Salut

Decret de reestructuració del Departament de Sanitat i Seguretat Social

query_builder   31 juliol 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Decret de reestructuració del Departament de Sanitat i Seguretat Social

L’evolució experimentada pel sistema sanitari al llarg dels 10 anys des de l’aprovació de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya reforça el paper del Departament de Sanitat i Seguretat Social com a finançador i responsable d’establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l’àmbit de la salut, evolució que necessàriament s’ha de reflectir en la seva estructura, amb la creació de noves unitats que han de permetre l’execució de les polítiques lligades a aquesta finalitat, i a la reordenació i la definició de les competències i les funcions dels seus òrgans.Entre les novetats d’aquesta reestructuració en destaquem el següent:- Es dota la Direcció general de Recursos Sanitaris d’aquelles unitats necessàries per poder desenvolupar les competències d’ordenació de l’atenció farmacèutica, i d’avaluació i inspecció dels recursos sanitaris i de les prestacions sanitàries públiques.- La Direcció general de Salut Pública incrementa les seves competències pel que fa a l’impuls i a la coordinació de les propostes d’activitats en l’àmbit de la salut dirigides a promoure una millor qualitat de vida i a oferir serveis més eficaços a la població, mitjançant la formulació de criteris generals de la planificació sanitària.Cal fer una especial menció de la creació de la Direcció general de Drogodependències i Sida. La consolidació de la política de lluita contra les drogodependències i la sida endegada en aquests anys pel Departament ha fet convenient la seva creació. Entre les seves funcions destaquem:- La direcció, planificació, i avaluació de les polítiques sanitàries globals en matèria de prevenció, assistència i tractament de les drogodependències i de la sida.- La coordinació dels dispositius tant governamentals com no governamentals implicats en la lluita contra aquestes malalties.- L’assistència tècnica als centres i serveis de caràcter públic que actuen en aquest àmbit.- L’actuació com a òrgan de suport i assistència en la coordinació de programes d’actuació interdepartamentals.- L’establiment d’actuacions per al foment i la millora dels serveis en matèria d’atenció i prevenció de les drogodependències i la sida.