Territori

La recollida selectiva creix un 800% en set anys a Catalunya

query_builder   8 juliol 2003 19:31

event_note Nota de premsa

La recollida selectiva creix un 800% en set anys a Catalunya

 El conseller Espadaler presenta les dades de gestió de residus municipals de l’any passat i planteja la prevenció com a línia estratègica prioritària per assolir una gestió més sostenible de les deixalles que generem  La generació de residus es va estabilitzar l’any passat en 1,6 quilos al dia per habitant  L’any 2002 va augmentar tota la recollida selectiva respecte el 2001: un 68,85% la matèria orgànica, un 46,18% el vidre, un 22,02% els medicaments, un 20,64% els envasos lleugers, un 3,01% el paper i el cartró, i un 0,92% les piles El conjunt de la valorització de residus municipals se situa en el 37% i es preveu arribar al 69% l’any 2006

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, ha presentat avui, en el marc de la 1a Jornada de Prevenció de Residus Municipals, que s’ha celebrat al Museu d’Història de Catalunya, a Barcelona, les xifres sobre la gestió de residus municipals a Catalunya durant l’any 2002, un cop recollides, analitzades i tabulades les dades provinents dels diferents municipis catalans.

Segons el conseller, "en els darrers anys, s’ha incrementat considerablement la generació de residus municipals, especialment en aquelles regions que tenen elevades taxes de producció i consum, com ara Catalunya. Això comporta l’increment dels impactes ambientals derivats del tractament i la disposició final de les deixalles, dels costos de gestió i del consum de recursos i energia necessaris per a la producció de productes que, finalment acaben convertint-se en residus. Per a nosaltres és cabdal frenar aquesta tendència i, en aquest sentit, les polítiques europees i catalanes en matèria de medi ambient estableixen la prevenció com a línia estratègica prioritària per assolir una gestió més sostenible dels residus".

En el camp de la prevenció, el 4 de juliol de 2002, es va signar un Conveni entre la Junta de Residus, del Departament de Medi Ambient,  l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, el Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC), l’Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución” (ANGED), la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), Ecoembes i Ecovidrio, amb l’objectiu de canalitzar les actuacions previstes en el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006 (PROGREMIC) en matèria de prevenció de residus municipals. En aquest moment ja s’estan desenvolupant projectes en aquest camp, tant per part dels ens locals com també pels agents privats.

Les actuacions realitzades dins del marc d’aquest conveni suposen un pas molt important en la consecució dels objectius del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006 (PROGREMIC), i adequar-se a les polítiques preventives marcades per la Unió Europea.

La valorització de residus

L’any 2002 es van generar a Catalunya 3.505.635 tones de residus municipals domèstics i un total de 207.466 tones de residus municipals comercials. El rati per habitant se situa en 1,60 Kg/hab./dia l’any 2002. En relació al rati de l’any 2001 no s’ha experimentat variació, fet que indica una estabilització en la generació de residus.

La recollida selectiva

Pel que fa a la recollida selectiva, s’han recollit un total de 740.428 tones, que representen un 20% del total de residus generats. L’evolució de la recollida selectiva ha experimentat un creixement notable, sobretot si es compara amb els inicis del primer programa de residus (creixement de més d’un 800%) tal com mostra el gràfic següent:

 L’any 2002 es van recollir selectivament 117.602,69 tones de vidre, és a dir, 18,54 Kg./hab. Aquesta quantitat representa un increment del 46,18% respecte l’any 2001. Del total de residus de vidre generats el 2002, la recuperació ha estat del 38,80%.

