Acció Exterior i Govern Obert

La Generalitat destina 6.400.000€ a subvencionar projectes d'ONGD

query_builder   15 abril 2003 18:09

event_note Nota de premsa

La Generalitat destina 6.400.000€ a subvencionar projectes d'ONGD

Oberta la convocatòria de subvencions a ONG per a la realització de projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional durant l’any 2003.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3862, de 10 d’abril de 2003, ha publicat la Resolució PRE/859/2003, de 28 de març, de convocatòria de subvencions per a projectes que realitzen les organitzacions no governamentals en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional durant l’any 2003.

La convocatòria, que té com a objecte impulsar les iniciatives cíviques de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional contempla dues línies de subvencions:

1. A projectes de cooperació per a realitzar en determinats països i pobles en desenvolupament. L’import destinat a aquesta línia d’actuació és de fins a 4.800.000€

2. A projectes destinats a incrementar l’abast de les accions d’educació i sensibilització en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional. L’import destinat a aquesta línia d’actuació és de fins a 1.600.000 €.

Requisits per a la presentació de sol•licituds de subvenció Els requisits genèrics que s’han de complir les entitats per a presentar-se a la convocatòria són, entre d’altres, els de disposar de seu social o delegació permanent a Catalunya, tenir una presència activa i una base social àmplia en la societat catalana i disposar de capacitat logística, recursos humans, materials i experiència per a garantir els objectius del projecte de es demana subvencionar. També cal que estiguin legalment constituïdes i inscrites el registre oficial corresponent amb una antiguitat mínima de dos anys, que no tinguin ànim de lucre i que estiguin al corrent de les obligacions derivades de subvencions percebudes de la Generalitat en exercicis anteriors. A banda, i per a cada línia de subvenció, s’estableixen requisits específics i diferenciats, tant pel que fa les entitats sol•licitants com en relació als projectes, així com prioritats i criteris de valoració de les sol•licituds de subvenció. El termini de presentació de les sol•licituds és de fins a un mes a partir de la data de publicació de la Resolució al DOGC i les sol•licituds es poden presentar a la Secretaria de Relacions Exteriors (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona). Els models normalitzats de sol•licitud de subvenció també es poden aconseguir a través d’internet al web del Sistema d’Atenció Ciutadana –InfoCat http://www10.gencat.net/sac/

 Pla director de Cooperació al Desenvolupament 2003-2006 Aquesta és la primera convocatòria de subvencions a ONG que es convoca en el marc del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, aprovat per unanimitat al Parlament de Catalunya el passat mes de febrer. El Pla Director és l’instrument de planificació de la política de cooperació del govern i té per objectiu garantir la coordinació entre l’acció de l’administració i dels agents socials a fi de crear un veritable model català de cooperació descentralitzada. En aquest sentit es valoraran especialment els projectes que responguin a les prioritats i línies d’actuació que marca el pla.

Prop de 25.000.000 € a la cooperació al desenvolupament durant l’any 2003 D’acord la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2003, la Secretaria de Relacions Exteriors destinarà a accions de cooperació i solidaritat internacional quasi 13.920.000 € -- 2.000.000 més que l’any passat--, mentre que quasi 11.045.000 d’€ correspon a la xifra que els diversos departaments i organismes de la Generalitat hauran d’aplicar a la cooperació al desenvolupament, ja sigui directament o bé mitjançant el suport a entitats que actuen en aquest àmbit.

D’aquests quasi 14.000.000 d’€, 6.400.000 corresponen a la convocatòria anual de subvencions a ONG per a la realització de projectes de cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, anteriorment esmentada. Els quasi 7.600.000 € restants es distribuiran principalment entre la convocatòria oberta i permanent; el suport a les accions de nous agents de cooperació (sindicats, universitats, empreses); el recolzament a grans programes que donen resposta als objectius estratègics del Pla Director de Cooperació i el suport a les accions d’ajut humanitari d’emergència.

El Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria de Relacions Exteriors, va destinar l’any passat un total de 11.916.290 € a projectes de cooperació al desenvolupament a través de tres línies d’ajuts: la convocatòria ordinària, amb 89 projectes i un import de 5.155.700 €; la convocatòria oberta i permanent , amb 44 projectes i 1.800.000 € i l’anomenada de noves línies d’actuació on es van finançar 25 projectes per un import de 4.960.290 €. En total es van subvencionar o cofinançar un total de 158 projectes. Pel que fa a la distribució geogràfica dels projectes, dels 158 subvencionats un 41% en van realitzar a Amèrica, un 24% a Àfrica, un 1% a Àsia, un 2% a Europa, un 12% a diversos països; el 20% restant es va destinar a projectes de sensibilització a Catalunya.

1  

Fitxers adjunts

3346.doc

3346.doc
DOC | 19