Drets Socials

La Generalitat dóna prioritat a les famílies i al progrés social

Pressupostos per al 2003

query_builder   26 novembre 2002 11:47

event_note Nota de premsa

La Generalitat dóna prioritat a les famílies i al progrés social

Pressupostos per al 2003

·El Govern de la Generalitat ha donat prioritat, en els Pressupostos per al 2003, a les partides que incideixen en l’àmbit familiar i en el progrés social. Els recursos del Departament s’han incrementat un 20,8%. ·200.000 famílies rebran ajuts econòmics directes: 180.000 pels ajuts a les famílies amb fills menors de 0-3 anys (0-6 per les famílies nombroses) i 20.000 a través del programa Viure en família de suport a les persones amb dependència.

El Govern de la Generalitat ha prioritzat en els pressupostos de l’any 2003 la despesa en actuacions destinades a la família i al progrés social. Aquestes actuacions volen abordar els grans reptes que representa l’allargament de la vida de les persones i el suport directe a les famílies.

Cal destacar algunes mesures com:

·la universalització dels ajuts a les famílies amb infants de 0-3 anys (o fins a 6 anys en el cas de famílies nombroses),

·l’ampliació del programa Viure en família de suport a les persones amb discapacitat i del qual es beneficiaran més de 20.000 persones l’any vinent,

·l’increment del nombre de places residencials per a persones grans depenents, discapacitats i malalts mentals (més de 10.000 noves places creades des de l’any 1999),

·millora de l’assistència domicialiaria i la teleassistència.

·creació de 600 noves places de Centres Especials de treball

·creació de nous ajuts socials per l’habitatge i d’una borsa d’habitatge social.

AJUTS PEL PAGAMENT D’HABITATGES DE LLOGUER I CREACIÓ D’UNA BORSA D’HABITATGE SOCIAL

·El Departament de Benestar i Família gestionarà els ajuts adreçats a persones amb problemes econòmics que no puguin afrontar el pagament del lloguer del seu habitatge

·La borsa d’habitatge social té com a objectiu facilitar l’accés a un habitatge de lloguer a aquells col·lectius més vulnerables

En el marc del Pla de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Benestar i Família establirà a partir de l’any 2003 un sistema d’ajuts al pagament del lloguer per a famílies de Catalunya que es troben en situació d’alta vulnerabilitat social i no poden fer front a la totalitat del cost del lloguer.

Es crearà també una Borsa d’habitatge social amb l’objectiu de facilitar l’habitatge de lloguer als col·lectius més desfavorits i animar els propietaris a posar més pisos en el mercat a l’abast d’aquest col·lectiu. Aquesta Borsa té per objectius optimitzar els recursos d’habitatge disponibles i els potencialment disponibles, i racionalitzar l’oferta i els processos de connexió entre demanda i oferta de d’habitatge social amb l’objectiu d’atendre les necessitats bàsiques de l’accés a un habitatge digne a tota la població amb recursos escassos.

Ambdós programes seran complementats pels ajuts personalitzats per a l’allotjament ja existents.

ELS AJUTS A LES FAMÍLIES AMB INFANTS MENORS PUJA FINS A 500 EUROS

·El Departament de Benestar i Família atorgarà l’any vinent ajuts a més de 180.000 famílies (més de 100.000 l’any 2002) amb infants menors de 3 anys o menors de 6 anys, si són família nombrosa. Cadascuna d’aquestes famílies rebrà 500 euros anuals (l’any 2002 l’ajut ha estat de 480 euros).

Comparativa dels ajuts a les famílies amb infants

Famílies beneficiàries

2000

2001

2002

2003

24.539

31.911

103.000

180.000*

*Previsió

MÉS SUPORT A LES FAMÍLIES AMB PERSONES AMB ALT GRAU DE DEPENDÈNCIA

·El Departament de Benestar i Família estendrà les prestacions econòmiques de suport a les famílies que viuen amb persones amb un alt grau de discapacitat o amb disminució.

·D’ara endavant, l’ajut de fins a 240,4 € mensuals serà independent de l’edat de la persona discapacitada i el podran sol·licitar les famílies que tinguin rendes no superiors a 36.062 € anuals.

El Pla d’ajuts a les persones amb dependència preveu que les persones del país amb elevades discapacitats, al voltant de 100.000, puguin accedir durant els pròxims anys a les diverses ajudes que ofereix el Departament. 

El programa “Viure en família” consisteix en un conjunt d’actuacions coordinades, integrades i personalitzades que tenen per objectiu  donar suport a les persones amb alta dependència, independentment de l’edat, i a les seves famílies, per tal que la persona pugui romandre en el seu entorn familiar i social.

SET MIL NOVES PLACES RESIDENCIALS PER A LA GENT GRAN

·L’any 2003 es completarà el Programa de quatre anys per a la creació de 7.000 noves places residencials. L’actuació s’està duent a terme mitjançant la posada en marxa d’equipaments nous de la Generalitat, a través de subvencions a la inversió en equipaments d’entitats sense afany de lucre i amb l’increment de la contractació de places residencials per a utilització pública. Cal afegir 3.000 noves places resdencials per a persones amb alt grau de discapacitat i malalts mentals.

·En acabar l’any 2003, l’oferta prevista de places residencials per a gent gran a Catalunya serà superior a les 55.000, de les quals 22.000 seran públiques o de finançament públic. Cal afegir-hi 6.000 places per a persones amb discapacitat i malalts mentals.

Places residencials públiques de nova creació per a gent gran a Catalunya

2000-01

2002

2003

Total

1.905

2.784

2.405

7.094

 

 

 

 

* Previstes

LLUITA CONTRA L’ANALFABETISME TECNOLÒGIC I L’EXCLUSIÓ SOCIAL

·Es previst durant l’any 2003 es posaran en marxa 35 nous punts Ómnia a Catalunya que permetran l’accés a les noves tecnologies com a mesura de prevenció de l’exclusió social. En total es disposarà de 146 punts Omnia i una comunitat virtual superior als 40.000 usuaris.

Els punts Òmnia són espais equipats amb els últims avenços en tecnologia (equips Pentium, connexió a internet via ADSL de tots els equips, escàners, webcams, impresores, gravadores de CD i programes). Les noves tecnologies són importants, en aquest cas, com a instruments d’inserció sociolaboral, de formació i d’ús comunitari.

S’impulsaran així mateix 5 nous plans de desenvolupament comunitari a barris, que se sumaran als 59 Plans que ja hi ha en funcionament i que estendran aquestes actuacions a 83 barris al llarg de l’any 2003.

Es crearan 13 nous equipaments socials en l’àmbit de l’acció cívica i se seguirà impulsant el suport a les entitats lligades amb l’àmbit del voluntariat.

1  

Fitxers adjunts

Pressupostos 2003 - Departament de Benestar i Família

Pressupostos 2003 - Departament de Benestar i Família
PPT | 1226