Territori i Sostenibilitat

S'aprova el Decret del Reglament de la Llei 11/1998, de 5 de novembre, d'heliports

query_builder   24 juliol 2000 17:00

event_note Nota de premsa

S'aprova el Decret del Reglament de la Llei 11/1998, de 5 de novembre, d'heliports

Aquest Reglament desenvolupa la Llei, abordant en profunditat aquells aspectes tècnics que requereixen una regulació més detallada.Entre d’altres aspectes, s’estableix una classificació entre heliports permanents, d’ús públic o privat així com una classificació en funció de la seva infrastructura, i heliports eventuals.Es regula el procediment per obtenir l’autorització administrativa i el procediment per modificar les instal·lacions o el canvi de titularitat en el cas d’un heliport permanent, i les característiques tècniques que han de complir els heliports eventuals.També es crea un Registre públic d’heliports on hauran d’inscriure’s tots els heliports permanents autoritzats a Catalunya.Per tal de garantir el seu compliment correcte el reglament també estableix el règim d’inspecció i sanció.