Empresa i Treball

La Generalitat presenta el nou Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) [Actualitzada]

El 2003 es destinaran prop de 269 milions d'euros per desenvolupar les polítiques d'ocupació

query_builder   19 febrer 2003 13:01

event_note Nota de premsa

La Generalitat presenta el nou Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) [Actualitzada]

El 2003 es destinaran prop de 269 milions d'euros per desenvolupar les polítiques d'ocupació

Anàlisi personalitzat, assessorament particular i tutoria individualitzada, entre les principals novetats del nou Servei més proper als ciutadans

El conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Antoni Fernàndez Teixidó, ha presentat aquest matí el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

El SOC és l’instrument que el Govern de la Generalitat de Catalunya, posa a l’abast dels treballadors, treballadores i empreses catalanes per gestionar tot el conjunt de polítiques ocupacionals. L’objectiu és aconseguir el màxim nivell d’ocupació a Catalunya i contribuir a la competitivitat empresarial amb l’orientació professional i la formació continuada.

El nou Servei d’Ocupació de Catalunya, integra els àmbits següents: informació i orientació professional, formació professional ocupacional i contínuada, intermediació en el mercat de treball i foment de l’ocupació.

A partir del juny operatives les 9 primeres oficines.

El SOC presentat avui s’implementarà durant l’any 2003 i 2004 i s’adapta a les noves necessitats del mon laboral, més modern i eficaç. En una primera fase integrarà 9 oficines pilot, de les antigues Oficines de Treball de la Generalitat, ubicades a Barcelona, Sant Feliu, Manresa, Girona, Blanes, Tarragona, Reus, Lleida i Amposta. La posada en funcionament de les 9 oficines pilot del SOC, està previst que es desenvolupi en el període comprès entre els mesos de juny a novembre.

Quant la implementació total del SOC estigui acabada aquest servei comptarà amb 73 oficines de Treball (OTG), 8 centres d’innovació i formació ocupacional, 5 Centres d’Informació Professional, a més dels diferents centres cooperadors i col·laboradors del Servei.

Prop de 269 milions € destinats a polítiques actives d’ocupació

Entre d’altres activitats que realitzaran més d’un miler de professionals es preveu la tramitació durant el 2003, a través de tota l’estructura d’oficines, punts d’informació i formació de tot Catalunya de l’ordre de 400.000 ofertes de treball.

Enguany el SOC gestionarà 269 milions € destinats a la realització de políques actives d’ocupació. Concretament aquests recursos seran distribuits entre el conjunt de línies de treball que a continuació s’especifiquen:

 Formació per aturats: 91 milions €

 Escoles taller: 50 milions €

 Inserció de persones amb especials dificultats: 13 milions €

 Plan d’ocupaciño: 51 milions €

 Orientació: 11 milions €

 Intermediació: 9 milions €

 Formació per l’ocupació: 26 milions €

 Incorporació de la dona al mercat laboral: 6 milions €

 Pactes terriorials: 4 milions €

 Filons d’ocupació: 8 milions €

Millors serveis pels ciutadans.

Entre les novetats que contempla la nova cartera de serveis del SOC i que se’ns dubte seran un benefici pels usuaris cal destacar:

 Anàlisi personalitzat i assesorament individual

 Tutoria personalitzada. El tutor realitzarà un anàlisi personalitzat i assesorament individual, tot considerant les necessitats i capacitats de l’usuari, tenint en compte les possibilitats que ofereix el mercat laboral i definirà el seu perfil professional per tal d’aconseguir la seva inserció o reinserció laboral.

 Es potenciarà l’Orientació professional

 Entrevistes concertades previament, a través d’un “Call center” que coordinarà les agendes, permeten més agilitat en la prestació del servei i reduir el temps d’espera.

 Intermediació on-line per a empreses

 Intermediació amb ofertes d’Espanya i la UE

 Gestor comercial d’oficina

 Formació i informació en xarxa

 Serveis específics adreçats a col.lectius amb dificultats d’inserció: - Persones amb disminució (física, psíquica, sensorial) - Persones amb trastorns de salut mental - Persones immigrades extracomunitàries - Persones amb drogoaddicció - Persones amb mesura judicial - Dones en risc d’exclusió sociolaboral - Joves en situació d’alt risc social - Majors de 25 anys en risc d’exclusió

El SOC també integra la:

1. Intermediació en el mercat de treball. La integració d’un únic sistema d’informació compatible amb els sistemes estatal i europeu ens permetrà una casació entre l’oferta i la demanda.

2. Accions de formació i inserció sociolaboral per persones en risc d’exclusió. Articulació d’itineraris individualitzats per aquests col.lectius que comporten: avaluació, orientació, motivació, formació, tutoria, competències transversals i acompanyament a la inserció.

El Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya està integrat pels membres següents:

GENERALITAT DE CATALUNYA

President

Honorable Conseller

Antoni Fernàndez Teixidó

Titulars

Manuel Romero Colomé

Emili Torrente

Josep Martí Oliveras

Andreu Cruañas Acosta

Jaume Angerri Auberni

VOCALS DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

ORGANITZACIONS SINDICALS

Comissió Obrera Nacional de Catalunya(CONC)

Joan Carles Gallego

Adelina Cobos Caballero

Unió General de Treballadors(UGT)

Ciriaco Hidalgo i Salgado

Eva Granados Galiano

ORGANITZACIONS EMPRESARIALS

Foment del Treball Nacional

Manuel Hernàndez.

Sebastià Cabré

Javier Ibars

Pimec-Sefes

José Hallado Molina

ENTITATS REPRESENTATIVES DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS

Federació de Municipis de Catalunya

Francesc Castellana Aragall

Associació Catalana de Municipis

Rafael de Izaguirre i Pabolleta

Secretària del Consell

Lourdes Xicart Perera

1  

Imatges

Imatge de l'acte

Imatge de l'acte 820

2  

Fitxers adjunts

Dossier en power point

Dossier en power point
PPT | 905

Dossier en format Power Point

Dossier en format Power Point
PPT | 1255