Salut

Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a catalunya (PIDIRAC)

Full informatiu núm. 6 (24/12/02)

query_builder   27 desembre 2002 11:05

event_note Nota de premsa

Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a catalunya (PIDIRAC)

Full informatiu núm. 6 (24/12/02)

Durant les setmanes 45 (del 3 al 9 de novembre de 2002) a 16 (del 13 al 19 d’abril de 2003) està en funcionament el sistema de vigilància epidemiològica de la grip i d’altres virus respiratoris que es du a terme cada any  durant tot el període habitual de més activitat de la malaltia. Aquest sistema té per objectius estudiar el comportament gripal, detectar l’inici de l’epidèmia i caracteritzar els virus circulants mitjançant la utilització d’indicadors de mortalitat, de morbiditat i de confirmació microbiològica.

El nombre de centres sentinella participants en el Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a  Catalunya (PIDIRAC) per a la present temporada és de 22 i es troben distribuïts per diverses comarques de Catalunya.

El PIDIRAC està basat en l’estudi de diversos indicadors de mortalitat, de morbiditat i microbiològics:

Els indicadors de mortalitat proporcionen informació de la mortalitat de la ciutat de Barcelona i de 6 municipis de la província (figures 1 i 2).

Els indicadors de morbiditat  recullen les dades de morbiditat atesa proporcionades pels equips d’atenció primària (EAP) sentinella participants en el sistema; aquestes:

Visites domiciliàries de medicina general totals

Visites domiciliàries de medicina general per               infeccions respiratòries agudes

Visites domiciliàries de medicina general per       síndromes gripals

 Visites domiciliàries de pediatria

Visites programades al centre

Visites per síndromes gripals ateses al centre

L’evolució presentada pels indicadors  de morbiditat atesa es mostra a les figures 3 a 6. Les visites domiciliàries per síndromes gripals i  pediàtriques no es representen gràficament  pel seu nombre de casos reduït.

Microbiologia: els centres sentinella recullen mostres  d’aquells pacients (nens i adults) que, coincidint amb un increment de processos respiratoris aguts, tenen una clínica típica de grip o d’infecció respiratòria aguda.

Els virus que  s’estudien, a més del gripal, són el virus respiratori sincicial, els parainfluença 1, 2 i 3 i l’adenovirus.

Situació actual dels indicadors:  Tots els indicadors de morbiditat (representats en les figures 3 a 6), així com el de mortalitat a la ciutat de Barcelona (figura 1), han presentat evidents davallades durant la darrera setmana. Només l’indicador que representa la mortalitat a la província de Barcelona registra un augment durant l’esmentat període, sense superar les dues desviacions estàndar (figura 2).

De les 112 mostres analitzades al laboratori, 32 (28,6 %) han resultat positives a virus gripal B, 3 a adenovirus, 6 a virus respiratori sincicial (VRS), éssent dos una doble infecció a VRS i adenovirus. La major part de les  mostres positives procedeixen de pacients en edats pediàtriques, exceptuant un aïllament de VGB en un adolescent de 15 anys, tres VGB en adults  i un VRS en un adult de 44 anys.

Durant la darrera setmana s’ha observat una disminució dels brots produïts pel virus gripal B entre la població pediàtrica. Tanmateix,  s’han obtingut els primers aïllaments de virus B en població adulta, que corresponen a casos esporàdics.

2  

Fitxers adjunts

gràfiques PIDIRAC

gràfiques PIDIRAC
PPT | 174

Gràfics PIDIRAC

Gràfics PIDIRAC
DOC | 80