Territori

La Generalitat triplicarà el servei de trens de FGC a la línia del Bages

El metro comarcal del Bages serà una realitat amb un tren de Manresa a Martorell cada vint minuts

query_builder   14 març 2003 13:38

event_note Nota de premsa

La Generalitat triplicarà el servei de trens de FGC a la línia del Bages

El metro comarcal del Bages serà una realitat amb un tren de Manresa a Martorell cada vint minuts

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha presentat avui a Manresa el projecte de metro comarcal del Bages, que serà una realitat el 2005. Aquest projecte preveu que hi hagi un tren cada vint minuts per fer el trajecte de Manresa a Martorell, on es podrà enllaçar amb la resta de línies. En les hores punta, de 7 a 9 del matí, hi haurà tres trens semidirectes a Barcelona.

El projecte de creació dels metros comarcals pretén donar resposta a la demanda existent, convertir Martorell en un important intercanviador, millorar la connexió entre el Bages, el Baix Llobregat i el Vallès, així com millorar l’accés a Barcelona i la seva àrea.

El pla preveu que a Martorell-Central es podrà fer correspondència amb el metro del Baix Llobregat, amb rodalies de Renfe o bé anar cap a Igualada amb el futur metro comarcal de l’Anoia. Es mantindran els serveis de rodalia horaris de tipus semidirecte amb origen i/o destinació a Barcelona i s’afegiran 2 trens més amb correspondència a Martorell-Central. A més, en l’hora punta del matí, tots els trens descendents es perllongaran fins a Barcelona sense necessitat del transbordament a Martorell-Central.

D’aquesta manera, Martorell esdevindrà un punt central de connexió entre l’Anoia, el Bages, el Vallès, el Baix Llobregat i el Barcelonès .

Augment de la demanda

L’evolució demogràfica i les característiques de població per als propers anys indiquen que la demanda d’un servei més intens de transport per ferrocarril augmentarà en els propers anys. Els usuaris actuals del ramal Manresa-Martorell han tingut un increment del 16,9% en els darrers sis anys. Així, han passat dels 734.832 viatgers/any el 1996 als 859.383 viatgers/any el 2002.

D’aquests, el 67% (574.129) eren per desplaçaments interns a la comarca i el 33% restant (285.254) han estat d’usuaris externs. De fet, es preveu passar dels 2,2 milions de viatges anuals d’ara als 3 milions.

D’aquesta manera, el nou servei de ferrocarril i l’intercanviador de Martorell milloraran l’oferta ferroviària en aquestes comarques per motius laborals (àrees industrials), per estudis (Universitat Autònoma, Campus de Castelldefels i Terrassa) o per motius no obligats.

Inversions en curs per a la implantació de la proposta de metros comarcals

 La implantació del nou servei serà possible gràcies a la realització de millores importants en les infraestructures i les instal·lacions, així com l’increment del parc de trens disponible.

Inversió total necessària per a implantar els metros comarcals

Actuació (MEUR )

· Desdoblament de via de la travessera de Pallejà 46,6

· Desdoblament via entre el Palau i Martorell 31,2

· Nou intercanviador de Martorell-Central 3

· Desdoblament via entre Martorell i Olesa 10,8

· Supressió de passos a nivell 5,4

· Punts d’encreuament nous ramals d’Igualada i Manresa 4,1

· Seguretat i de senyalització 3,9

· Nous trens 80,8

 Total:  185,6

Pla de Transports de Viatgers

El metro comarcal forma part del Pla de Transports de Viatgers (PTV), aprovat recentment pel Consell Executiu de la Generalitat. El PTV és un pla director que defineix les directrius i les accions que articularan la política de transport públic interurbà del Govern català en l’horitzó del 2005.

El PTV considera el transport ferroviari com la columna vertebral del sistema de transport col·lectiu interurbà i defineix objectius específics en matèria de freqüència i temps de viatge per a cada línia i tipus de servei.

En el bloc dels serveis ferroviaris de rodalies que presta actualment FGC, el PTV estableix com a fita mínima a assolir en l’horitzó 2005 als ramals d’Igualada i Manresa una freqüència semihorària afegint als actuals serveis semidirectes horaris Barcelona – Igualada i Barcelona – Manresa (i viceversa) serveis llançadora Igualada – Martorell – Igualada i Manresa – Martorell – Manresa amb correspondència amb el metro del Baix Llobregat a l’estació de Martorell Central.

El metro comarcal que es proposa donarà compliment a aquesta determinació del PTV millorant notablement l’oferta de transport públic col·lectiu al Bages.

2  

Imatges

Fotografia acte 1

Fotografia acte 1 99

Fotografia acte 2

Fotografia acte 2 104

1  

Fitxers adjunts

Presentació

Presentació
PPT | 958