Salut

Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC) Full informatiu núm. 14

query_builder   19 febrer 2003 09:14

event_note Nota de premsa

Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC) Full informatiu núm. 14

Durant les setmanes 45 (del 3 al 9 de novembre de 2002) a 16 (del 13 al 19 d’abril de 2003) està en funcionament el sistema de vigilància epidemiològica de la grip i d’altres virus respiratoris que es du a terme cada any durant tot el període habitual de més activitat de la malaltia. Aquest sistema té per objectius estudiar el comportament gripal, detectar l’inici de l’epidèmia i caracteritzar els virus circulants mitjançant la utilització d’indicadors de mortalitat, de morbiditat i de confirmació microbiològica.

El nombre de centres sentinella participants en el Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC) per a la present temporada és de 22 i es troben distribuïts per diverses comarques de Catalunya.

El PIDIRAC està basat en l’estudi de diversos indicadors de mortalitat, de morbiditat i microbiològics:

Els indicadors de mortalitat proporcionen informació de la mortalitat de la ciutat de Barcelona i de 6 municipis de la província (figures 1 i 2).

Els indicadors de morbiditat recullen les dades de morbiditat atesa proporcionades pels equips d’atenció primària (EAP) sentinella participants en el sistema; aquestes:

• Visites domiciliàries de medicina general totals

• Visites domiciliàries de medicina general per infeccions respiratòries agudes

• Visites domiciliàries de medicina general per síndromes gripals

• Visites domiciliàries de pediatria

• Visites programades al centre

• Visites per síndromes gripals ateses al centre

L’evolució presentada pels indicadors de morbiditat atesa es mostra a les figures 3 a 6. Les visites domiciliàries per síndromes gripals i pediàtriques no es representen gràficament pel seu nombre de casos reduït.

Microbiologia: els centres sentinella recullen mostres d’aquells pacients (nens i adults) que, coincidint amb un increment de processos respiratoris aguts, tenen una clínica típica de grip o d’infecció respiratòria aguda.

Els virus que s’estudien, a més del gripal, són el virus respiratori sincicial, els parainfluença 1, 2 i 3 i l’adenovirus.

Situació actual dels indicadors: Durant la setmana 6 s’ha observat una disminució en els indicadors de mortalitat, presentant ambdós xifres inferiros a les esperades (figures 1 i 2). Els indicadors de morbiditat (figures 3 a 6) registren nivells similars als que ja es venen observant des de fa diverses setmanes, persistint en la seva imatge d’estabilitat.

Del total 241 de mostres analitzades durant tota la temporada al laboratori, 43 (18%) han resultat positives a virus gripal B, 10 a adenovirus, 14 a virus respiratori sincicial (VRS) i dos corresponen a una doble infecció per VRS i adenovirus. La darrera mostra positiva a virus gripal B va ser la setmana 6, en un home de 40 anys. La última setmana s’han detectat tres adenovirus en nens i un VRS en una persona de 28 a.

A la resta de l’Estat continua el descens de l’activitat per segona setmana consecutiva; tots els grups d’edat han registrat el descens, mentre que ha continuat el predomini del virus B. Pel contrari, diversos països europeus detecten increments en la seva activitat gripal, havent-se observat un descens en els casos produïts pel virus B i un increment en els casos per virus A; el predomini a l’oest d’Europa continua essent del virus B i al centre del virus A, detectant-se en alguns països del nord una cocirculació d’ambdós.

Les recomanacions de l’OMS en quant a la composició vacunal per a la temporada 2003-2004 a l’hemisferi nord és la següent:

• una soca anàloga a A/New Caledonia/20/99 (H1N1)

• una soca anàloga a B/Hong Kong/330/2001

• les recomanacions del component A (H3N2) seran donades més endavant

2  

Fitxers adjunts

TAULES PIDIARC

TAULES PIDIARC
DOC | 95

TAULES PIDIRAC

TAULES PIDIRAC
DOC | 102