Empresa i Treball

La taxa d'atur catalana se situa en el 6,25%

query_builder   6 octubre 2003 17:20

event_note Nota de premsa

La taxa d'atur catalana se situa en el 6,25%

Girona i Lleida tenen una taxa d’atur inferior al 5%La taxa d’atur dels homes també se situa per sota del 5%El setembre de 2003 s’han registrat 20.673 contractes indefinits i 203.371 en el que portem d’any

Actualment, el nombre de persones aturades registrades a les oficines de treball de la Generalitat (OTG) és de 196.364, i la taxa d’atur se situa en el 6,25% de la població activa.

En relació amb l’agost de 2003, el nombre d’aturats ha disminuït de 923 persones. Aquest descens es concentra a la demarcació de Barcelona (2.055 aturats menys) i Lleida (62 menys), mentre que a Girona i Tarragona ha augmentat (771 i 423 aturats més, respectivament).

En termes interanuals, l’atur s’ha incrementat de 3.023 persones. Tot i això, cal destacar que aquest augment és molt inferior als registrats els mesos de setembre de 2002 (21.872 aturats més) i 2001 (10.307 més).

La taxa d’atur catalana se situa 2,32 punts percentuals per sota de l’espanyola (del 8,57%)

Girona i Lleida tenen una taxa d’atur de plena ocupació

Girona i Lleida registren taxes d’atur inferiors al 5% (nivell considerat tècnicament de plena ocupació): del 4,27% a Lleida i del 4,28% a Girona. A Tarragona la taxa d’atur és del 5,04% i a Barcelona, del 6,81%.

En xifres absolutes Barcelona registra 160.182 aturats; Tarragona, 15.883; Girona, 13.294, i Lleida, 7.005.

L’atur s’ha reduït a Barcelona i Lleida (2.055 i 62 desocupats menys, respectivament) mentre que ha augmentat a Girona i Tarragona (771 i 423 aturats més, respectivament).

En termes interanuals, cal destacar que a Tarragona ha disminuït el nombre d’aturats i que a la resta de demarcacions l’augment d’aturats ha estat molt inferior al registrat un any abans, especialment, a la barcelonina i a la lleidatana.

L’atur baixa a la construcció i la indústria

Respecte del mes d’agost, la construcció ha registrat una davallada de 1.557 desocupats i la indústria, de 821. En canvi, es registra un augment de l’atur a l’agricultura (40 més), als serveis (420 més) i entre els que busquen la seva primera feina (995 més).

L’agricultura continua registrant la taxa d’atur més baixa, concretament de l’1,73%. Les taxes de la resta de sectors econòmics són les següents: del 5,39% a la construcció; del 6,08% als serveis, i del 6,09% a la indústria.

En termes interanuals, els grans sectors d’activitat han experimentat un creixement de l’atur, amb l’excepció de la indústria on s’ha registrat, per tercer mes consecutiu, una davallada (490 desocupats menys).

La taxa d’atur juvenil se situa en el 7,36%

Actualment hi ha 27.044 persones desocupades menors de 25 anys a Catalunya, xifra que comporta una taxa d’atur juvenil del 7,36%.

Per demarcacions, la taxa d’atur juvenil més baixa es registra a Girona, del 4,73%, seguida de Tarragona, del 6,81%; Lleida, del 7,46%, i Barcelona, del 7,85%.

En comparació amb l’agost, el nombre de joves desocupats ha augmentat de 2.985, dels quals, 1.345 són homes i 1.640, dones.

La taxa d’atur masculina se situa en el 4,59%

El nombre de dones desocupades ha disminuït de 551 i el d’homes de 372.

Actualment, les dones desocupades es xifren en 113.045 (taxa d’atur del 8,52%) i els homes, en 83.319 (del 4,59%).

A les demarcacions catalanes, amb l’excepció de Barcelona on la taxa d’atur masculina és del 5,08%, la taxa d’atur dels homes se situa en un nivell considerat de plena ocupació (inferior al 5%): del 2,45%, a Lleida; del 3,02%, a Girona, i del 3,70%, a Tarragona.

Pel que fa a les dones la taxa d’atur més baixa es registra a Girona, del 5,88%, seguida de Tarragona, del 6,91%; Lleida, del 7,17%, i Barcelona, del 9,18%.

El setembre de 2003 s’han registrat 20.673 contractes indefinits

Durant el setembre de 2003 s’han signat 163.000 contractes, 20.673 dels quals han estat indefinits i 142.327, temporals.

Del total de contractes registrats a Catalunya al llarg del setembre els indefinits representen el 13%.

Pel que fa a l’acumulat del període gener-setembre, la xifra de contractes indefinits se situa en 203.371, el 13% del total dels contractes.

1  

Talls de so

Tall de veu
mp3 | 210