Per comarques, les dades són les següents:

Comarca Habitants (Cens 2001) Vidre domèstic (tones) Vidre comercial (tones) Vidre Deixalleries (tones) Vidre Total (tones) kg/h/any INC.             ( 2001-2002) %Recup. %RS/RM

L’Alt Camp 35.635 604,06 -- -- 604,06 16,95 -12,35 41,19 3,25

L’Alt Empordà 99.321 2.601,75 -- 133,95 2.735,70 27,54 17,45 33,12 2,56

L’Alt Penedès 80.976 1.539,02 -- 127,16 1.666,18 20,58 12,44 45,51 3,45

L’Alt Urgell 19.105 443,44 -- 40,17 483,61 25,31 12,35 61,40 4,71

L’Alta Ribagorça 3.477 86,00 -- -- 86,00 24,73 15,59 50,22 4,02

L’Anoia 93.529 1.118,48 -- 43,55 1.162,03 12,42 148,86 23,70 1,88

El Bages 155.112 1.932,97 -- 60,62 1.993,59 12,85 13,26 30,92 2,42

El Baix Camp 145.675 1.109,00 -- 106,37 1.215,37 8,34 -32,24 17,45 1,32

El Baix Ebre 66.369 768,30 -- 1,34 769,64 11,60 1,31 28,20 2,15

El Baix Empordà 102.566 2.675,16 -- 113,35 2.788,51 27,19 10,45 32,40 2,53

El Baix Llobregat 105.330 1.119,10 -- 31,17 1.150,27 10,92 10,99 25,02 1,95

El Baix Penedès 61.256 709,96 -- -- 709,96 11,59 -16,04 16,45 1,32

El Berguedà 37.995 577,40 -- 13,26 590,66 15,55 -3,76 38,09 2,98

La Cerdanya 14.158 545,88 -- -- 545,88 38,56 36,52 57,93 4,58

La Conca de Barberà 18.766 388,39 -- -- 388,39 20,70 7,20 58,31 4,63

E.M.S.H.T.R. 2.918.057 31.418,09 388,02 418,03 32.224,14 11,04 7,28 29,37 2,27

El Garraf 108.194 2.042,47 -- 360,96 2.403,43 22,21 21,29 37,75 2,88

Les Garrigues 18.999 260,60 -- 0,30 260,90 13,73 13,71 40,15 3,21

La Garrotxa 47.747 928,49 -- 42,95 971,44 20,35 6,23 44,59 3,50

El Gironès 136.543 2.026,97 -- 113,13 2.140,10 15,67 20,88 31,57 2,48

El Maresme 342.128 4.046,06 -- 90,47 4.136,53 12,09 5,52 23,75 1,88

El Montsià 57.550 791,74 -- 4,00 799,32 13,89 9,85 36,96 2,82

La Noguera 34.744 559,00 -- -- 559,00 16,09 5,71 34,83 2,75

Osona 129.543 2.226,80 83,20 120,32 2.430,32 18,76 6,72 50,40 3,88

El Pallars Jussà 12.057 273,99 -- 15,00 288,99 23,97 -17,19 62,90 4,92

