Territori i Sostenibilitat

Aprovació del projecte de Decret d'adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hidràulics

query_builder   2 maig 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Aprovació del projecte de Decret d'adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hidràulics

La insuficiència de les pluges esdevingudes en la capçalera dels principals rius de les conques internes de Catalunya ha determinat una important reducció de les reserves d’aigua contingudes en els embassaments, la qual cosa fa preveure, si es manté la situació actual, que es puguin produir problemes en la satisfacció adequada de les demandes d’aigua per a l’abastament de poblacions, sobretot en les zones costaneres.Particularment, la incidència de l’actual situació minora de forma creixent la garantia del subministrament dels àmbits territorials abastats per l’embassament de Boadella en la Muga, pels embassaments integrats en el sistema Sau-Susqueda-Pasteral, en el riu Ter, i pels embassaments de la Llosa del Cavall, Sant Ponç i la Baells, en la conca del Llobregat.Per tal d’assegurar al màxim els usos de l’aigua per a l’abastament de població i altres usos declarats prioritaris per la llei, en les comarques de Catalunya, resulta imprescindible adoptar amb immediatesa les mesures correctores que intensifiquin l’estalvi i un aprofitament encara més eficient de l’aigua emmagatzemada fins que els embassaments recuperin els nivells necessaris.El present Decret estableix mesures d’aplicació directa per economitzar l’aigua emmagatzemada en els embassaments, com ara el règim de dotacions a derivar dels embassaments més greument afectats. També habilita l’Administració Hidràulica de Catalunya per adoptar mesures excepcionals en casos concrets, intensificant les facultats d’intervenció i control dels aprofitaments hidràulics i dels abocaments i establint les condicions perquè, a sol·licitud de les entitats locals interessades, es puguin assolir unes dotacions mínimes d’aigua per a usos domèstics, destinant a aquest efecte aigües concedides per a altres usos.