Salut

Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC). Full informatiu núm. 16

query_builder   5 març 2003 17:15

event_note Nota de premsa

Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC). Full informatiu núm. 16

Acontinuació us fem arribar l’estat de situació de detecció del virus de la grip segons el Pla d’Informació Diària de les Infeccions Respiratòries Agudes (PIDIRAC), a data 5/3/2003

Durant les setmanes 45 (del 3 al 9 de novembre de 2002) a la 16 (del 13 al 19 d’abril de 2003) funciona el sistema de vigilància epidemiològica de la grip i d’altres virus respiratoris que es du a terme cada any, durant tot el període habitual de més activitat de la malaltia. Aquest sistema té per objectius estudiar el comportament gripal, detectar l’inici de l’epidèmia i caracteritzar els virus circulants mitjançant la utilització d’indicadors de mortalitat, de morbiditat i de confirmació microbiològica.

El nombre de centres sentinella participants en el Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC) per a la present temporada és de 22 i es troben distribuïts per diverses comarques.

El PIDIRAC està basat en l’estudi de diversos indicadors de mortalitat, de morbiditat i microbiològics:

Els indicadors de mortalitat proporcionen informació de la mortalitat de la ciutat de Barcelona i de 6 municipis de la província (figures 1 i 2).

Els indicadors de morbiditat recullen les dades de morbiditat atesa proporcionades pels equips d’atenció primària (EAP) sentinella participants en el sistema, mitjançant:

Visites domiciliàries de medicina general totals

Visites domiciliàries de medicina general per infeccions respiratòries agudes

Visites domiciliàries de medicina general per síndromes gripals

Visites domiciliàries de pediatria

Visites programades al centre

Visites per síndromes gripals ateses al centre

L’evolució presentada pels indicadors de morbiditat atesa es mostra a les figures 3 a 6. Les visites domiciliàries per síndromes gripals i pediàtriques no es representen gràficament pel seu nombre de casos reduït.

Microbiologia: els centres sentinella recullen mostres d’aquells pacients (nens i adults) que, coincidint amb un increment de processos respiratoris aguts, tenen una clínica típica de grip o d’infecció respiratòria aguda.

Els virus que s’estudien, a més del gripal, són el virus respiratori sincicial, els parainfluença 1, 2 i 3, i l’adenovirus.

Situació actual dels indicadors: Durant la setmana 9 els indicadors de mortalitat presenten un important descens en relació amb la setmana anterior (figures 1 i 2). També en els indicadors de morbiditat (figures 3 a 6) es registren disminucions que els fa tornar a les xifres que s’havien observat durant setmanes anteriors.

Del total de 279 mostres analitzades durant tota la temporada al laboratori, 46 (16,4%) han resultat positives a virus gripal B (VGB), 11 (4%) a virus gripal A (VGA), 14 a adenovirus, 13 a virus respiratori sincicial (VRS) i dos corresponen a una doble infecció per VRS i adenovirus. La primera detecció de VGA ha estat en 3 mostres recollides durant la setmana 7, 6 durant la 8 i 2 durant la setmana 9. Totes les mostres positives a VGA corresponen a menors de 14 anys excepte dues que procedeixen d’adults. Des la setmana 6 no s’ha detectat cap VGB. Durant l’última setmana només s’han trobat dos VGA, tots dos en nens.

A la resta de l’Estat, continua el descens de l’activitat gripal i el predomini del virus B en els aïllaments, encara que han augmentat proporcionalment els virus A identificats. Alguns països europeus detecten increments en la seva activitat gripal i s´ha observat un descens en els casos produïts pel virus B i un increment en els casos per virus A; el predomini a l’oest d’Europa continua sent del virus B i al centre del virus A. En alguns països del nord hi ha una cocirculació d’ambdós.

Durant el mes de febrer, a la regió de Hong Kong es va declarar un cas de grip H5N1 en un nen. Posteriorment van emmalaltir els seus pares i la seva germana. El pare i la germana van morir. Només s’ha aïllat el virus en mostres procedents del nen i del pare. Es tracta d’uns virus antigènicament diferents de les soques aïllades al 1997 i només contenen gens aviaris. La infecció sembla associada a un contacte amb aus i no a una transmissió interpersonal.

L’activitat gripal a Catalunya continua en una situació d’estabilitat i es registren casos esporàdics de síndromes gripals produïts pel virus gripal A . 

1  

Fitxers adjunts

Taules temps de demora especialistes i proves diagnòstiques

Taules temps de demora especialistes i proves diagnòstiques
DOC | 110