Territori

Constitució del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

query_builder   27 març 2003 20:03

event_note Nota de premsa

Constitució del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

El consorci, format per representants de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha reunit avui, per primera vegada, amb l’objectiu de coordinar la política d’habitatge d’ambdues administracions a la ciutat de Barcelona.

Per part del Govern de la Generalitat formen part del Consorci, el secretari de Planificació Territorial, Pere Torres, el director general d’Arquitectura i Habitatge, Damià Calvet, i el president d’Adigsa, Ferran Falcó.

Pel que fa als representats de l’Ajuntament de Barcelona, en formen part el regidor de Política de Sòl i Habitatge, Ferran Julián i el president del Patronat Municipal de l’Habitatge, Eugeni Forradellas.

Pere Torres i Ferran Julián són el president i vice-president del Consorci, respectivament.

S’ha nomenat a Lluís Ridao com a gerent del consorci i a Jaume Barnada com a gerent adjunt.

El consorci de l’Habitatge de Barcelona va ser creat en el marc de l’aprovació de la Carta Municipal de Barcelona amb la finalitat de dur a terme la planificació, la programació i la gestió de l’habitatge públic, en règim de propietat i de lloguer, en el terme municipal de Barcelona.

Per aquest motiu, durant la reunió mantinguda avui s’han repassat les diferents actuacions en remodelació de barris, rehabilitació i nova promoció d’habitatges de protecció oficial realitzades per una o altra administració, a través de les seves empreses públiques Incasòl, Adigsa i Patronat Municipal de l’Habitatge, així com altres empreses públiques vinculades a l’Ajuntament com Regesa o el Consorci del Besòs.

Els aspectes més destacats que ha acordat el Consorci, en aquesta primera sessió, són:

· L’encàrrec d’un estudi que permeti avaluar les possibilitats de creació de més àrees de rehabilitació a la ciutat de Barcelona. Actualment, els districtes de Ciutat Vella i Gràcia i algunes zones de l’Eixample ja estan declarades àrees de rehabilitació. Aquestes àrees permeten el foment de la rehabilitació d’edificis d’habitatges, incrementant-ne les ajudes ordinàries.

· Així mateix, el consorci ha acordat adreçar-se al Ministeri de Foment per tal de definir els mecanismes que permetin l’acompiment de l’acord adoptat el mes de gener passat a la “Conferencia Sectorial de Suelo y Vivienda” entre l’Estat i la Generalitat, relatiu a la venda de sòls que són patrimoni de l’Estat a la ciutat de Barcelona, en el sentit d’evitar-ne la seva subhasta.

· Finalment, el Consorci ha fixat la futura signatura de dos convenis relatius a la política d’habitatge: el primer referent a la remodelació del barri del Bon Pastor i el segon, a la cessió de cinc solars de l’Ajuntament de Barcelona al Govern Català per tal que la Generalitat hi construeixi uns 270 habitatges de lloguer per a joves, que s’afegirien als tres solars, amb un total de 86 habitatges, cedits el mes de gener.

La propera reunió del Consorci es preveu que es porti a terme a finals del proper mes d’abril i s’abordaran, entre d’altres, qüestions relatives a la coordinació entre l’Ajuntament i la Generalitat en l’administració i la gestió del parc públic d’habitatges.

1  

Imatges

3181.jpg

3181.jpg 363