Territori i Sostenibilitat

S'aprova el Decret de constitució del Consorci Centre d'Innovació del Transport

query_builder   31 juliol 2000 17:00

event_note Nota de premsa

S'aprova el Decret de constitució del Consorci Centre d'Innovació del Transport

L’aposta estratègica de Barcelona com a plataforma logística del sud d’Europa, les tecnologies lleugeres per al transport urbà com els tramvies moderns, les tecnologies punta per a mitjà i llarg recorregut com el tren d’alta velocitat, la implantació i control de la qualitat en les operacions, la planificació de l’ampliació del port i de l’aeroport, les noves tecnologies aplicades a la gestió del transport, etc’posen de manifest la voluntat de l’Administració catalana i local i el món empresarial d’avançar potenciant el transport.El moviment de les persones i les mercaderies en un marc de sostenibilitat i eficiència constitueixen un dels reptes actuals i tot indica que aquest repte perdurarà diverses dècades. Les grans inversions en infraestructures del transport a Catalunya també es mantindran durant més d’una dècada: davant aquest moment clau convé fomentar la innovació, la formació i la transferència de tecnologia en l’àmbit del transport.És per tot això que el Govern aprova la constitució del Consorci Centre d’Innovació del Transport (CENIT), format per la Generalitat de Catalunya (mitjançant els departaments de Política Territorial i Obres Públiques i el d’Universiats, Recerca i Societat de la Informació) i la Universitat Politècnica de Catalunya i els seus Estatuts.Les finalitats del CENIT seran les següents:- Promoure la investigació, la innovació i el desenvolupament del transport i la gestió de la mobilitat, impulsant la creació de grups de treball amb caràcter nacional i internacional.- Organitzar cursos de formació sobre aspectes bàsics, científics i tecnològics de transport tenint en compte la seva pluridisciplenarietat.- Difondre informació científica i tècnica sobre els camps esmentats.- Estimular la cooperació científica internacional i organitzar trobades científiques nacionals i internacionals en l’àmbit del transport.- Donar suport al desenvolupament empresarial, institucional i professional per mitjà de la recerca, innovació, transferència de tecnologia i la difusió del coneixement, i l’establiment de les col.laboracions que calgui amb altres organismes.