Salut

El Departament de Sanitat i Seguretat Social posa en marxa una campanyade sensibilització sobre l'ús correcte dels antibiòtics

query_builder   12 desembre 2002 13:40

event_note Nota de premsa

El Departament de Sanitat i Seguretat Social posa en marxa una campanyade sensibilització sobre l'ús correcte dels antibiòtics

El Departament de Sanitat i Seguretat Social inicia demà divendres, dia 13 de desembre, una campanya de sensibilització sobre l’ús correcte dels antibiòtics, amb finalitat preventiva, dirigida als ciutadans per tal de promoure l’ús segur i eficient dels antibiòtics a Catalunya i prevenir la resistència als bacteris.

La campanya de l’ús correcte dels antibiòtics té l’objectiu de reduir la pràctica de l’automedicació antibiòtica i incrementar el nombre de pacients amb informació sobre l’ús correcte dels antibiòtics.

Destinataris

La campanya, que finalitzarà el proper mes de febrer de 2003, va dirigida als ciutadans en un període en el que tradicionalment hi ha més consultes per afeccions que comporten un increment de la demanda d’antibiòtics, especialment en l’atenció primària.

Per tal de donar a conèixer el contingut de la campanya s’han editat 750.000 fulletons que es distribuiran en els centres d’atenció primària i en les oficines de farmàcia, així com 3.500 pòsters, que s’exposaran tant a les sales d’espera dels centres d’atenció primària com a les oficines de farmàcia. La difusió de la campanya es farà també a través de falques radiofòniques i insercions a premsa escrita.

D’altra banda, a través de la web del Departament de Sanitat i Seguretat Social (www.gencat.net/sanitat), es podrà accedir a informació addicional sobre l’ús dels antibiòtics i es durà a terme una enquesta de resposta espontània que contribuirà a valorar els coneixements que tenen els ciutadans sobre l’ús dels antibiòtics.

Ús d’antibiòtics

La utilització d’antibiòtics ha esdevingut molt popular donat que es tracta de medicaments segurs i eficaços, cosa que ha provocat que al llarg de molt temps el seu ús hagi estat fins i tot indiscriminat, com ho demostra el fet que un 20% de la població creu que els antibiòtics serveixen per tractar la grip o els refredats.

Els antibiòtics són considerats com una important arma terapèutica que, mal utilitzada, pot comportar conseqüències negatives, tant per a la salut individual com per a la salut pública.

En aquest sentit, els missatges de la campanya han estat dissenyats per insistir en la necessitat del diagnòstic i la prescripció mèdica i com a reforç de la tasca dels professionals sanitaris, per tal de mantenir l’eficàcia dels tractaments.

Actualment, els antibiòtics són un dels grups farmacològics més utilitzats en l’atenció primària. Tot i això, en els darrers anys, a Catalunya s’ha produït un descens del nombre d’envasos i de la despesa generada pel grup dels antibiòtics antiinfecciosos. (Taula 1. Document annex).

Aquesta disminució és atribuïble a la millora de la utilització de medicaments en general i d’antibiòtics en particular en l’àmbit de l’atenció primària. Tot i això, a Catalunya, segons xifres de consum d’antibiòtic corresponents a l’any 2001, 100.573 ciutadans van consumir, cada dia, una dosi d’antibiòtics, i el 4,17% de la despesa total en especialitats farmacèutiques va ser en antibiòtics.

Pel que fa a la prescripció d’antibiòtics en l’atenció primària, els més utilitzats són les penicil•lines d’ampli espectre, amb un 39% de la prescripció total, els macròlids, entre un 17%; i les quinolones amb un 14% de la prescripció total d’antibiòtics. (Taula 2. Document annex). El patró de prescripció de Catalunya és molt similar al que mostren les dades referents a l’Estat espanyol, així com les enregistrades en altres països de la Unió Europea. (Taula 3. Document annex).

Segons dades de l’Agència d‘Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, el 45% de la prescripció d’antibiòtics la fa el metge de família, el 28% la fa el metge especialista i el 2% el farmacèutic d’oficina de farmàcia.

Compliment terapèutic

Un estudi fet a Catalunya demostra que el grau de compliment del tractament antibiòtic és del 61%, xifra superior a la obtinguda a l’Estat espanyol situada al voltant del 58%. Aquestes xifres són molt inferiors a les enregistrades a França (84%) i el Regne Unit (91%). Pel que fa a les principals causes de la interrupció del tractament antibiòtic, segons els mateixos pacients, aquestes són la millora de la simptomatologia (75%) i un empitjorament del quadre clínic (13%).

Automedicació

Estudis centrats en el consum d’antibiòtics per automedicació situen la taxa de consum en l’àmbit de tot l’Estat espanyol i d’algunes comunitats autònomes entre el 25% i el 32%. En canvi, a Catalunya aquest percentatge disminueix fins a un 8%, xifres comparable a les obtingudes a Àlaba i Guipúscoa després de la realització de campanyes informatives sobre el bon ús dels antibiòtics.

Enquestes realitzades a pacients de l’atenció primària donen com a principals raons argumentades per a l’automedicació antibiòtica:

•La familiaritat amb el tractament arran d’una prescripció mèdica anterior (50%)

•La impossibilitat o la incomoditat d’acudir al metge (22%)

•La conducta apresa (16%)

D’altra banda, en un estudi sobre la prevalença del consum de medicaments en la població adulta de Catalunya es va posar de manifest que en general el consum de medicaments, inclosos els antiinfecciosos, és superior en les dones respecte dels homes, independentment de l’estat civil o el nivell educatiu, mentre que l’automedicació és més freqüent en homes que en dones.

D’acord amb els resultats d’una enquesta realitzada a totes les comunitats autònomes, les persones d’edat compresa entre els 21 i els 40 anys són les que tenen més tendència a iniciar el tractament pel seu compte. A més, un 20% dels ciutadans entrevistats afirma que sempre utilitza antibiòtics en casos de grip i refredat comú, i un 36%, que ho fa en algunes ocasions.

Resistència bacteriana

Estudis realitzats a tot el món han posat de manifest l’increment de la resistència bacteriana en persones amb processos infecciosos que no responen al tractament antibiòtic. L’aparició de resistència bacteriana als antibiòtics d’utilització més freqüent fa que aquest tipus de medicaments deixin de ser eficaços i per tant s’hagin de canviar les estratègies de tractament i utilitzar nous antibiòtics cada vegada més selectius.

La selecció de l’agent més adequat en base a un diagnòstic acurat, la dosi correcta i el període de temps apropiat per eliminar els bacteris patògens de forma ràpida i efectiva són els punts a considerar per a un bon ús dels antibiòtics.

En aquest sentit, hi ha tres factors que determinen l’ús inadequat dels antibiòtics i que contribueixen a l’aparició de la resistència bacteriana. Es tracta de la sobreutilització dels antibiòtics, fet especialment destacable en els països desenvolupats on sovint es fa una prescripció excessiva i una utilització imprudent dels antibiòtics; la mala utilització, entesa com una elecció inadequada de l’antibiòtic o la seva utilització en afeccions víriques, com la grip o el refredat; i la infrautilització que es dóna quan el pacient incompleix el tractament prescrit, abandonant-lo abans d’hora perquè els símptomes han millorat o per oblit de dosis.

1  

Fitxers adjunts

Taules

Taules
DOC | 54