Territori

La Generalitat inicia les obres de millora de la C-14 entre Oliana i Coll de Nargó (Alt Urgell)

Es milloraran més de 10 Km de carretera amb una inversió de prop de 65 MEUR

query_builder   13 juny 2003 14:30

event_note Nota de premsa

La Generalitat inicia les obres de millora de la C-14 entre Oliana i Coll de Nargó (Alt Urgell)

Es milloraran més de 10 Km de carretera amb una inversió de prop de 65 MEUR

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha presidit avui l’acte d’inici de les obres de condicionament de la carretera C-14 entre els termes municipals d’Oliana i Coll de Nargó (Alt Urgell). Aquesta actuació, que es preveu que finalitzi l’estiu de 2005, suposa una inversió total de 64,59 MEUR (10.746 MPTA) per part de la Generalitat.

La carretera C-14, l’eix Tarragona-Andorra, és una via que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància. Segons el Pla de Carreteres, forma part de la xarxa bàsica. El seu pas per les comarques del nord de Lleida esdevé la via principal de comunicació pirinenca.

Per tal de millorar aquest itinerari, l’any 2001 la Generalitat va impulsar la construcció del túnel de Montan de Tost a la C-14, que ha millorat notablement el nivell de servei d’aquesta via i la seguretat viària. Actualment, també es troba en execució la variant de Mafet a la C-14 al tram Agramunt-Artesa de Segre i es preveu que les obres finalitzin a finals del 2003.

Actualment la C-14, en el seu tram entre Oliana i Coll de Nargó, té una calçada de 7 m d’amplada. Aquesta via suporta actualment un trànsit que supera els  7.000 vehicles/dia a les zones de Ponts i de  Montan de Tost. També, cal esmentar que entre els punts quilomètrics 148,3 i 149,2 de la C-14, s’ha detectat un tram de concentració d’accidents dins de l’últim estudi realitzat pel aquest Departament, i per tant  en el Pla Català de Seguretat Viària 2002-2004 es contempla el seu arranjament. És per això, que s’ha impulsat l’actuació del condicionament de la carretera C-14 entre les poblacions d’Oliana i Coll de Nargó, per tal de millorar la seguretat  viària i la fluïdesa del trànsit de l’actual carretera.

Descripció de les obres

El nou traçat, que s’ha dissenyat per a una velocitat de 80 km/h, amb una secció de dos carrils de 3,5 m (un per a cada sentit) i vorals d’1,5 m, passa pel costat oest del pantà d’Oliana i té una longitud total de 10.215 m.

S’inicia just al pont sobre el riu Segre a l’accés a la carretera de Peramola (LV-5118),  millorant aquesta intersecció. Segueix la traça de l’actual C-14 direcció nord, abandonant-la en trams per a millorar el seu traçat. Arriba al pont sobre el riu Sallent, el qual es manté, i continua pel traçat actual de la C-14 condicionant-la, fins arribar a 200 m de la carretera de Coll de Nargó (L-511).

Els trets fonamentals d’aquesta actuació són els següents:

· 2.599 m de túnels repartits en cinc túnels d’entre els 243 i els 937 m de longitud.

· 742 m de ponts o viaductes, repartits en quatre estructures amb una longitud d’entre els 40 i els 292 m.

· Un pas superior de 42 m de longitud i 3 trams.

· Un pas inferior.

· 793 m de murs amb alçada variable entre els 2 i els 18 m, repartits en 9 murs d’una longitud de 32 a 148 m.

· 13 obres de drenatge de diversa tipologia.

L’obra es divideix en cinc trams:

- Tram 1 (del punt quilomètric 0 al 3)

Correspon a l’inici del traçat. Comença just passat el pont de l’actual C-14 sobre el Segre i amb una intersecció amb la carretera LV-5118, d’accés a Peramola. Seguidament puja, amb un fort pendent, que obliga a construir un tercer carril per a vehicles lents i a continuació passa prop del costat dret de la presa travessant la vall, amb un viaducte de 260 m. Es preveu un accés a l’actual àrea de descans i a les instal·lacions de la presa. Passat el viaducte, es projecta el primer túnel, amb una longitud de 243 m.

Després, la carretera segueix el traçat actual rectificant els revolts i adaptant-los al radi mínim. Seguidament, passa per un desmunt important sobre el qual es permet l’accés al petit nucli de la Penella i a una altra àrea de descans. Es passa l’embassament mitjançant un viaducte de 292 m de longitud i 4 trams, el més llarg dels quals fa 106 m.

- Tram 2 (del punt quilomètric 3 al 4,9)

Segueix el traçat actual i únicament varia el seu recorregut quan s’eixampla pel costat de l’embassament i quan es desvia a l’entrada del segon túnel de 285 m de longitud. Abans de l’entrada del túnel es preveu un viaducte d’1 sol tram de 40 m.

- Tram 3 (del punt quilomètric 4,9 al 8,1)

És un traçat totalment de nova planta (llevat de dos trams de 600 i 300 m), en el que s’eviten una sèrie de revolts. En aquest tram es troben quatre túnels de 334, 800, 937 i 285 m respectivament i un pont de 150 m per sobre la C-14 actual. El tram finalitza en un punt d’encreuament amb la carretera actual.

- Tram 4 (del punt quilomètric 8,1 al 9)

En aquest tram la nova planta passa quasi paral·lela a l’actual pel costat est de l’embassament. S’alternen desmunts i terraplens de certa consideració. A l’alçada del punt quilomètric 8,6 es preveu un pas inferior per garantir l’accessibilitat a finques.

- Tram 5 (del punt quilomètric 9 al 10,215)

Eixamplament i millora de la plataforma existent des del pont actual sobre l’embassament fins el final del projecte. Es preveu l’eixamplament del pont per permetre el pas de vianants per un dels costats.

El conseller Puig ha mostrat la seva satisfacció per l’inici “d’una de les obres més importants que porta a terme la Generalitat per la seva magnitud econòmica i per la seva aportació a l’equilibri territorial”.

A la vegada, ha afegit que“amb l’inici d’aquestes obres la Generalitat confirma que la millora de la C-14 és una prioritat en el seu programa d’infraestructures.”

En aquest sentit, Felip Puig ha destacat que aquesta obra forma part d’un programa de millora de les comunicacions de les poblacions de muntanya, el qual la Generalitat porta a terme per a garantir i millorar la qualitat de vida de la gent que hi habita.

 

3  

Imatges

Mapa C-14 Oliana-Coll de Nargó

Mapa C-14 Oliana-Coll de Nargó 799

Fotografia acte 1

Fotografia acte 1 217

Fotografia acte 2

Fotografia acte 2 158