El Pallars Sobirà 6.174 314,80 -- 0,46 315,26 51,06 7,89 69,93 5,54

El Pla de l’Estany 24.347 467,40 -- 3,22 470,62 19,33 16,20 37,90 3,00

El Pla d’Urgell 29.723 478,98 -- 12,94 491,92 16,55 2,33 44,12 3,50

El Priorat 9.196 131,26 -- 0,01 131,27 14,27 6,72 43,54 3,48

La Ribera d’Ebre 21.656 301,04 -- -- 301,04 13,90 39,97 42,03 3,36

El Ripollès 25.744 503,78 -- -- 503,78 19,57 1,08 41,84 3,35

La Segarra 18.497 427,71 3,58 0,01 427,72 23,12 -10,41 53,15 4,23

El Segrià 166.090 1.728,31 -- -- 1.728,31 10,41 8,57 27,15 2,16

La Selva 117.393 1.807,82 521,21 37,56 2.366,59 20,16 -9,31 27,39 2,17

El Solsonès 11.466 186,26 -- 17,02 203,28 17,73 1,83 41,99 3,29

El Tarragonès 181.374 2.293,14 -- 122,93 2.416,07 13,32 9,26 22,01 1,75

La Terra Alta 12.196 152,42 -- -- 152,42 12,50 6,84 38,74 3,10

L’Urgell 31.026 393,88 -- 0,02 393,90 12,70 3,17 36,31 2,91

Era Val d’Aran 7.691 441,60 -- -- 441,60 57,42 21,12 77,55 6,20

El Vallès Occidental 514.274 5.646,82 -- 137,13 5.783,95 11,25 1,61 27,71 2,14

El Vallès Oriental 321.431 3.880,69 59,31 292,09 4.232,09 13,17 6,60 33,28 2,50

Residus comerciales no territorialitzables 34.138,89     

Total Catalunya (excepte residus comerciales no territorialitzables) 79.949,03 1.055,32 2.459,49  12,77  

Total Catalunya 6.343.110 79.949,03 35.194,21 2.459,49 117.602,73 18,54 46,18 39,80 3,17

Tancament de dades: 21.05.2003 Els increments estan calculats sobre el tancament definitiu de dades de 2001 (31.12.2002)

L’any 2002 s’han recollit selectivament 37.231,64 tones d’envasos lleugers, és a dir, 5,87 Kg./hab. Aquesta quantitat representa un increment del 20,64% respecte l’any 2001.Del total de residus d’envasos lleugers generats el 2002, la recuperació ha estat del 6,44%.

 Per comarques, les dades són les següents:

Comarca Habitants (Cens 2001) Envasos domèstic (tones) Envasos comercial (tones) Envasos Deixalleries (tones) Envasos Total (tones) kg/h/any INC.%              (2001-2002) Recup. % RS/RM %

