Salut

Millora el temps mig de resolució de malalts en llista d'espera quirúrgica

query_builder   1 octubre 2004 11:30

event_note Nota de premsa

Millora el temps mig de resolució de malalts en llista d'espera quirúrgica

Aquesta millora és atribuïble a l’acció sostinguda sobre els factors determinants de les llistes d’esperaEls ciutadans podran sollicitar un certificat d’inclusió al registre de llista d’espera Pla d’actuació especial per pròtesi de genoll

El temps mig que s’esperaven els catalans per operar-se a finals de juny de 2004 era de 5,31 mesos, per sota dels 6 mesos que el CatSalut garanteix com a temps màxim d’accés per determinats procediments quirúrgics (decret 354/2002), i per sota dels 5,64 mesos que esperaven de mitjana a finals de desembre de 2003. La reducció del temps mig de resolució és més palesa en els procediments que a desembre de 2003 presentaven majors temps mitjos de resolució. Entre aquests procediments destaquen les pròtesis de maluc (de 5,25 a 4,54 mesos), la pròtesi de genoll (15,68 a 14,53 mesos), els galindons (de 19,72 a 12,32 mesos) i el quist pilonidal (de 7 a 4,06 mesos).

La millora del temps de resolució es veu acompanyada d’una reducció en la taxa de pacients en llista d’espera, passant dels 97,8 pacients en llista d’espera per cada 10.000 habitants detectats al 31 de desembre del 2003, als 96,8 de 30 de juny del 2004. No obstant el nombre net de pacients en llista d’espera ha augmentat un 0,8% respecte les dades del 31 de desembre del 2003.

Aquesta millora en el temps de resolució, concentrada en els procediments de major interès, tant pel volum de pacients que afecta, com pels temps de resolució detectats, es deu principalment a un increment de l’activitat contractada del 5,1% respecte al mateix període de l’any anterior.

Pel que fa al Pla d’actuació especial de pròtesi de genoll, s’han articulat els mecanismes necessaris per posar en marxa les unitats monogràfiques per aquest procediment. Durant els primers mesos de funcionament d’aquestes unitats, s’ha produït un augment d’activitat de 20,9% respecte al mateix període de l’any anterior, traduint-se en una disminució del temps mig de resolució de 1,15 mesos respecte al desembre de 2003.

Cal destacar una millora en el temps mig de resolució en les Regions Sanitàries amb major nombre d’habitants, com Barcelonès Nord i Maresme que passa de 7,02 mesos (any 2003) a 6,51 mesos al juny de 2004; Centre que passa de 4,82 mesos (any 2003) a 4,15 mesos al juny de 2004, i Barcelona ciutat que passa de 6,1 mesos (any 2003) a 5,78 mesos al juny de 2004.

Cal destacar que l’esforç realitzat en l’augment de l’activitat té menys impacte del desitjat a causa de l’augment de la demanda originat pel creixement poblacional que s’ha produït en els darrers anys. 

Durant el primer semestre de l’any 2004, s’ha treballat per racionalitzar les llistes d’espera quirúrgiques, duent a terme la publicació de l’Ordre SLT/203/2004 on s’amplien els procediments quirúrgics amb termini màxim d’accés, incloent els galindons (hallux valg) i el quist pilonidal.

D’altra banda, s’han establert els mecanismes necessaris perquè els ciutadans rebin un document informatiu de la seva indicació quirúrgica per part dels centres. Alhora, a petició de l’interessat, es podrà sol•licitar un certificat d’inclusió al registre de seguiment i gestió de pacients en llista d’espera sanitària que serà expedit pel CatSalut.

S’han iniciat sessions informatives destinades als centres proveïdors de la XHUP, explicant el sistema d’informació de priorització per artroplàstia de genoll i maluc on s’inclouen criteris de valoració clínics/socials.

Cirurgia cardíaca

Pel que fa a la cirurgia cardíaca, les xifres mostren una estabilització en el temps mig de resolució, que es manté en 35 dies, com en el desembre de 2003.

2  

Fitxers adjunts

dossier

dossier
PPT | 328

Dossier llistes espera

Dossier llistes espera
PPT | 325