Empresa i Coneixement

Acord de Govern pel qual es faculta el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, a subscriure un acord amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona

query_builder   31 agost 2000 10:00

event_note Nota de premsa

Acord de Govern pel qual es faculta el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, a subscriure un acord amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona

El 10 de desembre de 1999 el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i la Cambra varen subscriure un conveni de col·laboració resultat del qual la Cambra disposa d’un punt d’informació anomenat OGU ’ CAMBRA, mitjançant el qual ofereix a les empreses industrials de la seva demarcació els serveis d’informació i assessorament en la tramitació administrativa.L’avaluació de l’experiència és positiva, per la qual cosa s’aprofundeix aquest model basat en la constitució d’una finestreta de tramitació administrativa a la Cambra que permeti desconcentrar i ampliar els punts d’atenció que actualment conformen les oficines de l’OGU, així com apropar els serveis de tramitació a les empreses i fer possible la seva integració en la resta de serveis que la Cambra ha de prestar.És per això que amb aquest conveni s’encarrega a l’OGU ’ CAMBRA de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona la gestió dels serveis d’informació i la realització dels tràmits administratius que cal fer amb motiu de la nova instal·lació o obertura, l’ampliació o el trasllat d’un establiment o una activitat industrial, la titularitat de la qual és de l’Oficina de Gestió Unificada per a Activitats Empresarials.