L’Alt Camp 35.635 290,54 -- -- 290,54 8,15 21,15 9,91 1,56

L’Alt Empordà 99.321 446,50 2,46 19,22 468,18 4,71 12,37 2,83 0,44

L’Alt Penedès 80.976 435,88 -- 6,69 442,57 5,47 27,17 6,04 0,92

L’Alt Urgell 19.105 254,43 -- -- 254,43 13,32 33,11 16,15 2,48

L’Alta Ribagorça 3.477 6,00 -- -- 6,00 1,73 -16,67 1,75 0,28

L’Anoia 93.529 291,83 -- 1,56 293,39 3,14 77,84 2,99 0,47

El Bages 155.112 644,92 -- 10,83 655,75 4,23 46,15 5,09 0,80

El Baix Camp 145.675 365,40 -- 54,54 419,94 2,88 -53,05 3,01 0,46

El Baix Ebre 66.369 197,69 -- 1,42 199,11 3,00 45,47 3,65 0,56

El Baix Empordà 102.566 1.144,91 -- 79,72 1.224,63 11,94 62,45 7,11 1,11

El Baix Llobregat 105.330 389,35 -- 10,70 400,05 3,80 81,32 4,35 0,68

El Baix Penedès 61.256 178,77 -- -- 178,77 2,92 83,66 2,07 0,33

El Berguedà 37.995 338,71 -- 4,23 342,94 9,03 47,37 11,06 1,73

La Cerdanya 14.158 95,24 -- -- 95,24 6,73 87,44 5,05 0,80

La Conca de Barberà 18.766 126,45 -- -- 126,45 6,74 12,81 9,49 1,51

E.M.S.H.T.R. 2.918.057 15.399,93 -- 94,17 15.494,10 5,31 9,22 7,06 1,09

El Garraf 108.194 636,06 -- 15,71 651,77 6,02 59,15 5,12 0,78

Les Garrigues 18.999 99,83 -- 0,04 99,87 5,26 27,55 7,68 1,23

La Garrotxa 47.747 254,16 -- 1,17 255,33 5,35 49,46 5,86 0,92

El Gironès 136.543 807,52 -- 44,98 852,50 6,24 39,80 6,29 0,99

El Maresme 342.128 2.265,49 -- 164,66 2.430,15 7,10 39,13 6,98 1,11

El Montsià 57.550 255,57 -- 4,11 259,68 4,51 37,64 6,00 0,91

La Noguera 34.744 178,00 -- -- 178,00 5,12 50,16 5,55 0,88

Osona 129.543 2.891,36 -- 47,50 2.938,86 22,69 10,01 30,48 4,69

El Pallars Jussà 12.057 46,28 3,00 2,01 51,29 4,25 23,53 5,58 0,87

El Pallars Sobirà 6.174 53,28 -- 0,05 53,33 8,64 53,38 5,91 0,94

El Pla de l’Estany 24.347 174,51 -- 2,38 176,89 7,27 39,94 7,12 1,13

El Pla d’Urgell 29.723 149,29 -- 2,83 152,12 5,12 9,12 6,82 1,08

El Priorat 9.196 10,66 -- -- 10,66 1,16 -- 1,77 0,28

La Ribera d’Ebre 21.656 44,49 -- -- 44,49 2,05 20,47 3,11 0,50

El Ripollès 25.744 112,23 -- -- 112,23 4,36 14,61 4,66 0,75

La Segarra 18.497 614,81 -- -- 614,81 33,24 361,40 38,20 6,08

El Segrià 166.090 838,69 -- -- 838,69 5,05 19,20 6,59 1,05

La Selva 117.393 482,05 39,99 153,20 675,24 5,75 9,97 3,91 0,62

El Solsonès 11.466 71,17 -- 1,32 72,49 6,32 39,78 7,49 1,17

El Tarragonès 181.374 888,78 -- 77,04 965,82 5,33 39,77 4,40 0,70

La Terra Alta 12.196 22,51 -- -- 22,51 1,85 18,79 2,86 0,46

L’Urgell 31.026 174,47 -- -- 174,47 5,62 46,23 8,04 1,29

Era Val d’Aran 7.691 -- -- -- -- -- -- -- --

El Vallès Occidental 514.274 2.381,46 -- 26,71 2.408,17 4,68 52,62 5,77 0,89

El Vallès Oriental 321.431 1.746,12 -- 25,84 1.771,96 5,51 21,96 6,97 1,05

Residus comerciales no territorialitzables  528,22     

Total Catalunya (excepte residus comerciales no territorialitzables) 35.805,34 45,45 852,63  5,65  

Total Catalunya 6.343.110 35.805,34 573,67 852,63 37.231,64 5,87 20,64 6,44 1,00

Tancament de dades: 21.05.2003 Els increments estan calculats sobre el tancament definitiu de dades de 2001 (31.12.2002)

Els nivells de recollida selectiva estan creixent, més si es té en compte el desplegament dels sistemes integrats de gestió d’envasos (ECOEMBES i ECOVIDRIO), que durant el període 2001-2002 han aportat un import de 52.211.729,93 €. Aquest finançament inclou la realització de campanyes de recollida selectiva i la recollida i el triatge d’envasos.

L’any 2002 s’han recollit 247.537,53 tones de paper i cartró, és a dir 6,67 kg/hab. Aquesta quantitat representa un increment del 3,01% respecte el 2001. Del total de residus de paper generats el 2002, la recuperació ha estat del 31,29%.

Per comarques, les dades són les següents:

Comarca Habitants (Cens 2001) Paper/cartró domèstic (tones) Paper/cartró comercial (tones) Paper/cartró Deixalleries (tones) Paper/cartró Total  (tones) kg/h/any INC.%                        (2001-2002) Recup. % RS/RM %

