Territori

La Generalitat construirà la Línia 12 del metro que connectarà nou municipis de la regió metropolitana

query_builder   8 maig 2003 18:29

event_note Nota de premsa

La Generalitat construirà la Línia 12 del metro que connectarà nou municipis de la regió metropolitana

La nova línia anirà des de Sarrià fins a Castelldefels, travessant els municipis d’Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà

- Aquesta infraestructura suposarà un impuls econòmic de la comarca i una millora significativa de la qualitat de vida dels seus ciutadans

- La Generalitat dóna resposta a les necessitats de transport públic i millora la mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, informarà al Govern català en la propera reunió del Consell Executiu que el procés per construir la nova línia 12 s’iniciarà de manera imminent, després que avui s’hagi aprovat la proposta de traçat de la futura línia 12 Sarrià-Castelldefels. Aquest traçat compta amb el suport de la majoria de municipis implicats i representats en l’Autoritat del Transport Metropolità. El conseller Felip Puig, que avui ha presidit el Consell d’Administració de l’ATM, ha destacat la importància que aquesta nova infraestructura, que ha impulsat i que construirà íntegrament la Generalitat de Catalunya, tindrà en l’activitat econòmica i en la qualitat de vida dels ciutadans de les comarques del Barcelonès i el Baix Llobregat.

La futura línia 12 del Metro, amb més de 26 quilòmetres de longitud, comptarà amb 23 estacions, 13 de les quals estaran ubicades al marge dret del Llobregat (Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi) i 10 al marge esquerre del Llobregat (Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí). D’aquestes 23 estacions, 5 tindran correspondència amb la xarxa ferroviària metropolitana i de rodalies de FGC i RENFE, així com amb el Trambaix i amb la futura Línia 9.

Antecedents

El Pla Director d’Infraestructures de la regió metropolitana de Barcelona aprovat l’abril de 2002 va incorporar, a proposta del Govern de la Generalitat la futura línia 12 entre Sarrià i Castelldefels. El PDI disposava que la futura línia 12 donés servei al corredor Castelldefels-Sant Boi-Esplugues de Llobregat-Sarrià i que tingués correspondència amb la xarxa ferroviària de FGC i RENFE, i amb la futura línia 9. Amb aquestes premises, el Pla emplaçava al Govern català i a l’ATM a cercar la millor alternativa possible de traçat per tal de satisfer les necessitats de transport de viatgers dels municipis del Baix Llobregat, així com els del districte Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. 

En base a aquest plantejament, es van encarregar diversos estudis de mobilitat per tal d’avaluar i proposar el traçat més òptim tenint en compte variables com la població, l’activitat econòmica o l’índex de motorització. A partir d’aquestes variables és possible calcular el nombre de viatges que s’haurien de fer per donar resposta al volum d’usuaris, el potencial d’atracció i de captació de nous usuaris, que si bé ara empren el transport privat, estarien disposats a modificar-lo a favor del transport públic.

Cal tenir en compte que en el conjunt de l’àrea metropolitana en els darrers anys s’està produint un procés de reequilibri poblacional, fet que desemboca en un augment considerable del nombre de desplaçaments. Paral·lelament a l’augment de població, també s’ha produït una important concentració d’empreses en alguns municipis de la vall baixa i del Delta del Llobregat, degut a la necessitat de satisfer la demanda de sòl industrial fóra de Barcelona.

Impuls i concreció

Aquest augment de població i el desplaçament dels centres de treball requereix una resposta immediata en transport públic que satisfaci les necessitats dels ciutadans, i evitar que es vegin obligats a emprar el vehicle privat. Per aquest motiu, la Generalitat va creure convenient incloure el projecte de la línia 12 dins el PDI i iniciar els tràmits que han de conduir a la seva construcció el més aviat possible.

Amb l’acord d’avui, la línia 12 comença a prendre cos a través d’un traçat, que ha estat fruit de l’estudi, la col·laboració i l’acord entre els municipis implicats. Un clar exemple de l’esforç de negociació i de la voluntat d’acord i consens de la Generalitat de Catalunya ha estat la inclusió d’una estació a Sant Feliu de Llobregat i d’un nou intercanviador a Sant Joan Despí amb el servei de rodalies de RENFE. 

La Generalitat preveu que la futura Línia 12 doni servei a més de 85.000 usuaris diaris, amb un parc de 19 trens que circularan amb un interval de pas de 6 minuts, i amb una velocitat màxima de 90 km/hora i una velocitat comercial de 33 km/hora.

Tenint en compte, que gran part del traçat travessa àrees urbanes és previsible que s’emprin tuneladores per excavar el túnel de la línia 12.

A partir d’ara, un cop s’hagin encarregat i realitzat els estudis geotècnics, hidrogeològics i mediambientals per part de la Generalitat de Catalunya, s’obrirà el procés d’informació pública i institucional i es durà a terme el corresponent tràmit per a l’obtenció de la declaració d’impacte ambiental, i finalment la Generalitat licitarà i adjudicarà les obres de construcció de la Línia 12.

1  

Imatges

Fotografia acte

Fotografia acte 161

1  

Fitxers adjunts

Nota premsa

Nota premsa
DOC | 1435