Territori i Sostenibilitat

Proposta d'acord pel qual s'aprova el Pla de prevenció i correcció de la contaminació per nitrats i dos programes annexos

query_builder   3 abril 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Proposta d'acord pel qual s'aprova el Pla de prevenció i correcció de la contaminació per nitrats i dos programes annexos

ACatalunya, com a la majoria de països de la UE, es produeix una quantitat important de purins i de fems procedents de les activitats ramaderes, que es destinen juntament amb altres fertilitzants a l’agricultura. En determinades ocasions, això suposa una aportació de nitrogen al sòl superior a la capacitat d’acumulació dels conreus existents. Com a conseqüència, es produeix la contaminació dels aqüífers.Per aquest motiu, en el marc de la política comunitària al respecte i donant compliment a acords del Parlament de Catalunya, s’ha aprovat el Pla de prevenció i correcció de la contaminació per nitrats. Aquest Pla, que s’aplicarà a les 6 zones vulnerables a la contaminació per nitrats, estableix les línies d’actuació en quatre àmbits principals:1. Mesures agronòmiques, per tal d’assegurar les millors condicions d’adobament eficaç dels conreus amb el menor impacte ambiental.2. Mesures de gestió de les dejeccions ramaderes, basades en programes comarcals que definiran l’aprofitament sostenible dels fems i purins i el correcte tractament dels excedents.3. Mesures de gestió dels recursos hídrics, per tal d’oferir abastaments alternatius als municipis amb problemes de nitrats.4. Mesures d’informació, control i capacitació, destinades a facilitar el millor coneixement de la situació i una resposta adequada.Les mesures que, en aquest sentit, adopta i adoptarà el Govern de Catalunya han de comptar obligadament amb la implicació decidida del sector agrari.A més del Pla, el Govern ha aprovat dos programes annexos:- El programa de mesures de gestió dels recursos hídrics. Entre d’altres aspectes, aquest programa determina, cas per cas, les alternatives d’abastament per als municipis afectats per la contaminació per nitrats, delimita els perímetres de protecció de les captacions d’aigües subterrànies i el seguiment de la seva qualitat. L’aplicarà el Departament de Medi Ambient, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua.- El programa de mesures de gestió de les dejeccions ramaderes. És l’adequació del programa general existent per a tot Catalunya a les especificitats pròpies de les zones vulnerables. Consisteix bàsicament en l’ordenació de la utilització dels purins i fems generats i de la gestió dels excedents a escala comarcal mitjançant plantes de tractament amb tecnologies idònies. L’aplicaran conjuntament, en l’àmbit de les respectives competències, el Departament de Medi Ambient i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.Les competències per a abordar aquestes actuacions es distribueixen entre els Departaments de Medi Ambient i el d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Al Departament de Sanitat i Seguretat Social li correspon controlar i informar sobre la potabilitat de les aigües.