L’Alt Camp 35.635 512,77 479,86 59,07 1.051,70 29,51 -0,75 27,32 5,66

L’Alt Empordà 99.321 1.335,19 25,64 216,56 1.577,39 15,88 5,76 7,27 1,47

L’Alt Penedès 80.976 1.622,87 -- 224,23 1.847,10 22,81 13,05 19,22 3,82

L’Alt Urgell 19.105 731,89 -- -- 731,89 38,31 13,96 35,40 7,13

L’Alta Ribagorça 3.477 141,50 -- -- 141,50 40,70 -8,65 31,48 6,61

L’Anoia 93.529 1.373,72 -- 146,45 1.520,17 16,25 65,02 11,81 2,46

El Bages 155.112 2.421,73 555,88 113,79 3.091,40 19,93 23,31 18,26 3,76

El Baix Camp 145.675 1.016,06 133,97 303,86 1.453,89 9,98 -66,47 7,95 1,58

El Baix Ebre 66.369 677,54 118,59 43,92 840,05 12,66 19,37 11,72 2,34

El Baix Empordà 102.566 1.595,69 249,54 310,38 2.155,61 21,02 10,45 9,54 1,96

El Baix Llobregat 105.330 1.361,60 -- 149,32 1.510,92 14,34 6,60 12,52 2,56

El Baix Penedès 61.256 519,16 -- 0,00 519,16 8,48 -25,89 4,58 0,96

El Berguedà 37.995 765,33 -- 37,24 802,57 21,12 34,59 19,72 4,05

La Cerdanya 14.158 681,75 -- 12,18 693,93 49,01 56,37 28,06 5,83

La Conca de Barberà 18.766 290,86 53,62 -- 344,48 18,36 19,33 19,70 4,10

E.M.S.H.T.R. 2.918.057 44.692,07 6.501,68 906,99 52.100,74 17,85 -9,45 18,09 3,68

El Garraf 108.194 2.459,32 -- 624,60 3.083,92 28,50 29,49 18,45 3,70

Les Garrigues 18.999 231,09 -- 0,76 231,85 12,20 9,73 13,59 2,85

La Garrotxa 47.747 1.250,47 56,65 50,76 1.357,88 28,44 29,61 23,74 4,89

El Gironès 136.543 3.170,20 648,73 225,57 4.044,50 29,62 11,35 22,73 4,68

El Maresme 342.128 6.062,98 -- 210,17 6.273,15 18,34 4,67 13,72 2,86

El Montsià 57.550 814,92 118,52 203,81 1.137,25 19,76 31,65 20,03 4,01

La Noguera 34.744 352,34 -- -- 352,34 10,14 9,92 8,36 1,73

Osona 129.543 3.520,56 737,40 388,88 4.646,84 35,87 42,79 36,71 7,41

El Pallars Jussà 12.057 344,71 5,01 13,99 363,71 30,17 16,20 30,16 6,20

El Pallars Sobirà 6.174 235,81 -- 0,44 236,25 38,27 16,94 19,96 4,15

El Pla de l’Estany 24.347 730,53 -- 18,29 748,82 30,76 17,71 22,97 4,77

El Pla d’Urgell 29.723 517,37 139,75 29,23 686,35 23,09 15,54 23,45 4,88

El Priorat 9.196 188,08 -- -- 188,08 20,45 21,69 23,77 4,99

La Ribera d’Ebre 21.656 439,71 -- -- 439,71 20,30 54,94 23,39 4,91

El Ripollès 25.744 640,77 -- -- 640,77 24,89 9,39 20,27 4,26

La Segarra 18.497 710,25 -- 0,01 710,26 38,40 31,79 33,62 7,02

El Segrià 166.090 2.476,93 521,40 -- 2.998,33 18,05 8,86 17,94 3,75

La Selva 117.393 1.440,03 730,90 215,41 2.386,34 20,33 -9,21 10,52 2,19

El Solsonès 11.466 236,68 -- 219,74 456,42 39,81 13,78 35,91 7,39

El Tarragonès 181.374 5.633,79 -- 105,58 5.739,37 31,64 -4,40 19,92 4,16

La Terra Alta 12.196 222,67 -- -- 222,67 18,26 230,71 21,56 4,53

L’Urgell 31.026 456,68 -- 0,04 456,72 14,72 23,86 16,04 3,37

Era Val d’Aran 7.691 -- -- -- -- -- -- -- --

El Vallès Occidental 514.274 7.759,85 638,00 358,95 8.756,80 17,03 11,22 15,98 3,24

El Vallès Oriental 321.431 4.886,40 116,13 564,17 5.566,70 17,32 15,28 16,68 3,28

