Empresa i Treball

El Departament de Treball i Indústria ha destinat 24,2 milions d'euros al finançament de 496 projectes d'R+D+i

Més del 85% dels projectes que han rebut ajuts són de PIMES

query_builder   29 desembre 2004 16:58

event_note Nota de premsa

El Departament de Treball i Indústria ha destinat 24,2 milions d'euros al finançament de 496 projectes d'R+D+i

Més del 85% dels projectes que han rebut ajuts són de PIMES

Ajuts a les empreses per a projectes d’R+D+i durant el 2004

EL DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA HA DESTINAT 24,2 MILIONS D’EUROS AL FINANÇAMENT DE 496 PROJECTES D’R+D+i

Més del 85% dels projectes de R+D+i que han rebut ajuts són PIMES

El Departament de Treball i Indústria amb un volum total d’ajuts de més de 24 milions d’euros contribueix a la realització de 496 projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i). Les diferents convocatòries han permès mobilitzar durant l’any 2004 una inversió empresarial en R+D+i de més de 400 milions d’euros, el que representa el 0,27% del Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya del 2004.

Els incentius a projectes de R+D i innovació tecnològica constitueixen un dels elements centrals de la nova política industrial del Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’arribar al 2% de la inversió en R+D i el 5% de la inversió en innovació sobre el PIB i avançar així cap a una economia basada en el coneixement i en la innovació.

Aquest esforç en el foment de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació empresarial és fonamental per a reforçar la competitivitat i la productivitat de les empreses catalanes.

 TOTAL ANY 2004

Projectes aprovats

 496

Inversió en R+D+i (projectes aprovats) 407.552.829,75 €

Import dels ajuts atorgats pel Dep. de Treball i Indústria  24.187.572,83 €

Les convocatòries d’ajuts pels projectes de recerca, desenvolupament i innovació del Departament de Treball i Indústria s’han concentrat en quatre grans línies: sectors altament exposats a la competència internacional; sectors estratègics; projectes conjunts de R+D; i els ajuts del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) a la recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.

Els principals destinataris d’aquests ajuts han estat empreses de petita i mitjana dimensió. En el cas dels incentius a projectes en R+D+i en sectors altament exposats a la competència internacional el 84,4% dels projectes aprovats corresponen a pimes, mentre que en el cas dels incentius per a sectors estratègics i els incentius del CIDEM per a projectes de R+D+i aquests percentatges són del 86,9% i del 92,7% respectivament.

Incentius a projectes empresarials d’R+D+i per a sectors altament exposats a la competència internacional

Tots els sectors poden millorar la seva capacitat d’innovació amb efectes positius sobre la seva competitivitat. I amb aquest objectiu s’ha elaborat una ordre d’ajuts amb una quantitat de 13,8 milions d’euros, dirigida a tots els sectors. No obstant això, atesa la importància en

el conjunt de la indústria catalana de determinats sectors amb una elevada exposició a la competència internacional, s’han concentrat els esforços en algunes activitats específiques com són el sector tèxtil i de la confecció, l’automoció i l’electrònica de consum.

El Departament de Treball i Indústria ha aprovat 227 projectes per a sectors altament exposats a la competència internacional. L’import total dels ajuts aprovats ha estat de gairebé 13,8 milions d’euros.

 Tèxtil- Confecció Automoció i motocicletes Electrònica de Consum Altres TOTAL

Projectes aprovats 85 62 32 48 227

Inversió en R+D+i  13.290.428,72 € 259.015.605,8 € 12.937.994,43 € 74.229.395,28 € 359.473.424,2 €

Import ajuts Dep. Treball i Indústria

2.884.570,81 €

7.029.466,23 €

1.948.047,93 €

1.970.042,86 €

13.832.127,83 €

Incentius a projectes empresarials en  R+D+i per a sectors estratègics

Per avançar cap a un model de creixement basat en el coneixement és necessari un procés de canvi estructural que permeti desenvolupar una especialització en sectors i productes d’alt valor afegit i nivell tecnològic. Així, s’ha fomentat l’esforç en R+D+i d’aquells sectors estratègics, amb alts nivells de productivitat i contingut tecnològic, com són l’aeroespacial, la indústria farmacèutica, el sector agroalimentari de segona generació, i la producció de maquinària tecnològicament avançada per a les energies renovables. Els avenços tecnològics en aquest sectors tenen un efecte multiplicador sobre la resta de sectors i el conjunt de l’economia.

El Departament de Treball i Indústria ha aprovat 108 dels projectes presentats a aquesta convocatòria, als quals destina ajuts per valor de 5,7 milions d’euros.

 Aeroespacial Farmàcia/ biotecnol. Productes Alimentaris avançats Maquinària, energies renovables Total estratègics

Projectes aprovats 31 36 22 19 108

Inversió en R+D+i  6.652.794,14 € 13.240.787,50 € 9.282.463,14 € 2.818.243,50 € 31.994.288,28 €

Import ajuts Dep. Treball i Indústria

1.699.900,63 €

2.376.136,75 €

1.079.905,60 €

544.057,02 €

5.700.000 €

Incentius a projectes conjunts de R+D

En tercer lloc, s’ha afavorit la realització de projectes conjunts entre empreses, amb la participació de centres públics i privats de recerca. Aquests projectes permeten gaudir d’economies d’escala i desenvolupar tecnologies claus que difícilment poden ser portades a

terme per una empresa individual. Així mateix, es fomenta l’obtenció de la massa crítica suficient per a participar en projectes de caràcter transnacional.

El  Departament de Treball i Indústria ha aprovat 8 dels projectes presentats a aquesta convocatòria, als quals es destinen 1,15 milions d’euros.

 Aeroespacial Farmàcia/ biotecnologia Productes Alimentaris avançats Altres  TOTAL

Projectes aprovats 3 1 1 3 8

Inversió en R+D  1.470.324,00 € 136.940,00 € 98.000.,00 € 1.029.604,20 € 2.734.868,20 €

Import ajuts Dep. Treball i Indústria

735.162,00 €

68.470,00 €

49.000,00 €

303.495,86 €

1.156.127,86 €

Ajuts a la recerca, desenvolupament i innovació tecnològica (CIDEM)

En quart lloc, per incentivar la transferència tecnològica i de coneixements s’impulsa la realització de projectes de R+D+i, en particular per a les PIMES, en els que existeixi subcontractació a proveïdors de R+D externa, com són les universitats i organismes públics de recerca, els centres de recerca i tecnològics privats sense afany de lucre i els centres de suport a la innovació tecnològica.

Projectes aprovats  153

Inversió en R+D+i  13.350.247,99 €

Import ajuts Dep. Treball i Indústria 3.499.316,14 €

La selecció i avaluació dels projectes s’ha realitzat a partir dels criteris de valoració definits  en les ordres, amb la seva corresponent ponderació. Aquests criteris atenen principalment al nivell tecnològic dels projectes i al seu impacte socioeconòmic en el conjunt del teixit productiu català. Per portar a terme l’avaluació s’ha comptat amb experts externs i amb una avaluació de caràcter anònim, seguint els criteris d’avaluació aplicats per la Comissió Europea en el seus Programes Marc de R+D.

Finalment, cal assenyalar que les properes convocatòries d’incentius a projectes d’R+D+i   es publicaran durant el primer trimestre de l’any 2005, amb una dotació de 28,9 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 20% respecte als ajuts concedits durant l’any 2004.

1  

Fitxers adjunts

Dades dels projectes d'R+D+i que han rebut ajuts

Dades dels projectes d'R+D+i que han rebut ajuts
PPT | 234

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia