Territori i Sostenibilitat

El Govern dóna l'assabentat al projecte de Sistema Tarifari Integrat de la Regió metropolitana de Barcelona, formulat per l'Autoritat del Transport Metropolità

query_builder   5 desembre 2000 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern dóna l'assabentat al projecte de Sistema Tarifari Integrat de la Regió metropolitana de Barcelona, formulat per l'Autoritat del Transport Metropolità

L’objectiu bàsic del Nou Sistema Tarifari Integrat és el de contribuir a posicionar el transport metropolità com a un sistema més atractiu als usuaris actuals i potencials.Un sistema de tarifes fàcil d’entendre i basat en principis acceptables pels ciutadans col·labora a tenir un nivell adequat de cobertura i a potenciar la seva imatge a partir del moment en que l’oferta de serveis del transport metropolità és percebuda com una xarxa integrada i unitària.El calendari indicatiu aprovat pel Consell d’Administració de l’ATM és el següent: el Sistema Tarifari Integrat s’iniciarà a partir de l’1 de gener de 2001 amb l’entrada en servei dels nous títols integrats a la xarxa dels operadors públics, TMB, FGC i Rodalies Renfe a la zona central, i dels primers operadors privats de gestió indirecta de l’EMT i de la DGPT, i en acabar el primer semestre de l’any s’haurà completat amb tots els autobusos interurbans.El territori subjecte d’integració tarifària és la regió metropolitana de Barcelona ampliada fins els serveis de rodalia ferroviaris; un total de 200 municipis i més de 4,5 milions de persones.En relació a la tarifació social i en l’àmbit de la Corona 1 (18 municipis de la zona central, inclòs Barcelona), s’acorda:1. A partir de l’ú de gener la targeta rosa gratuïta (TMB), el carnet rosa metropolità (EMT) i la targeta pensionista tipus A (FGC) seran d’ús integrat pr tots els operadors d’autobusos i metro de TMB, autobusos EMT i ferrocarril de FGC.2. A partir del quinze de gener, la T-4 (EMT) i la targeta pensionista tipus B 8FGC) seran d’ús integrat per tots els operadors d’autobusos i metro de TMB i ferrocarril de FGC. En data ú d’abril l’ús integrat s’estendrà als restants operadors d’autobusos de l’EMT.3. Fixar el preu de la Targeta T-4 per l’any 2001 en 385 PTA i sol·licitar a la Comissió de Preus de Catalunya l’autorització per a la seva aplicació.Es crea una Comissió d’Estudi en el sí de l’ATM per tal d’analitzar la incorporació de la tarifació social en el marc del nou contracte programa 82002-2005) i si és el cas, la creació de nous títols o la modificació de les prestacions dels existents, fent les gestions necessàries davant de les Administracions Consorciades i signants del Contracte Programa.Es sol·licitarà la incorporació de Renfe Rodalies en aquests acords.