Empresa i Treball

La Generalitat lidera un canvi cultural a Catalunya per millorar la situació de la dona en el mercat laboral

Dia Internacional de la dona treballadora

query_builder   8 març 2004 13:08

event_note Nota de premsa

La Generalitat lidera un canvi cultural a Catalunya per millorar la situació de la dona en el mercat laboral

Dia Internacional de la dona treballadora

Avui, 8 de març, dia  internacional de la dona treballadora 

El 53% de les empreses catalanes tenen clàusules contra l’assetjament sexual en els seus convenis col·lectius

A més qualificació professional, més participació de la dona en els òrgans de representació de treballadors (del 30 al 50% segons el col·lectiu)

La Generalitat lidera un canvi cultural a Catalunya per millorar la situació de la dona en el mercat laboral

La instauració de codis de conducta que incloguin clàusules de no discriminació de la dona, la potenciació del seu paper en la negociació col·lectiva i la intensificació de la inspecció en tasques de conductes contràries a la igualtat d’oportunitats són algunes de les actuacions que endega la Generalitat per millorar la situació de la dona en el mercat laboral. Aquestes iniciatives han estat presentades, aquest matí, pel Conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, acompanyat de la Directora General de Relacions Laborals, Mar Serna.

Els objectius de totes aquestes actuacions és aconseguir que totes les empreses públiques i privades incorporin a dones en sectors o professions on estiguin subrepresentades —com pot ser el cas de la metal·lúrgia o els transports—, promoguin en seu accés a llocs directius, i apostin per la paritat de gèneres en les seves plantilles.

Segons Rañé, una de les actuacions clau per fomentar la igualtat d’oportunitats és la realització de codis de conducta ètics per optimitzar la igualtat en el treball i el repartiment de responsabilitats familiars. En aquest sentit, el Conseller ha manifestat que, periòdicament, es faran públics els noms de les empreses que incorporin codis de bones pràctiques i els avenços que han fet en el camp de la igualtat d’oportunitats.

L’assessorament a les empreses sobre fórmules de flexibilització organitzativa és una altra tasca que es durà a terme des de la Generalitat. També se les informarà sobre pràctiques de gestió que tinguin en compte la vida familiar dels seus treballadors i fomentin el repartiment equitatiu de responsabilitats entre homes i dones.

La Generalitat també es compromet a publicar un butlletí específic semestral sobre la situació de la dona al treball i la seva comparativa amb les dades estatals i de la UE. En aquest sentit, també farà una tasca d’integració, en totes les estadístiques del Departament, dels indicadors necessaris per controlar, en tot moment, la situació de la dona en el treball. Els àmbits d’actuació són tan diversos com la negociació col·lectiva, les eleccions sindicals o l’autoempresa.

Rañé també ha anunciat el reconeixement públic, a través de premis o distintius, de les empreses que hagin desenvolupat bones pràctiques en matèria de promoció de la igualtat entre sexes. D’aquesta manera, es vol distingir les empreses que implantin polítiques d’igualtat en la contractació; flexibilitat horària; atorgament de permisos propis de paternitat, d’excedència i anys sabàtics; o programes de “llums apagats”, entre altres.

INFORME SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA DONA EN EL MERCAT LABORAL

Segons dades del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat, el número de dones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya, a 31 de desembre de 2003, era d’1.252.377, gairebé 87.000 més que l’any 2001 (1.165.606).  La major part d’aquest increment, el 83 per cent (72.022 dones afiliades), s’ha registrat al Règim General.

El percentatge de dones sobre el total d’afiliats a Catalunya varia del 40,7% al 2001 al 41,8% del 2003. Aquesta xifra és lleugerament superior al Règim General: 42,3% al 2001 i 43,5% al 2003.

D’altra banda, l’any 2003 es van signar 986.998 contractes a dones, el 12.9% dels quals són de caràcter indefinit (127.653). Durant aquest període, el 47.3% dels contractes signats a Catalunya tenia com a beneficiaria una dona, xifra que supera en 4 punts percentuals la registrada al conjunt de l’Estat (43.7%). Gairebé la meitat dels contractes indefinits signats en els darrers 3 anys en territori català s’adreçaven a les dones.

Per sectors, als Serveis és on es contracten més treballadores (56 de cada 100 contractats al sector són dones).

El 53% de les empreses tenen clàusules contra l’assetjament sexual pactades en conveni col·lectiu

A 142 dels 1.537 convenis col·lectius vigents en data 2 de març de 2004, que afecten al 16,32% de les empreses catalanes, s’inclouen clàusules de no discriminació o de promoció d’igualtat entre sexes. Aquests convenis vinculen a un total de 404.816 treballadors, un 19 per cent del total.

En canvi, més de la meitat de les empreses (53%) disposen de clàusules sobre assetjament sexual pactades en conveni col·lectiu. Aquests acords, que representen el 12,69% del total de convenis col·lectius, vinculen 1.100.184 treballadors.

Entre el 30 i el 50 per cent dels representants dels treballadors són dones

Tot i que el número de dones que formen part dels òrgans de representació dels treballadors és encara reduït, a determinats sectors la participació d’aquest col·lectiu se situa entre el 30 i 50 per cent.

Segons les dades del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat referides a l’any 2003, la major representació femenina es concentra en els nivells professionals més alts. Així, en l’àmbit de l’empresa privada les dones eren el 40% dels membres dels comitès d’empresa (tècnics i administratius), mentre que en relació amb el personal laboral de l’Administració pública representen el 39% dels delegats de personal i el 49% dels membres dels comitès d’empresa (tècnics i administratius). Finalment, 37 de cada 100 membres de les juntes de personal dels funcionaris públics són dones.

El Conseller Rañé també ha destacat l’escassa participació de la dona en les taules de negociació dels convenis col·lectius sectorials de Catalunya, tant pel que fa a la representació sindical com empresarial. En aquest sentit, els 81% dels representants empresarials són homes, vers el 69 % dels representants sindicals.

1  

Fitxers adjunts

Dia Internacional de la Dona Treballadora

Dia Internacional de la Dona Treballadora
DOC | 99