Treball, Afers Socials i Famílies

La Generalitat aprova una llei innovadora a l'Estat en l'àmbit de les polítiques familiars

query_builder   27 desembre 2002 15:58

event_note Nota de premsa

La Generalitat aprova una llei innovadora a l'Estat en l'àmbit de les polítiques familiars

· Estableix mesures de suport econòmic· Promou la conciliació de la vida laboral i familiar· Defineix mesures de protecció de la infància · Generalitza el suport familiar a la dependència· Promou la igualtat home - dona

La Llei de suport a les famílies és la primera de l’Estat que estableix mesures directes en l’àmbit econòmic i fiscal, així com en la prevenció de l’exclusió social i en l’afavoriment de la conciliació de la vida laboral i familiar. La nova llei aborda també la problemàtica de la dependència.

Aquesta llei, que es trametrà avui al Parlament per la seva aprovació definitiva, permetrà consolidar ajuts ja establerts pel departament de Benestar i Família com la prestació econòmica per infant a càrrec que serà de caràcter universal i s’estableixen de nous com la prestació econòmica per part múltiple, que també serà de caire universal.

Catalunya també serà pionera en la prestació universal d’alguns serveis entre els que cal destacar la prestació de serveis residencials de caràcter universal en supòsits de violència familiar o l’atenció precoç per tots els infants amb trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-ne.

D’altra banda, s’estableixen mesures destinades a les famílies amb persones en situació de dependència, en les que es preveu la generalització de l’ajut a la dependència Viure en família.

Catalunya serà també la primera comunitat autònoma que estableix un fons de garantia per impagament de pensions alimentàries o compensatòries, i s’aplicarà en cas que aquest incompliment comporti una situació de precarietat econòmica amb risc d’exclusió social.

A més dels ajuts econòmics i fiscals per a les famílies i la prestació de serveis de suport, la llei també inclou un seguit de mesures per afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral en l’àmbit públic i en el sector privat. Cal destacar la promoció de serveis d’atenció a infants menors de tres anys propers als centres de treball o el reconeixement públic de les empreses familiarment responsables.

També es promou la creació de places d’educació infantil de primer cicle i ajudes als serveis escolars (en concepte de menjador escolar o transport).

La Llei inclou mesures de protecció als infants i adolescents amb la finalitat de facilitar el seu desenvolupament com a persones, promoure la seva formació, garantir les seves necessitats  personals i promoure l’accés als serveis i recursos existents.

També hi ha un apartat dedicat a la protecció del menor davant els mitjans de comunicació que estableix el suport a la família en la tasca de protecció davant els continguts audiovisuals nocius, o la disposició a vetllar per la transmissió dels valors universals. 

Ajuts per l’adopció i l’acolliment

La nova Llei també inclou altres ajuts que s’incorporen als ja establerts, entre els que cal destacar:

Ajudes per a les famílies que adoptin o acullin un menor. Podran percebre una prestació econòmica equivalent al 50% de les despeses ocasionades amb motiu dels tràmits necessaris, en funció del nivell d’ingressos familiars i altres condicions i prioritats que s’estableixin reglamentàriament.

Ajudes per a l’aplicació de tècniques de reproducció humana assistida amb la finalitat de tenir un o més fills. Les famílies podrà accedir a una ajuda econòmica, d’acord amb el límit màxim d’ingressos econòmics i les condicions i les prioritats que s’estableixin reglamentàriament.

Barcelona, 27 de desembre de 2002

1  

Fitxers adjunts

Llei de suport a les famílies

Llei de suport a les famílies
PPT | 496