Universitats i Recerca

Decret pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs 2000 - 2001

query_builder   26 juny 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Decret pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs 2000 - 2001

El Govern acorda, mitjançant aquest Decret, fixar el preu del crèdit de tots els estudis universitaris oficials que s’imparteixen en les universitats públiques de Catalunya, així com dels altres serveis acadèmics, atenent el que estableix l’Acord del Consell d’Universitats de 17 de maig de 2000 sobre el límit de preus per a estudis conduents a títols universitaris oficials per al curs 2000 - 2001.Es pretén garantir que els recursos públics vagin destinats tal i com succeeix amb les beques, a donar les màximes oportunitats d’estudi, i per tant, a subvencionar en major mesura el preu als estudiants que cursen per primera vegada una carrera en una universitat pública i fer contribuir en major mesura al finançament del cost de l’ensenyament als estudiants que ja gaudeixen d’un títol universitari oficial finançat bàsicament amb fons públics.No obstant, cal remarcar que el preu de l’estudi segueix sent majoritàriament finançat amb càrrec als pressupostos públics.Evolució aportació estudiant /despeses corrents:En MPTA 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999Subvenció Generalitat (1)50.93654.26058.47661.27763.51966.18969.426Ap. Becaris MEC (2) 1.988 2.426 2.687 2.292 2.134 2.097 1.976Ap. Estudiants (3) 9.81010.32010.08110.62510.40111.40311.770Total (4) 62.73467.00671.24474.19476.05479.68983.172(3) /(4) % 15,64%15,40%14,15%14,32%13,68%14,31%14,15%(1) Subvenció despeses de funcionament (inclou contracte - programa).(2) Aportació fons públics (Ministeri d’Educació Cultura i Esports) per compensació becaris. Any 1999 dades provisionals.(3) Aportació fons privats (estudiants) per matrícula. Any 1999 dades provisionals.(4) Total despeses corrents = subvenció despeses corrents + aportació dels preus públics (beques + estudiants).