Empresa i Treball

Constituïda la Mesa de Prevenció de Riscos Laborals de Catalunya

query_builder   5 desembre 2002 13:33

event_note Nota de premsa

Constituïda la Mesa de Prevenció de Riscos Laborals de Catalunya

El conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Antoni Fernàndez Teixidó, ha presidit avui la constitució de la Mesa de Prevenció de Riscos Laborals que ha comptat amb la participació dels agents socials de Catalunya.

A més de la representació del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, a la reunió de constitució de la Mesa han estat presents entre d’altres, el president de PIMEC-SEFES, Josep González; el president de FEPIME, Eusebi Cima; el secretari general de Foment del Treball, Joan Rosell; responsable de l’àrea d’acció sindical i política sectorial de CCOO, Simón Rosado i la secretari de política sindical d’UGT, Carme Rangil.

 Declaració institucional del Govern de la Generalitat de Catalunya

En defensa de la vida, aturem els accidents laborals

La lluita contra la sinistralitat laboral esdevé una prioritat absoluta per al Govern de la Generalitat de Catalunya. Al marge de la pèrdua econòmica que qualsevol accident laboral implica per a la Societat, els elements fonamentals que conformen el compromís del Govern rauen en la defensa de la vida de les persones i del benestar de les famílies.

Amb aquest propòsit, i en el marc de les seves competències, el Govern de la Generalitat de Catalunya abocarà tots els esforços necessaris. Tanmateix, per a la consecució dels objectius proposats cal subratllar que sense el compromís sincer i la implicació de tots els agents socials i dels treballadors i empresaris, les mesures i la dotació de recursos desplegats fins ara són i seran clarament insuficients.

La transparència de la Conselleria serà absoluta, en totes i cadascuna de les tasques encaminades a la reducció de la sinistralitat laboral, i no només pel que fa a la comunicació d’aquests objectius sinó també a la publicació puntual de les dades.

La cultura de la prevenció és un àmbit en el qual cal esmerçar tots els esforços. En aquest sentit, cal fer arribar a l’ensenyament primari i secundari l’educació en la prevenció.

Obrim una nova etapa on el diàleg i la cultura del pacte seran determinants. El nostre mètode de treball s’inspirarà doncs, fonamentalment, en aquesta voluntat diàleg.

En aquesta línia de treball, hem constituït avui la Mesa de Prevenció de Riscos Laborals  per tal d’obrir un procés de negociació entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i els agents socials per tractar tots aquells aspectes de la prevenció de riscos laborals que puguin incidir positivament en la cultura de la prevenció, i en concret, com a mínim:

 La formació.

 La promoció de la cultura preventiva.

 La subcontractació.

 La temporalitat.

 Les grans obres de construcció.

 Els protocols i els codis d’actuació tècnica.

 Els mètodes orientatius d’avaluació de riscs.

 El finançament.

Per altra banda, i com a mesures immediates, hem iniciat les vies per a:

1. El compliment íntegre de la Resolució 1529/VI del Parlament de Catalunya, sobre la sinistralitat laboral i els acords del Consell de Treball Econòmic i Social.

2. Proposar la constitució, en el marc del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya la creació d’un grup de treball per elaborar el Pla Català de la Formació Continuada en matèria de seguretat i salut en el treball, destinat al foment de la formació continuada entre els treballadors. El Pla integral de formació per a la prevenció de riscos laborals haurà de permetre integrar els continguts transversals d’aquesta matèria en tots els nivells educatius, des de l’ensenyament primari fins al reciclatge dels treballadors, amb la finalitat d’impulsar l’adquisició de la cultura preventiva, i també organitzar cursos sobre aquesta matèria i elaborar materials especialitzats que puguin ésser consultats  mitjançant el sistema de formació en línia d’Internet.

Aquest grup de treball haurà d’elaborar, en primer lloc i abans del proper 28 de febrer de 2003, el pla bàsic que permeti endegar durant l’any 2003 l’esmentat Pla integral, i, en segon lloc i durant tot l’any 2003, la regulació definitiva que el regirà. A aquest Pla es destinaran 6 milions d’euros l’any 2003.

3. La constitució de meses sectorials i, amb caràcter immediat, la de la Construcció que se celebrarà el proper dia 12 d’enguany.

4. La creació, també immediata, del Registre dels delegats de Prevenció.

Així mateix, s’insta als agents socials a promoure i introduir sistemàticament la prevenció de riscos laborals en la negociació col·lectiva com a eina fonamental per a la conscienciació i l’aplicació de la prevenció a les empreses.

Barcelona, 5 de desembre de 2002

1  

Imatges

Foto de l'acte

Foto de l'acte 325