Empresa i Treball

Catalunya disposa de la primera gasolinera del territori espanyol que subministrarà biodièsel als usuaris

El 30% del parc automobilístic català pot circular amb aquest nou combustible

query_builder   20 febrer 2003 18:42

event_note Nota de premsa

Catalunya disposa de la primera gasolinera del territori espanyol que subministrarà biodièsel als usuaris

El 30% del parc automobilístic català pot circular amb aquest nou combustible

Avui, ha entrat en funcionament a Tàrrega el primer sortidor del territori espanyol que subministra biodièsel a l’usuari privat. L’empresa Petromiralles, properament, té previst instal·lar a Catalunya 5 nous sortidors de biodièsel a benzineres de Figueres, Igualada, Vilafranca del Penedès i dos a Cercs. Aquest combustible, que es comercialitza amb el nom de BDP 30, prové de la planta de producció que Stocks del Vallès té a Montmeló, empresa participada per l’Institut Català d’Energia de la Generalitat.

El preu del biodièsel és el mateix que el del dièsel convencional (al voltant del 0,74 EUR / litre). La diferència que existeix entre ambdós combustibles és la contaminació del medi: el cicle de producció i combustió del biodièsel té com a resultat zero emissions de CO2. Es tracta d’un combustible renovable, que no contribueix a incrementar l’efecte hivernacle.

D’acord amb la normativa europea, el biodièsel gaudeix d’una exempció fiscal en l’Impost Especial d’Hidrocarburs, element que permet que aquest combustible tingui el mateix preu que el dièsel. L’objectiu d’aquesta normativa és promoure el desenvolupament i la utilització del biocombustible als països membres.

El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, aposta per la utilització del biodièsel. Per aquest motiu, ha endegat la campanya “Viatgem amb biodièsel”, per crear consciència entre els usuaris sobre la importància de circular amb un carburant renovable en els vehicles particulars. Aquest matí, el director general d’Energia i Mines, Albert Mitjà, ha inaugurat el primer sortidor de biodièsel a Tàrrega.

El biodiesel una alternativa als carburants convencionals

El biodièsel és un carburant derivat d’olis vegetals —verges o reciclats. Això fa que es tracti d’una font d’energia renovable no contaminant i biodegradable que pot ser usada amb total garantia en motors dièsel. Els vehicles que l’utilitzen no necessiten cap manteniment especial.

Aquest combustible s’obté a partir d’olis i greixos vegetals usats en la indústria alimentaria, caterings, cuines i la recollida domiciliaria de deixalles. El biodièsel, a més de ser un carburant net, és alhora una solució per a la reutilització d’aquests olis i greixos que en cap cas s’aconsella que es tornin a utilitzar en la cadena alimentària.

Les prestacions del biodièsel són les mateixes que les del gasoil convencional, amb el valor afegit que el biocombustible aporta una millor lubricació als motors, ja que es tracta d’un derivat de l’oli. També afavoreix la reducció dels sorolls i la durada dels motors. La substitució de gasoil també evita l’emissió d’altres contaminats que s’utilitzen com additius del gasoil, com ara el sofre.

Des de començaments dels anys noranta, el Departament de Treball, Indústria Comerç i Turisme ha afavorit la implantació dels biocombustibles en el sector del transport. En aquest sentit s’han fet proves pilot en flotes d’autobusos a Mataró, el Masnou, Vic i Barcelona. Després de fer proves, amb un quilometratge de més de 250.000 km, els resultats són equiparables als vehicles que funcionen amb gasoil.

En el decurs del primer trimestre d’enguany està prevista la posada en marxa de la segona planta de producció de biodièsel, que l’empresa BIONET Europa, SL està construint a Reus. Aquesta empresa, que treballarà a partir d’olis reciclats i oleines, tindrà una producció anual de 50.000 Tones. L’Institut Català d’Energia de la Generalitat participa en aquest projecte.

El Parc Automobilístic català

El parc automobilístic català ha crescut a un ritme superior al de la resta de sectors econòmics i se situa per sobre dels 600 vehicles per cada 1000 habitants. Més d’un milió de vehicles a Catalunya circulen amb gasoil, un 30% del total de vehicles.

En aquest sentit, durant els darrers anys, la mitjana de creixement del consum d’energia en el sector del transport ha estat del 4,5%, un augment significatiu si el comparem amb l’1,5% de la indústria. Pla de l’Energia en l’Horitzó de l’any 2010 La política europea del transport per al 2010 té l’objectiu de reduir a la meitat el creixement de les emissions de CO2 produïdes pel transport. Això equival a passar d’un 3,7% d’emissions de CO2 produïdes pel transport actualment, al 1,8% en l’horitzó del 2010.

A més, s’està treballant activament en la creació d’un marc normatiu que reguli els sector dels biocarburants i el seu ús. Pel que fa a Catalunya, el Pla de l’Energia en l’horitzó de l’any 2010 preveu un increment del 15% del vehicle de gasoil en front del que utilitza benzina. També comptabilitza un estalvi de 630.000 tones equivalents de petroli (uns 100 milions d’EUR) a causa de l’aplicació de polítiques més eficients en el sector del transport. Segons aquest document, s’espera que l’any 2010 un 8% del combustible consumit per vehicles dièsel sigui biodièsel.

1  

Imatges

Imatge de l'acte

Imatge de l'acte 473