de les dones de 25 a 64 anys s’han fet citologia vaginal periòdicament, i un 90% de les dones de 50 a 69 anys s’han fet mamografies. Pel que fa a la incidència de la depressió, l’ansietat i els trastorns mentals, les dones manifesten que pateixen més ansietat i depressió, i els homes, més trastorns mentals.

Cures i conciliació

El 89,2% de les excedències per cura de criatures i el 78,3% d’ex­cedències per cura de familiars dependents van ser demanades per dones. Les dones dediquen de mitjana quasi 2 hores a activitats domèstiques en dies feiners i els homes, 1 hora.

El 38,5% de les dones consideren que són elles qui s’ocupen principalment de les feines de la llar i assumeixen majoritàriament les tasques més rutinàries. El 60,7% manifesten que són sempre o normalment elles les que fan la neteja de la llar; el 75% s’ocupen principalment soles de la bugada, i el 60,7%, dels àpats.

En les llars amb menors de 18 anys, la cura també recau de forma majoritària en les dones. Elles afirmen que són les principals cuidadores en un 21% dels casos, i ho fan juntament amb la seva parella en un 55,1% dels casos. Pel que fa a la cura de les persones de 75 anys o més, de nou són les dones les que afirmen desenvolupar amb més freqüència aquestes tasques, i en són les principals cuidadores en un 40% dels casos.

L’Obervatori de la Igualtat de Gènere

L'Observatori de la Igualtat de Gènere és un òrgan assessor del Govern adscrit a l’Institut Català de les Dones. Té per l’objectiu elaborar i recopilar informació i documentació i promoure informes, estudis i anàlisis de recerca sobre la situació actual de les dones a Catalunya.

Al plenari de l'OIG d'enguany s'han presentat també l’estudi 'L'aportació de la dona a l'economia espanyola' de PIMEC i el projecte pilot de punts liles del Col·legi de Pedagogia de Catalunya (Copec).


1  

Imatges

12è plenari de l'Observatori de la Igualtat de Gènere

12è plenari de l'Observatori de la Igualtat de Gènere 3006823