Residus comerciales no territorialitzables  125.430,00     

Total Catalunya (excepte residus comerciales no territorialitzables) 104.521,87 11.831,27 5.754,39  18,34  

Total Catalunya 6.343.110 104.521,87 137.261,27 5.754,39 247.537,53 39,02 3,01 31,92 6,67

Tancament de dades: 21.05.2003 Els increments estan calculats sobre el tancament definitiu de dades de 2001 (31.12.2002)

L’any 2002 s’han recollit 105.530,29 tones de matèria orgànica, és a dir 2,84 kg/hab. Aquesta quantitat representa un increment del 68,85% respecte el 2001. Durant l’any 2002 s’han atorgat ajuts per un valor de 5.208.727,28 € per al foment de la recollida selectiva de la matèria orgànica.

Per comarques, les dades de recollida de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM) són:

Comarca Habitants (Cens 2001) FORM domèstic (tones) FORM comercial (tones) FORM Total (tones) kg/h/any Increment %             (2001-2002) Recup. % RS/RM %

L’Alt Camp 35.635 721,55 -- 721,55 20,25 14,24 10,36 3,94

L’Alt Penedès 80.976 2.449,10 -- 2.449,10 30,24 40,40 14,08 5,35

L’Alt Urgell 19.105 1.007,63 -- 1.007,63 52,74 7,45 26,93 10,23

L’Anoia 93.529 2.258,80 -- 2.258,80 24,15 9,92 9,70 3,69

El Bages 155.112 1.432,17 -- 1.432,17 9,23 856,69 4,68 1,78

El Baix Camp 145.675 6.231,64 -- 6.231,64 42,78 30,65 18,83 7,16

El Baix Ebre 66.369 501,23 25,94 527,17 7,94 270,20 4,07 1,55

El Baix Empordà 102.566 650,45 -- 650,45 6,34 -2,33 1,59 0,60

El Baix Llobregat 105.330 814,33 -- 814,33 7,73 -6,29 3,73 1,42

El Baix Penedès 61.256 374,06 -- 374,06 6,11 82,56 1,82 0,69

La Cerdanya 14.158 195,14 -- 195,14 13,78 60,87 4,36 1,66

La Conca de Barberà 18.766 78,33 -- 78,33 4,17 -13,45 2,48 0,94

E.M.S.H.T.R. 2.918.057 24.288,01 34.411,05 58.699,06 20,12 97,92 11,26 4,28

El Garraf 108.194 4.014,16 -- 4.014,16 37,10 35,57 13,27 5,04

La Garrotxa 47.747 283,78 -- 283,78 5,94 -- 2,74 1,04

El Gironès 136.543 973,56 -- 973,56 7,13 68,55 3,02 1,15

El Maresme 342.128 1.270,19 -- 1.270,19 3,71 60,32 1,54 0,58

El Montsià 57.550 717,03 -- 717,03 12,46 72,36 6,98 2,65

Osona 129.543 2.333,37 -- 2.333,37 18,01 176,37 10,19 3,87

El Ripollès 25.744 -- -- -- 0,00 -- 0,00 0,00

La Segarra 18.497 1.427,15 -- 1.427,15 77,16 -- 37,34 14,19

El Segrià 166.090 762,83 -- 762,83 4,59 19,25 2,52 0,96

La Selva 117.393 3.599,10 -- 3.599,10 30,66 -5,00 8,77 3,33

El Tarragonès 181.374 5.130,27 -- 5.130,27 28,29 10,64 9,84 3,74

L’Urgell 31.026 560,18 -- 560,18 18,06 126,43 10,87 4,13

El Vallès Occidental 514.274 1.961,17 -- 1.961,17 3,81 680,41 1,98 0,75

El Vallès Oriental 321.431 7.058,07 -- 7.058,07 21,96 43,00 11,68 4,44

Total comarques implantades 6.014.068 71.093,30 34.436,99 105.530,29 17,55 69,85 8,60 3,18

Total Catalunya 6.343.110 71.093,30 34.436,99 105.530,29 16,64 69,85 7,69 2,84

Tancament de dades: 21.05.2003 Els increments estan calculats sobre el tancament definitiu de dades de 2001 (31.12.2002)

L’any 2002 s’han recollit 474.59 tones de piles. Aquesta quantitat representa un increment del 0,92% respecte el 2001.

