Territori i Sostenibilitat

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en vuit punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris

query_builder   27 setembre 2000 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en vuit punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris

En concret, permetran executar els següents projectes d’obra:- Millora de l’amplada dels carrils d’un tram de la carretera B ’ 521, a Vic, entre els punts quilomètrics 2,775 i 3,150; millora del drenatge existent; i reforçament dels talussos, l’estat dels quals és tan deficient que provoca caigudes de terres.La solució adoptada ha estat coordinada amb els criteris de l’Ajuntament de Vic, que ha proposat donar un caire més urbà en aquest tram, pel fet que gairebé forma part del nucli urbà. Així, únicament s’han previst dos carrils de circulació aprofitant totalment la calçada actual i s’ha donat més importància a les voreres, en algun tram seran de fins a 9 metres d’amplada. Amb l’execució d’aquesta obra s’aconseguirà complir amb les determinacions del planejament municipal.- Actualment a l’alçada del punt quilomètric 15’450 de la carretera C ’ 251, existeix una intersecció per accedir a una obra de pas sobre l’Autopista A-7 que comunica amb la xarxa de carrers anomenada Baronia de Montseny, intersecció on els vehicles que no han de creuar la calçada no disposen de falques per accelerar o desaccelerar, ni de via d’espera pels que ho han de fer. Aquesta situació provoca moltes aturades de trànsit en tots dos sentits de la C ’ 251.L’actual projecte pretén que al punt quilomètric 16,450, al tram de Santa Maria de Palautordera, es doti l’actual intersecció de Baronia del Montseny de les corresponents vies d’espera i d’acceleració i desacceleració, millores que comportaran una conducció menys perillosa i que estalviaran aturades innecessàries i arriscades.- Es definirà una variant al tram inicial de la carretera LV-9224 de Lleida a Balaguer per Menàrguens, entre els punts quilomètrics 1 i 3. Aquesta carretera ha estat ja condicionada en diversos trams entre Lleida i Balaguer, perquè l’amplada del tram en qüestió és clarament insuficient per a una carretera de dos carrils. Els vorals són quasi inexistents i les condicions actuals de conservació són molt deficients. Així mateix, la presència de diverses entrades i sortides de camins rurals molt transitats, i l’estat actual de la senyalització vertical i horitzontal, fan necessària la millora projectada.- Aquesta intervenció es durà a terme en la carretera N ’ 141c, de Manresa a Malla, al tram Sant Fruitós de Bages ’ Navarcles - Calders. La intersecció amb el camí d’accés a Sant Benet és molt utilitzada pels vehicles, no només per arribar al Monestir sinó perquè és una alternativa a la BV ’ 221 cap a Navarcles. Per aquest motiu s’ha estimat necessari dotar a la intersecció d’un tercer carril central de girs, que disposarà de 3 metres d’amplada, per facilitar tots els moviments i garantir la seguretat vial. També es millorarà el traçat, l’afermat i la visibilitat a les corbes entre els punts quilomètrics 8,740 i 9, les quals presenten uns radis molt reduïts, un pendent acusat i no tenen cap sobreample.- El projecte té per objecte actuar en la carretera B ’ 124, entre els punts quilomètrics 32 i 38’750, al tram de Monistrol de Calders ’ Calders, amb el reforçament del ferm, l’eixamplament de la plataforma, el reperfilat de talussos en desmunt, l’ampliació d’obres de fàbrica, la neteja de les obres de drenatge i la millora de les mesures de seguretat.Aquestes obres estan motivades per l’existència d’irregularitats superficials a la carretera, la qual té una calçada variable compresa entre 5,50 i 6 metres que es redueix a 5 m en revolts tancats i obres de fàbrica. Així mateix, les cunetes i les obres de drenatge existents estan obstruïdes per despreniment i brutícia.- Les obres projectades tenen per objecte la construcció de la nova carretera Vic ’ Olot (C ’ 37) en un tram de 5.310 metres comprés entre les localitats de Manlleu i Torelló. L’inici del present tram enllaça amb el tram final del Vic ’ Manlleu de la mateixa carretera, ja actualment en servei, coincidint amb l’anomenat enllaç de Manlleu, parcialment construït. El punt final entroncarà amb l’actual carretera BV ’ 5224 a prop del terme municipal de Torelló, en una intersecció a nivell, que serà provisional fins que la nova carretera es perllongui fins al tram següent (Torelló ’ La Vall d’en Bas) transformant-se llavors en un pas inferior sense connexió en aquest punt.La nova carretera serà de calçada única, és a dir, un carril per banda amb la possibilitat d’un futur desdoblament i disposarà de les variants de carretera i camins veïnals necessaris per tal de mantenir la continuïtat de l’actual xarxa viària i la permeabilitat del territori.- El projecte té per objecte un nou pont sobre el riu Llobregat de la carretera C ’ 1414, al punt quilomètric 3’3 del tram Esparreguera ’ Olesa de Montserrat, substituint l’estret i deteriorat tauler metàl·lic del pont actual per un altre més ampli que, a més de donar més fluïdesa al tràfic rodat, permeti la circulació de vianants i ciclistes a les dues vores del riu.El pont existent s’ha quedat obsolet per les actuals necessitats del tràfic entre les poblacions d’Esparreguera i Olesa de Montserrat, especialment desprès de les obres de millora del ferm i del traçat realitzades recentment. Actualment l’amplada útil del pont és de només 5 metres, amb voreres de 0’85 metres a cada banda. A més a més, degut al mal estat de l’estructura metàl·lica del tauler, el màxim pes està limitat a 12 tones. La urgència en l’execució d’aquest projecte està motivada per la perillositat que comporta pel tràfic l’actual estat del pont.- El present projecte consistirà en el condicionament, eixamplament i reforçament dels trams de la carretera T ’ 741 entre Flix i Riba-Roja d’Ebre, apropant-se al màxim possible al seu traçat actual i, millorant les seves característiques geomètriques.