Salut

12.702 persones van iniciar tractament als centres ambulatoris de la XAD l'any 2002

query_builder   17 octubre 2003 13:24

event_note Nota de premsa

12.702 persones van iniciar tractament als centres ambulatoris de la XAD l'any 2002

L’any 2002, un total de 12.702 persones van iniciar tractament en algun dels centres ambulatoris de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD), que gestiona la Direcció General de Drogodependències i Sida del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

La droga principal que va motivar el tractament va ser l’alcohol en el 44,2%, l’heroïna en el 20,4% dels casos, la cocaïna en el 17,1%, el tabac en el 9,3%, els derivats del cannabis en el 3,8 % i altres drogues en el 5,1 % dels casos (Taula 1). Aquestes xifres confirmen un cop més la tendència al descens de la demanda de tractament per la dependència de l’heroïna que s’observa des de 1995, i el manteniment d’una important demanda de tractament per cocaïna, que va augmentar notablement entre 1996 i 1999.

Les dones van representar el 22,1% dels casos que van iniciar tractament a la XAD, davant d’un 77,9% d’homes. Aquesta distribució varia segons la droga principal que va motivar el tractament (Taula 2), de forma que, entre les persones que van començar un tractament per la dependència de l’heroïna, els homes van representar el 81,9% dels casos i les dones el 18,1%; en el cas de la dependència de l’alcohol un 79,0% eren homes i un 21,0% dones; en la dependència de la cocaïna un 84,4% eren homes i un 15,6% dones; i entre els dependents del tabac els homes van representar el 53,0% i les dones 47,0%.

L’edat mitjana en iniciar el tractament era de 43 anys en els casos tractats per dependència de l’alcohol i entre els dependents del tabac, 32 anys entre els dependents de l’heroïna i 30 anys entre els dependents de la cocaïna.

El 40,3% de les persones que van iniciar tractament per la dependència de l’heroïna i el 5,8% dels dependents de la cocaïna s’administraven aquestes drogues principalment per via parenteral, una via d’administració que augmenta el risc de transmissió de diverses malalties com les hepatitis víriques o la infecció pel virus de la sida. Aquestes xifres continuen la tendència a la reducció de l’ús de la injecció entre els consumidors d’heroïna que ve observant-se durant els darrers anys (l’any 2001, un 44,7% dels dependents de l’heroïna utilitzaven principalment la via parenteral).

La major part dels tractaments iniciats l’any 2002 es corresponen amb usuaris residents al Barcelonès (40% dels casos), Baix Llobregat (9%), Vallès Occidental (9%), Maresme (7%) i Vallès Oriental (6%).

Els centres ambulatoris de la XAD van desplegar una important activitat assistencial que es tradueix en un total de 450.571 visites individuals, 94.717 assistències de pacients a grups terapèutics, 23.088 assistències a grups de discussió i suport per a familiars de drogodependents, 11.616 desintoxicacions ambulatòries i 181.807 determinacions analítiques de drogues a l’orina.

Durant l’any 2002 es van realitzar 6.665 inclusions en Programes de Manteniment amb  Metadona (PMM). D’aquestes el 84% són homes i el 16%  dones, amb una majoria (74%) entre 25 i 39 anys.  Els motius principal d’aquestes inclusions han estat el trasllat (55%), petició pròpia (23%) i recaiguda (8%). El lloc de residència més freqüent és Barcelona Ciutat amb un 35%.

El nombre de casos actius en PMM a 31 de desembre és de 8949. Pel que fa al temps en programa dels usuaris de PMM, el 50% hi roman 25 mesos o més, amb una estada mitjana de 37,57 mesos. El nombre d’altes notificades durant l’any 2002 pels centres ha estat de 6.694, de les quals el trasllat (50%), l’abandonament (17%), l’alta programada (9%) i les desintoxicacions (7%) han estat els motius principals.

En el decurs de 2002, les unitats hospitalàries de desintoxicació van notificar un total de 1.434 altes, amb una estada mitjana de 10 dies.

1  

Fitxers adjunts

Taules XAD

Taules XAD
DOC | 172

`