L’any 2002 s’han recollit 322.435 quilograms de medicaments. Aquesta quantitat representa un increment del 22,02%. Actualment dins del marc d’actuació del Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos del sector farmacèutic (SIGRE) col·laboren en la recollida selectiva dels medicaments més de 2.900 farmàcies i 522 Centres d’Atenció Primària d’arreu de Catalunya.

El servei de deixalleria

L’any 2002 s’han recollit selectivament mitjançant el servei de deixalleria 149.576,27 tones de residus. D’aquests, 110.918,40 corresponen a residus valoritzables i 5.690,89 tones a residus especials. L’evolució de la recollida selectiva a través de l’ús de la deixalleria és reflexa en el gràfic següent:

Si, d’acord amb els resultats de 2002, es té en compte la valorització material (de l’ordre del 20%) i la valorització energètica (de l’ordre del 17%) en conjunt la valorització se situa en el 37%. Això representa que ja s’ha assolit el 53% de l’objectiu 2006 del Programa que pretén arribar a una valorització de residus del 69%.

El gràfic següent representa la situació assolida al 2002, on ja comencen a preponderar els sistemes de valorització envers els sistemes de disposició:

Les infraestructures

En aquest període, s’ha continuat amb l’impuls d’implantació i consolidació de les infraestructures de recollida selectiva. Durant l’any 2002 s’han atorgat 2.711.420,77 € per a la construcció i millora de 64 deixalleries a tot el territori català. Actualment  ja hi ha 213 deixalleries fixes en servei, 18 en construcció i 29 deixalleries mòbils arreu del territori català.  Aquestes deixalleries en construcció suposen un ritme d’implantació d’una deixalleria nova cada setmana fins a final del 2003. L’any 2006 tots els ciutadans de Catalunya disposaran del servei de deixalleria (fixa o mòbil).

Durant l’any 2002, en el marc de les actuacions previstes per a  la construcció i millora d’infraestructures, i dins la sol·licitud de Fons de Cohesió europeus 2001, s’han iniciat les obres de construcció de les plantes de compostatge de Tàrrega (Urgell), Olot (Garrotxa), Llagostera (Gironès) i les ampliacions de les plantes de Santa Coloma de Farners (Selva) i Jorba (Anoia). L’import total d’aquests projectes és de 16.594.890 €.

S’han sol·licitat per part de la Junta de Residus i han estat atorgats Fons de Cohesió pel 80% de l’import del projecte per la construcció d’una planta de selecció i biotractament de residus municipals a Sant Adrià del Besòs i la dotació d’equipaments alternatius per a la gestió dels residus municipals a la comarca del Baix Ebre. L’import total d’aquests projectes és de 48.731.859 €.

 

Amb la realització d’aquests projectes es dóna compliment als objectius pel període 2001-2003 establerts al Programa de Gestió de Residus Municipals 2001-2006 en matèria de infraestructures de gestió de la matèria orgànica.

 

L’estat actual del desenvolupament del programa d’implantació de plantes de compostatge es el següent: 

La disposició del rebuig

Durant l’any 2002 s’ha sol·licitat i obtingut l’aprovació de Fons Europeus per diferents projectes de construcció i millora d’infrastructures de gestió de residus municipals: la construcció  d’una planta de transferència de diverses fraccions de residus municipals a l’Alt Camp, l’ambientalització del Centre de tractament de residus municipals de Bufalvent a Manresa (Bages), la construcció d’un sistema de tractament de lixiviats al dipòsit controlat de Tàrrega (Urgell) i la dotació per a les clausures totals o parcials dels dipòsits controlats de residus municipals de l’Aldea (Baix Ebre), Serrallarga (Segrià), Les Llosses (Ripollès), Seu d’Urgell-Benabarre i Oliana (Alt Urgell). L’import total d’aquests projectes és de 19.060.000€.

