Innovació, Universitats i Empresa

La Generalitat i el Govern espanyol creen el Consorci que construirà el sincrotró

Pujol diu que instal·lacions científiques d'aquesta magnitud col·loquen Catalunya en una posició capdavantera a Europa

query_builder   14 març 2003 18:41

event_note Nota de premsa

La Generalitat i el Govern espanyol creen el Consorci que construirà el sincrotró

Pujol diu que instal·lacions científiques d'aquesta magnitud col·loquen Catalunya en una posició capdavantera a Europa

Aquesta tarda, el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, i el ministre de Ciència i Tecnologia del Govern espanyol, Josep Piqué, han signat a Barcelona el conveni per a la creació del Consorci encarregat de construir, equipar i explotar el Laboratori de Llum de Sincrotró.

Jordi Pujol ha presidit l’acte de signatura, al qual també hi han assistit els consellers d’Economia i Finances, Francesc Homs, i de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Antoni Fernández Teixidó, que juntament amb Mas-Colell són els representants de la Generalitat en el Consell Rector del nou Consorci. Entre el públic hi havia una àmplia representació de la comunitat científica i universitària de Catalunya.

Una font de llum de sincrotró és una gran instal·lació científica que, mitjançant l’acceleració d’electrons en una gran anella circular fins a velocitats pròximes a la de la llum, emet ones electromagnètiques. Gràcies a les seves propietats, aquestes ones, conegudes amb el nom de llum de sincrotró, permeten analitzar l’estructura íntima de qualsevol material, cosa que en fa un instrument de gran utilitat tant en la recerca bàsica com en l’aplicada, en àmbits com la biologia, la biotecnologia, la nanotecnologia, els nous materials, la ciència de superfícies, etc.

El nou Consorci

El Consorci que es crea avui està integrat, a parts iguals, pel Ministeri espanyol de Ciència i Tecnologia i la Generalitat de Catalunya, que són les entitats que cofinançaran, a parts iguals, la inversió prevista de gairebé 164 milions d’euros. Les previsions són que el nou laboratori de Llum de Sincrotró entri en funcionament a finals del 2008, que hi treballin unes 125 persones i que doni servei a més de 150 grups d’investigació i a uns 750 investigadors. Els estatuts del Consorci estableixen que la presidència del Consell Rector s’alternarà cada any i que serà assumida successivament pel ministre de Ciència i Tecnologia i pel conseller del DURSI. El director del Consorci serà nomenat pel Consell Rector.

Antecedents: els acords previs

La signatura d’aquest conveni és conseqüència dels acords previs entre l’Estat i la Generalitat, concretats en un protocol d’intencions signat a Barcelona fa just un any, el 14 de març de 2002, entre el president de la Generalitat i l’aleshores ministra de Ciència i Tecnologia, Anna Birulés, que establia la voluntat conjunta de col·laborar en la construcció i finançament d’aquesta gran instal·lació científica i remetia la concreció d’aquesta col·laboració a un conveni que és el que ara es signa.

Prèviament, ja feia bastants anys que la Generalitat havia plantejat la conveniència de crear a Catalunya una font de llum de sincrotró, tal com es posa de manifest en els successius Plans de Recerca del Govern català. Sota l’impuls i direcció del professor de Física de la UAB, Ramon Pascual, fins ara s’han elaborat els treballs preparatoris i s’ha promogut l’adquisició del know-how necessari, a fi que la construcció i funcionament del futur sincrotró siguin un èxit.

Característiques generals

La font de llum de sincrotró, que es construirà al Vallès Occidental, en uns terrenys situats al costat de l’actual Parc Tecnològic del Vallès, tindrà unes característiques similars a les de les altres fonts europees que recentment s’han construït o s’estan construint. El sincrotró accelerarà els electrons fins a una energia nominal de 2.5 GeV (gigaelectrovolts), que correspon a una velocitat pràcticament igual a la de la llum, i els injectarà en una anella de 250 m de circumferència. En recórrer-la, els electrons emetran l’anomenada llum de sincrotró.

Si bé l’anella podrà incloure més de trenta línies de llum independents, de moment el projecte inicial en contempla el finançament de cinc. Està previst que al llarg de la vida estimada de la instal·lació, i en funció de l’evolució de les necessitats científiques, es puguin anar completant les capacitats de l’anella. La nova font ha estat dissenyada pensant que tingui el potencial necessari per incorporar els desenvolupaments que es puguin produir durant els anys futurs. En particular és possible augmentar la seva energia fins a 3 GeV, amb la qual cosa es podrien obtenir elevades intensitats a energies encara més altes.

Encara que els socis principals del nou sincrotró són les administracions de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, està previst que també pugui donar servei a les comunitats científiques d’altres zones del sudoest d’Europa, en especial el sud de França, Portugal i els països del Magrib.

3  

Imatges

Signatura del conveni

Signatura del conveni 96

Signatura del conveni

Signatura del conveni 96

Signatura del conveni a Barcelona

Signatura del conveni a Barcelona 13

`