Cultura

Es crea l'Institut Català de les Indústries Culturals, com a una entitat de dret públic adscrit al Departament de Cultura, per tal de dotar el Govern de la Generalitat d'un organisme àgil per potenciar i portar a terme, de forma coordinada, les actuacions respecte a les empreses del sector de la cultura, que actualment realitzen de manera dispersa diversos departaments de la Generalitat

query_builder   20 març 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Es crea l'Institut Català de les Indústries Culturals, com a una entitat de dret públic adscrit al Departament de Cultura, per tal de dotar el Govern de la Generalitat d'un organisme àgil per potenciar i portar a terme, de forma coordinada, les actuacions respecte a les empreses del sector de la cultura, que actualment realitzen de manera dispersa diversos departaments de la Generalitat

Correspon a aquest Institut executar les polítiques de suport a les indústries culturals que tenen per objectiu el desenvolupament d’aquestes indústries a Catalunya.S’entén per indústries culturals les empreses dedicades a l’elaboració, distribució o comercialització de productes culturals incorporats a qualsevol mena de suport i també les dedicades a la producció, distribució o comercialització d’espectacles en viu.L’Institut Català de les Indústries Culturals estarà format pels següents òrgans de govern: el Consell General, el Consell d’Administració i el director/a. El Consell General estarà presidit pel conseller de Cultura i el formaran representants dels departaments competents en matèria de cultura, indústria, economia i noves tecnologies, de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de diversos sectors de les indústries culturals, que hi seran àmpliament representats. El Consell no tindrà un nombre superior a vint membres.