En el moment actual, els objectius en aquest camp es centren en garantir una capacitat suficient en relació als residus produïts i en l’ambientalització de les instal·lacions existents per tal de dotar-les de sistemes de tractament de gasos i lixiviats.

La divulgació i la comunicació

S’ha anat continuant amb el desplegament de campanyes generals sobre la recollida selectiva d’envasos (com ho ha estat la campanya “el teu petit gest pot canviar el món”). Per altra banda, els nous sistemes integrats autoritzats, com és el cas del SIGRE pels medicaments, han hagut de desenvolupar d’acord amb les autoritzacions campanyes específiques. SIGRE ha dut a terme una campanya sota el lema “Per la salut del medi ambient” . En el camp de la fracció orgànica els ajuts convocats per la Junta de Residus del Departament de Medi Ambient, adreçats als ens locals, inclouen  també l’ajut pel desenvolupament de campanyes en aquest sentit.

Les noves lleis de residus

L’any 2002 es va començar a treballar per a la proposta de dos projectes de llei, la modificació de la llei 6/93 i la llei d’infraestructures de tractament i del cànon sobre la disposició dels residus municipals.

Ambdues lleis han estat aprovades amb un ampli consens, cosa que demostra l’efectivitat de les polítiques de residus que s’han anat desplegant per part de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes noves eines legals suposen començar una nova etapa de gestió de residus avançada, d’acord amb les polítiques europees i són un complement molt important per complir amb les perspectives del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006.

La generació de residus, a debat en les Jornades

En els darrers anys, la generació de residus s’ha incrementat de manera continuada a escala mundial, i de manera especialment visible en aquelles regions que tenen elevades taxes de producció i consum. Actualment, es calcula que la generació mitjana de residus per part d’un ciutadà que resideix a Catalunya és d’1,6 kg/dia, amb la qual cosa una única persona genera aproximadament 600 kg de residus municipals cada any.

L’any 2001, el VI Programa d’Acció de la Comunitat Europea en matèria de Medi Ambient va establir un objectiu, basat en la reducció de la generació dels residus municipals en un 20% per a l’any 2010 respecte la quantitat generada l’any 2000.

L’augment en la generació dels residus municipals es tradueix bàsicament en un increment dels impactes ambientals derivats del seu tractament i disposició final, en un augment dels costos de gestió, i també, en un increment del consum de recursos i energia necessaris per a produir els productes que finalment acaben convertint-se en residus.

Per això, les polítiques europees i catalanes en matèria de medi ambient estableixen la prevenció de residus municipals com a línia estratègica prioritària per assolir una gestió sostenible dels residus. Així queda recollit en el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006 (PROGREMIC), on la prevenció es configura com un eix d’actuació prioritari.

En aquest sentit, el Centre Català del Reciclatge, entitat de la Junta de Residus del Departament de Medi Ambient, promou instruments per a que entitats, públiques i privades, desenvolupin actuacions en aquesta matèria. En concret, el 4 de juliol de 2002 es va constituir el Conveni de Prevenció de Residus Municipals com a vehicle que canalitza i impulsa accions concretes de prevenció de residus municipals.

Barcelona, 8 de juliol de 2003

 

6  

Fitxers adjunts

Recollida paper i cartró per municipis

Recollida paper i cartró per municipis
XLS | 224

Dades recollida selectiva 2002

Dades recollida selectiva 2002
PDF | 344

Recollida envasos lleugers per municipis

Recollida envasos lleugers per municipis
XLS | 220

Recollida vidre per municipis

Recollida vidre per municipis
XLS | 855

Recollida paper i cartró per municipis

Recollida paper i cartró per municipis
XLS | 224

Recollida fracció orgànica per municipis

Recollida fracció orgànica per municipis
XLS | 184